O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Rekolekcje Lectio Divina 21-29 maja 2018 - info ...


Rekolekcje Lectio Divina
21-29 maja 2018
(etapy: I-II, IV i Pogłębienie:
Ewangelia tłumaczona życiem. Lectio divina z Bratem Albertem)

 

W dniach 21-29 maja 2018 r. odbyły się rekolekcje lectio divina. Wzięło w nich udział 95 osób, którym towarzyszyło 10 kierowników duchowych. W posługę towarzyszenia byli zaangażowani: duszpasterze CFD, trzech innych kapłanów (z archidiecezji przemyskiej, misjonarz św. Wincentego a Paulo i salwatorianin), dwie siostry zakonne (jadwiżanka wawelska i urszulanka Unii Rzymskiej) i osoba świecka.

Uczestnicy modlili się słowem Bożym z Ewangelii wg św. Marka, św. Mateusza i św. Jana (etapy: I, II i IV), natomiast biorącym udział w etapie „pogłębienia” zaproponowana została modlitwa w oparciu o teksty Ewangelii wybrane w kluczu charyzmatu św. Brata Alberta: „Ewangelia tłumaczona życiem. Lectio divina z Bratem Albertem”. Wprowadzenia do modlitwy dawali duszpasterze CFD, a etap „pogłębienia” prowadził ks. Krzysztof Wons SDS.

Dziękujemy za modlitwę w intencji
uczestników i prowadzących oraz kierowników duchowych !

 

 

=== === ===

 

„Poproszony przez Siostry Albertynki o rekolekcje lectio divina z okazji Roku Świętego Brata Alberta, nie wiedziałem, że czeka mnie spotkanie z ‘Egzegetą’, który będzie mi wyjaśniał własnym życiem dosłowny sens ewangelicznych wersetów. Poczułem się ‘teoretykiem’, który spotkał ‘praktyka’. Brat Albert swoim dzieleniem mnie zawstydzał… (…) Nie znalazłem w jego Pismach ani jednego zdania, w którym by mnie instruował, w jaki sposób czytać Ewangelię. Zdziwiłem się, gdy zauważyłem że rzadko, ‘niechętnie’, cytuje Biblię. Miał swój własny ‘przekład’ Ewangelii, z którego korzystał codziennie: czytał i przekładał od razu na czyny. Jego lectio divina naturalnie zamieniała się w actio (Krzysztof Wons SDS, Zamiast wstępu).

 

=== === ===

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl