Aktualności

Bądź na bieżąco

Zapiski z budowy

29 maja 2021

Nowe etapy na budowie: nad aulą umieszczone zostały belki stalowe. Każda z niech waży 3,5 tony. Posłużą jako rusztowanie dla betonowych płyt układanych na nich.

Ściany prawej strony budynku są wzmocnione żelbetonowym wieńcem i wznoszenie konstrukcji jest tu zakończone. Po izolacji dach będzie służył za miejsce urządzeń technicznych.

W lewej części zwyczajne murowanie, szalowanie i zbrojenie pod płytę (wylewanie płyty w poniedziałek). Prosimy o modlitwę w sprawie budowy i rozstrzyganych wniosków.

Zapiski z budowy

22 maja 2021

Praca wre: zalana jest ostatnia płyta części prawej (strop i dach w jednym). Rosną mury auli i lewej części. Wysokość budynku (w prawej części) jest już docelowa. Zmienia się obejście budowy: znikają palety z pustakami (zamieniają się w mury), ładowacz zasypuje ziemię przy fundamentach.

Płyta I piętra jest już na tyle trwała, że usunięto elementy podtrzymujące ją na czas wylewania i wiązania. Dzięki dobrej pogodzie mury szybko wysychają, podobnie wylewane płyty i żelbetonowe ściany. W połowie czerwca planowany jest koniec prac konstrukcyjnych.

W minionym tygodniu dziękowaliśmy Bogu za beatyfikację Ojca Franciszka Jordana razem z uczestnikami Szkoły Wychowawców. A 19. maja modliliśmy się ze św. Józefem w Waszych intencjach. Prosimy o modlitwę w intencji trwających naborów na dofinansowanie naszej budowy.

Zapiski z budowy

17 maja 2021

Tydzień był wyjątkowy: na budowie kolejne prace: betonowanie płyty II piętra lewej części, wzniesiono ściany w części prawej i środkowej, przygotowane szalunek do wylania stropu II piętra. Rozpoczęły się też pierwsze porządki na budowie.

W dniu 15 maja 2021 odbyła się w Rzymie beatyfikacja ks. Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Z jego płonącego serca rozlał się ogień gorliwości o zbawienie wszystkich i dotknął serca każdego z salwatorianów i salwatorianek.

Delegacja naszego dzieła (3 osoby) uczestniczyła w tej uroczystości na miejscu. Na Mszy św. modliliśmy się w intencji Dobrodziejów materialnych i duchowych rozbudowy CFD i za wszystkich zaangażowanych w tę pracę. Błogosławiony Ojcze Franciszku Jordanie módl się za nami!

Zapiski z budowy

7 maja 2021

Nowe postępy na naszej budowie: urosły ściany II piętra na prawej stronie budynku, fundamenty tej samej części zostały zabezpieczone izolacją. Przygotowana została też konstrukcja pod płytę II piętra lewej strony. Planowane jest jej zalewanie na początku przyszłego tygodnia.

Tuż obok placu budowy pięknie rozwija się roślinność ogrodu. Dokupiliśmy kilka sadzonek, bo zbliża się uroczystość beatyfikacji Ojca Założyciela Franciszka Jordana (15 maja). Do jego pomnika prowadzi wykonana w tych dniach ścieżka z kostki, pomnik otaczają krzewy. Jest pięknie.

W I piątek miesiąca (7 maja) modliliśmy się na Mszy św. w intencji wszystkich włączających się w dzieło rozbudowy CFD: dobrodziejów duchowych i materialnych, pracowników i inżynierów. A budowa jest wykonana już w 13%. To wynik dwucyfrowy! Dziękujemy za opiekę św. Józefa.

Zapiski z budowy

30 kwietnia 2021

Pan podarował nam wiosenną pogodę i prace toczyły się bez uciążliwości. Przygotowane zostało miejsce na krzyż, który wcześniej stał przy wejściu do Recepcji. Jest pięknie odnowiony i przypomina nam o Męce i Zmartwychwstaniu.

Przygotowano na ostatni dzień szalunek do zalania płyty II piętra nad korytarzami auli i miejscami dla tłumaczy. Samo betonowanie odbywało się trochę z kłopotami, ale zakończyło się szczęśliwie. Jest kolejny powód do uznania dla ekipy budującej nasz dom.

Rosną od dziś ściany trzeciej kondygnacji prawej strony. Wysokość jest na tyle duża, że nie widać już „jak na dłoni” budowanych przestrzeni. Proszę wszystkich wspierających naszą budowę o modlitwę w intencji prowadzonych prac. To bardzo ważne. A św. Józef czuwa!

Zapiski z budowy

24 kwietnia 2021

Ukończone zostało szalowanie i zbrojenie płyty II piętra. Płyta szczęśliwie zalana, na budynku pojawiała się obowiązkowa wiecha. Wszyscy rozumieją, że to wspólna radość budujących i inwestora. A na naszej budowie radość ta ma charakter wyłącznie duchowy 🙂

Z racji w miarę dobrej pogody pracownicy pracowali także w sobotę. Duża część pomieszczeń otaczających aulę na I piętrze jest dzięki temu zaszalowana. Bardzo urosły też ściany. Budynek od strony ul. Ceglarskiej wygląda jak gotowy do wstawiania okien. Z budynku CFD bloków już nie widać.

Plany na najbliższe tygodnie są bardzo śmiałe: już w maju mają być wstawiana stolarka okienna, w czerwcu montowane instalacje elektryczne i sanitarne. Te prace będą mniej widoczne i dużo bardziej kosztowne. Niech Bóg wszystkiemu błogosławi.

Zapiski z budowy

16 kwietnia 2021

W tym tygodniu prace były utrudnione przez opady deszczu. Nasi budowniczowie jednak pracowali wytrwale. To budzi nasze ogromne uznanie. Rozpoczęło się szalowanie i zbrojenie płyty II piętra w prawej części budynku.

Na zalanej płycie I piętra lewej strony szybko rośnie szyb windowy, ściany nośne, zbrojenie klatki schodowej dla tej części. Widać wyraźnie otwory okienne i drzwiowe w pomieszczeniach, które będą pokojami dla uczestników.

Jest szansa, że przy poprawie pogody uda się uporządkować plac, zasypać pozostałe jeszcze części fundamentów i postawić krzyż, który przez lata witał uczestników sesji i rekolekcji. Drzewo krzyża i figura są aktualnie odnawiane.

Zapiski z budowy

9 kwietnia 2021

Za nami nieco krótszy, ale owocny tydzień. Zalana została płyta I piętra części lewej budynku, wymurowane zostały mury I piętra części prawej i w piątek ściana frontowa auli.

Przygotowywane są też ustalenia przyłącza gazowego. Sprzyjająca pogoda umożliwia wszystkie zaplanowane prace. Procent zaawansowania inwestycji przekroczył po marcu 10%.

Polecamy Bogu naszych drogi Dobrodziejów z wdzięcznością za każdą ofiarę, inżynierów i pracowników – to ich umiejętności i praca owocuje budowanym Domem Słowa. Są też chorzy i umierający osób zaangażowanych. Prosimy za siebie nawzajem.

Zapiski z budowy

2 kwietnia 2021

Wielki czwartek był ostatnim dniem pracy na budowie przed Wielkanocą. Spotkaliśmy się z pracownikami i inżynierami na życzeniach. To było piękne spotkanie. Niech wszystkim pomagającym w budowie Bóg udzieli paschalnej radości.

W tym tygodniu urosły ściany I piętra prawej części, zalana została płyta I piętra w części środkowej, powstały szalunki pod płytę w części lewej. Zbrojenie i zalewanie zaplanowane po świętach. Część fundamentów budynku jest już zaizolowana i przysypana ziemią.

Kierownictwo budowy zgodziło się na krótką wizytę w istniejących już pomieszczeniach Domu Słowa. Widzieliśmy więc z bliska przyszłą aulę, oratorium, korytarz wejściowy, pomieszczenia pokoi, korytarzy, schody …. Chwała Panu

Zapiski z budowy

26 marca 2021

Dużo zmian na budowie. Szalunek części środkowej (aula) przygotowany, zbrojenie ułożone. W piątek betonowanie tej części. Chwała Bogu.

Codzienne kroki nie dają pełnego obrazu ilości materiałów wykorzystanych już na budowie. A więc wylano już 483 metry sześcienne betonu konstrukcyjnego i przygotowano konstrukcje stalowe z 68 800 ton stali. W głowie się nie mieści.

W przyszłym tygodniu jeszcze kilka dni pracy, a na Wielkanoc przerwa. Prosimy o modlitwę, by praca pomimo pandemii mogła się toczyć, a pracownicy pracowali bezpiecznie.

Zapiski z budowy

20 marca 2021

To był bardzo efektywny czas na budowie. Ostatnie uzupełnienia szalunku, zbrojenie i betonowanie stropu parteru prawej stronu. W tym samym czasie przygotowywany jest szalunek balkonu nad częścią auli oraz płyty nad lewą częścią.

Powstają ściany budowane z pustaków keramzytowych i ceramicznych. Wypełniane są ściany budynku i pojawia się ściana frontowa. Dostarczane są kolejne materiały budowlane: w piątek dowieziono keramzyt na ścianki działowe (wewnętrzne) parteru.

Rozpoczęliśmy gorącą modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa (19 marca) w intencjach naszej budowy i wszystkich nadesłanych do nas intencjach. Jest ich bardzo ponad 300. Powierzamy je Bogu z ufnością w orędownictwo św. Józefa.

Zapiski z budowy

13 marca 2021

Duże zmiany na budowie, Murowane są ściany, wyraźny jest szalunek pod płytę I piętra prawej części, pojawiły się filary pod balkon w auli i na korytarzu przy niej.

Równolegle z trwającymi pracami przygotowywane są kolejne prace: uzgadniamy szczegóły dotyczące elewacji, okien, ocieplenia. Wszystko po to, by budynek mógł służyć jak najlepiej.

Prosimy Boga za wstawiennictwem św. Józefa o opiekę nad naszą budową. Zbliża się dzień naszego Patrona – św. Józefa. Bardzo potrzebujemy Bożego błogosławieństwa.

Zapiski z budowy

5 marca 2021

Na budowie pracuje wielu pracowników, wszystko odbywa się w świetnej organizacji. Powstały kolejne części ścian żelbetowych i – to nowość – ściany budowane z pustaków.

Kolejnym krokiem, który już jest widoczny będzie zalewanie płyty I piętra. W ruch poszły metalowe podpórki, deski, gwoździe, młotki. Widać również wydzielone klatki schodowe, ale schodów nie widać.

Zbliża się uroczystość św. Józefa, Patrona naszej budowy. Uczcimy go szczególnie, i będzie z nami jeszcze bardziej, niż dotychczas. Polecamy się modlitwie i o niej pamiętamy.

Zapiski z budowy

27 lutego 2021

Po nieco dłuższej przerwie wracamy do relacji. Postęp prac jest bardzo widoczny po ustąpieniu (przynajmniej chwilowo) zimy.

Na budowę zwożony jest pustak keramzytowy, zbrojone i betonowane filary, a także ściany auli. Można już rezerwować miejsca na pierwszą sesję.

Prosimy o modlitwę. W tych dniach podejmowane są decyzje administracyjne co do przyłączy i innych niezbędnych pozwoleń. Wciąż staramy się o środki. Prosimy o pomoc

Zapiski z budowy

12 lutego 2021

Zima dotarła na naszą budowę. Pracownicy nie boją się zimy, ale względy techniczne zmuszają do spowolnienia pracy. To pozwoliło np. przygotować tablicę o dofinansowaniu z MKiDN.

Przygotowane jest zbrojenie nowych miejsc (m.in. ścian auli), stawiane ścianki. Gdy będzie to możliwe powróci betonowanie dalszych miejsc.

Bóg chroni nas od wypadków, ale awarie się zdarzają. Okazało się, że trzeba naprawić dźwig. Z tego powodu przyjechał na budowę inny. Wszystko już dobrze, Chwała Panu.

Zapiski z budowy

5 lutego 2021

To był bardzo intensywny tydzień na naszej budowie. Prace mimo mroźnych nocy postępowały według planu. W czwartek wszystko było gotowe do wmurowania kamienia węgielnego.

Po uroczystej Eucharystii ks. Prowincjał Józef Figiel SDS poświęcił kamień węgielny i umieścił go w fundamencie Domu Słowa. W tym wydarzeniu uczestniczyli przede wszystkim pracownicy.

W ostatnim dniu tygodnia nastąpiło betonowanie płyty w auli. Prace przebiegły pomyślnie i wszystko wygląda imponująco. Na budowę dotarły już pierwsze partie pustaków na ściany.

Zobacz film z wmurowania kamienia węgielnego 4 lutego 2021.
Homilia wygłoszona w czasie Eucharystii oraz poświęcenie kamienia węgielnego 4 lutego 2021

Zapiski z budowy

29 stycznia 2021

Trwają przygotowania do wmurowania kamienia węgielnego. Jego strukturę stanowić będą przysyłane przez Was wersety z Pisma świętego – Słowo Boże, które najbardziej wpłynęło na Wasze życie, Wasze modlitwy, Wasze intencje. Oto tuba, w której zostaną one wmurowane w fundamenty Domu Słowa w czwartek, 4 lutego 2021.

Codziennie na budowie pracuje około 20 pracowników. Powstają kolejne elementy fundamentów, zbrojenia. Teren budowy zmienia się każdego dnia, ponieważ codziennie przybywa coś nowego! Pogoda zimowa, ale praca wre! Chwała Panu!

Zapiski z budowy

22 stycznia 2021

Zamówiona została tuba na Intencje do wmurowania. Niedługo ma zostać wmurowana w fundament auli w Domu Słowa. Kto jeszcze nie przesłał swoich intencji i ważnego dla siebie Słowa to ostatni dzwonek.

Wykonawca zbroi i betonuje kolejne elementy fundamentów. Zarys przyszłych murów obiektu jest coraz bardziej widoczny.

Jest pora zimowa i temperatura blisko zera. Do dzisiaj nie było potrzeby przerwania prac, trwają bez zakłóceń. Chwała Panu

Zapiski z budowy

15 stycznia 2021

Praca jest wykonywana bardzo sprawnie, powoli przybywa nowych szalunków, zbrojeń, zalewane są kolejne ławy fundamentowe. Prawa strona prawie gotowa.

Najwięcej pracy mają zbrojarze. Przygotowują duże ruszty. Ciężka praca. Na szczęście dźwig nosi te ciężary na właściwe miejsce z niesamowitą precyzją.

Nawet w czasie zimy i niskich temperatur nie ma przerwy w pracy. Panowie pracujący na budowie to twardzi zawodnicy. Niech Pan błogosławi ich ciężką pracę.

Zapiski z budowy

19 grudnia 2020

W minionym tygodniu ruszyły prace przygotowawcze do zbrojenia fundamentów. Wylano chudy beton na gotowe już wykopy, przygotowano pierwsze elementy zbrojenia.

Na budowę dotarł żuraw czyli dźwig, który transportuje większość elementów na placu we wskazane miejsca. Coraz wyższe te urządzenia. Widać je w ciągu dnia i w nocy.

Na czas świąteczny i Nowy Rok życzmy sobie zdrowia, odpoczynku, a przede wszystkim Bożej opieki i błogosławieństwa. Po Nowym Roku znów ruszamy całą parą!

Zapiski z budowy

12 grudnia 2020

Miniony tydzień na budowie obfitował w zakończenia różnych prac. Przede wszystkim 8 XII zakończyło się palowanie fundamentów i tego dnia rozpoczęliśmy zrzutkę na pale, ponieważ teraz trzeba opłacić faktury. 8 grudnia to uroczystość Matki Bożej Niepokalanej – znacząca dla nas data.

Ponadto uporządkowano plac po wykopach przyłącza kanalizacyjnego, na budowie pojawił się nowy kontener, dostarczono pewien zapas piasku, stali … Dzięki rozłożonym płytom samochody nie topią się w błocie, ale sprawnie pracują.

Dach altany zmienił miejsce. W tej chwili czeka w nieobjętej budową części ogrodu. W piątek (11XII) wykopano otwory pod ławy fundamentowe. Widać tam umieszczone wcześniej pale. W przyszłym tygodniu ciąg dalszy. Praca operatora koparki to prawdziwe mistrzostwo! Chwała Panu!

Zapiski z budowy

27 listopada 2020

Zaczęliśmy budowę już ponad miesiąc temu (19 października). Trwają prace ziemne, wykonano już nowy zjazd na budowę od ul. Ceglarskiej, zburzone zostały budynki gospodarcze, przeniesiono elementy altany (czekamy na mróz). Zdjęto warstwę humusu (ziemia do wykorzystania w zagospodarowaniu terenu, w ogrodzie), przygotowano teren do palowania. Widać już jaki teren zajmie nowy budynek

Od 23 listopada zaczęły się prace związane z nowym przyłączem kanalizacyjnym. Postępują one bardzo szybko. Firma wykonała już przyłącz do sieci miejskiej i prowadzi nitkę do aktualnie istniejącej na terenie SDS sieci. Spodziewany termin ich zakończenia to najbliższy tydzień.

Od poniedziałku 30 listopada zaplanowane jest palowanie pod budynek. Do wykonania jest 160 pali o łącznej długości 1920 metrów. Prace mają potrwać ok 2 tygodni. A zima tuż tuż.