O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem (książka, oprawa ...


Okładka etui na płytyRekolekcje Lectio Divina
  

Uwierzyć Jezusowi.
Rekolekcje ze św. Markiem
(książka, oprawa twarda)   

  

ks. Krzysztof Wons SDS
 
rekolekcjonista i kierownik duchowy,
dyrektor CFD w Krakowie, wykładowca teologii duchowości

 

Ośmiodniowe rekolekcje lectio divina ze św. Markiem są pierwszym etapem formacji chrześcijańskiej dla osób wszystkich stanów w Kościele. Oparte są na najstarszej Ewangelii autorstwa św. Marka.

Publikacja proponowana jest jako podręcznik rekolekcyjny dla prowadzących i przeżywających rekolekcje lectio divina w grupach zamkniętych. Może także służyć jako propozycja indywidualnej formacji przeżywanej w warunkach codzienności.

Podejmując te drogę indywidulanie, w warunkach codzienności, należy zadbać o momenty pustyni, potrzebny czas modlitwy Słowem Bożym, a także spotkania z kierownikiem duchowym, aby rozeznawać i obiektywizować doświadczenia rodzące się na osobistej modlitwie.

Autor: ks. dr Krzysztof Wons SDS - salwatorianin, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości, autor książek poświęconych modlitwie Słowem Bożym.

  

*** *** ***

   

Nie trzeba zatem wyszukiwać "nowego programu".
Program już istnieje: ten sam co zawsze,
zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji.
Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa,
którego mamy poznawać, kochać i naśladować
Jan Paweł II

Rekolekcje "lectio divina ze św. Markiem" są pierwszym etapem formacji chrześcijańskiej dla osób wszystkich stanów w Kościele. Formacja ta będzie obejmowała cztery etapy rozłożone na cztery lata. Przeżycie rekolekcji ma zachęcić do codziennego pogłębiania formacji na drodze lectio divina. W ten sposób w ciągu kolejnych lat uczestnicy będą podejmowali następujące po sobie etapy formacji. Będziemy przemierzać drogę, którą proponują czterej Ewangeliści: Marek, Mateusz, Łukasz i Jan. Dlaczego taka kolejność? W porządku ksiąg Nowego Testamentu, to właśnie Mateusz, a nie Marek, otwiera ciąg czterech Ewangelii. Jak wiemy, kolejność ta nie odzwierciedla chronologii powstawania Ewangelii. Najstarszą jest Ewangelia Marka, jednak nie z tego powodu prowadzić nas będzie jako pierwsza; nie dlatego, że została zredagowana najwcześniej w stosunku do pozostałych, ale dlatego, że jest "pierwszą" ze względu na swoje przesłanie, ze względu na formację, którą proponuje wspólnocie uczniów Jezusa. Co należy przez to rozumieć?

Rekolekcyjna droga proponowana przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów bazuje na czterech Ewangeliach widzianych jako cztery etapy formowania dojrzałego ucznia Jezusa. Wizja rekolekcji wyrosła ze wspólnego doświadczenia modlitwy przeżywanej w klimacie pustyni, ze słuchania Słowa i medytacji. Dzięki temu przeżyciu coraz bliższa stawała się nam wizja formacji chrześcijańskiej, która absolutne pierwszeństwo daje Słowu Bożemu. Ono jest bowiem źródłem doświadczenia wiary. Jest fundamentem rozeznawania i dojrzewania do osobistego powołania w świecie. W tym kontekście coraz bliższa stawała się nam droga, na którą wskazuje wybitny współczesny biblista i żarliwy głosiciel Słowa, kardynał Carlo Maria Martini. Zwrócił on naszą uwagę na szczególną dynamikę drogi, którą możemy odnaleźć w czterech Ewangeliach. Według kardynała Martiniego Ewangelie kryją w sobie cztery etapy dojrzewania chrześcijanina, ukazują cztery postępujące fazy formacji ucznia Jezusa. W formacji tej istnieje pewien rozwój, swoisty rodzaj napięcia i pogłębiania osobowej relacji z Jezusem. Istnieje także pewna dramaturgia w dążeniu do wiary w Jezusa. Nie jest to bynajmniej droga, która nie podlega kryzysom i niepowodzeniom; nie jest ona ciągłym wznoszeniem się ku górze. Ewangeliści przeprowadzają nas przez etapy formacji, które często są pełne zmagania, wzlotów i upadków. Dzieje się tak od pierwszego spotkania z Jezusem, słuchania Go i zafascynowania Nim, poprzez rozmiłowanie w Mistrzu i pójście za Nim. W formacji ucznia istnieje newralgiczny moment: kiedy wybieramy Jezusa i decydujemy się pójść za Nim. Na tej drodze pojawiają się momenty bardzo trudne, są chwile zmagania, wycofania się, kryzysu, dyskutowania z Jezusem, oporu i odejścia - chwilowego lub definitywnego. Wówczas uczeń traci entuzjazm i mówi: nie chcę iść dalej za Nim! Wycofuje się i wraca do swojego dawnego życia.

Każdy Ewangelista w inny sposób odsłania serce ucznia, to, co dzieje się w jego wnętrzu, kiedy usiłuje kroczyć za Jezusem, każdy pokazuje autentyczne i pozorne wybory. Odkrywają oni zamysły jego serca, gdy zdecydowanie idzie za Jezusem i gdy kroczy za Nim bez wewnętrznego przylgnięcia. Szkicują serce "ucznia pozornego", który niby idzie za Jezusem, a tak naprawdę nie potrafi jeszcze podjąć decyzji, żeby być z Nim na zawsze. Na tym właśnie polega dramaturgia formacji ewangelicznej. Pokazuje ona ucznia nie jako giganta, świętego, który bez trudu i raz na zawsze postanawia być z Jezusem. We wszystkich Ewangeliach spotykamy ucznia Jezusa jako człowieka niezwykle kruchego i słabego, który wpatruje się w Jezusa i usiłuje iść za Nim, przyjąć Jego sposób życia, myślenia, odczuwania i działania, często jednak spuszcza oczy, odwraca się i idzie swoją drogą. Uczeń podejmuje trud, by wrócić i być na nowo z Jezusem. Uczy się tego bardzo długo, bo przez całe życie. Musi doświadczyć zachwiania wiary, zagubienia, a nawet odejścia, aby w końcu zdołał przylgnąć do Jezusa, oprzeć się na Nim i zaufać Mu do końca. Uczy się tego aż do starości, przykładem jest Piotr. Przeżył swój kryzys i zrozumiał swoją grzeszność na dziedzińcu arcykapłańskim. Dopiero wtedy pojął zapowiedź Zmartwychwstałego: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz" (J 21, 18). Słowa, które słyszy Piotr, są dobrą nowiną dla każdego ucznia, są jutrzenką nadziei na drodze za Jezusem. Pomimo swojej kruchości, swoich grzechów i buntów, które nękają nas przez całe życie, uczeń powinien uwierzyć, że jeśli wyciągnie ręce i pozwoli się przepasać innemu, Jezus poprowadzi go tam, dokąd sam nie chce iść.

Droga, którą proponują nam Ewangeliści, jest niezwykle ludzka. Uwzględnia wszystko, co ludzkie. Jest również drogą boską, ponieważ Jezus, Bóg - Człowiek, nieustannie na niej walczy o człowieka, o bliskość i wierność ucznia. Mistrz ciągle nawołuje ucznia, żeby poszedł za Nim i jednocześnie cierpliwie czeka na niego, mimo jego oporów i powolnego dojrzewania. Jezus demaskuje to, co pozorne, dwuznaczne i uczy prostoty i jasności w podążaniu za Nim. Jego droga jest drogą łaski, bowiem łaską jest dojrzewanie i trwanie przy Nim, łaską są powroty i wierność do końca.

Niniejsza publikacja proponowana jest jako podręcznik rekolekcyjny dla prowadzących i przeżywających rekolekcje lectio divina w grupach zamkniętych. Może także służyć jako propozycja indywidualnej formacji przeżywanej w warunkach codzienności. Zachęcam jednak, aby drogę tę przeżywać z towarzyszeniem kierownika duchowego.

ks. Krzysztof Wons SDS
Kraków - Rocca di Garda
 

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl