O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Ćwiczenia Ignacjańskie 13-21 sierpnia 2018 - info ...


Ćwiczenia Ignacjańskie
13-21 sierpnia 2018

 

W dniach 13-21 sierpnia 2018 r. przeżywamy Ćwiczenia Duchowne św. Ignacego Loyoli. Bierze w nich udział ponad 70 osób, którym towarzyszy 8 kierowników duchowych: czterej duszpasterze CFD, kapłan archidiecezji warszawsko-praskiej, siostra ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego i dwie osoby świeckie.

Prosimy o modlitwę w intencji uczestników,
dających punkta i towarzyszących w rekolekcjach!

 

 

---------------------------------------------------------------------

 NAGRANIA I TEKSTY HOMILII
wygłoszonych w czasie rekolekcji
- CZĘŚĆ PIERWSZA -
13-15 sierpnia 2018

---------------------------------------------------------------------

 

………
homilia – święto NMP Kalwaryjskiej (w archidiec. krakowskiej), 13 sierpnia 2018
Ef 1, 3-6. 11-12; [ps] Łk 1, 46-55; J 19, 25-27

NAGRANIE HOMILII Z 13 SIERPNIA 2018
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Ryszard Stankiewicz SDS

---------------------------------------------------------------------

 

………
homilia – wtorek 19. tygodnia okresu zwykłego (rok II), 14 sierpnia 2018
Ez 2, 8 – 3, 4; Pw 119; Mt 18, 1-5.10.12.-14

NAGRANIE HOMILII Z 14 SIERPNIA 2018
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Św. Ignacy rekolekcje nazwał ćwiczeniami. Ćwiczenia słusznie kojarzą nam się ze zmaganiem. I rzeczywiście, św. Ignacy nawet porównuje wszystko, co dzieje się w czasie tych rekolekcji, tych ćwiczeń duchownych, ze zmaganiem sportowca, ze zmaganiem tego, który podejmuje pewien wysiłek, by pokonać drogę. Jednak może pojawić się w tych ćwiczeniach i zakazić nas mentalność tego świata, bo my pochodzimy nie z innego, ale z tego świata, który nam ciągle wmawia, że jeśli czegoś nie zdobędziesz własnymi rękami, jeśli się nie postarasz sam, jeśli sam nie zadbasz o siebie, jeśli się nie wykażesz, jeśli nie pokażesz sobie i innym, że potrafisz, że potrafisz więcej, to przepadłeś. Nietrudno przenieść tę mentalność także sferę ćwiczeń duchowych i przyznacie, że często zachowujemy tak również w tym, co duchowe. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii, jak uczniowie pytają Jezusa: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” (Mt 18, 1). Widzimy wiec, mentalność tego świata, którą próbują wnieść w Królestwo Boże: „Powiedz, Jezu, kto jest największy!”. A Jezus ich zdumiewa, zadziwia. On, Dziecko Ojca, jedyny Syn Ojca, który cały się ogołocił, który przychodzi zbawić nas przez słabość, który kompletnie neguje mentalność tego świata, którą przed chwilą krótko opisałem, odpowiada: „Najmniejszy jest największy. I jeśli się nie odmienicie, jeśli nie oczyścicie się z myślenia tego świata, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa”. (…)

Krzysztof Wons SDS

---------------------------------------------------------------------

 

„Ćwiczenia ignacjańskie”. Przymiotnik „ignacjańskie” odsyła do życia i posługi św. Ignacego z Loyoli (ur. 1491 - zm. 1556), który na bazie osobistych przeżyć i zmagań duchowych, uzupełnionych doświadczeniem towarzyszenia innym na ścieżkach życia duchowego, spisał książeczkę pt. „Ćwiczenia duchowne”, które w 1548 r. zostały zatwierdzone przez papieża Pawła III i po raz pierwszy wydane drukiem. W 1922 r. św. Ignacy z Loyoli został przez papieża Piusa XI ogłoszony patronem wszystkich ćwiczeń duchownych.

„Przedziwna książeczka ćwiczeń”, jak uczył papież Pius XI w encyklice „Mens nostra” z 20 grudnia 1929 r., „mała objętością, lecz pełna niebieskiej mądrości, (…) zajaśniała jako niewyczerpane źródło wybitnej i gruntownej zarazem pobożności i jako bardzo skuteczny bodziec i doświadczony przewodnik, celem osiągnięcia zmiany obyczajów i dojścia do szczytu doskonałości”.

Rzeczownik „ćwiczenia” w określeniu „ćwiczenia duchowne” wskazuje na aktywność „ćwiczącego się”, czyli odprawiającego rekolekcje. Dający ćwiczenia, czasem nazywany również „dającym punkta”, podaje teksty biblijne czy myśli do rozważań, które odprawiający ćwiczenia ma osobiście rozważyći przemodlić, przeżyć i przetrawić. Program dnia obejmuje: dwa wprowadzenia do modlitwy, cztery medytacje (godzinne), konferencję tematyczną zwaną też „konsideracją” (rozważanie), Eucharystię z homilią, codzienny rachunek sumienia.  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl