O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  „Czym jest człowiek?” (Ps 8, 5) 1-3 października ...


„Czym jest człowiek?” (Ps 8, 5)
BIBLIODRAMA - WARSZTATY
1-3 października 2018

 

W dniach 1-3 października 2018 r. (pon.-śr.) odbyła się sesja warsztatowa „«Czym jest człowiek?» (Ps 8, 5)”. Spotkanie - bibliodramę prowadzili: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, wykładowca, kierownik duchowy, rekolekcjonista, bibliodramatysta, psychodramatysta, psychoterapeuta [więcej]; Katarzyna Kamińska - nauczyciel akademicki, muzyk, lider bibliodramy; doskonali swoje umiejętności prowadzenia warsztatów także w Polskim Instytucie Psychodramy.

„Czym jest człowiek?” (Ps 8, 5). Jakże często jako pierwsza odpowiedź na to pytanie pojawia się poczucie nicości, zarówno w porównaniu z bezmiarem niebios, jak i zwłaszcza w obliczu majestatu Stwórcy. Jakże Bóg może „pamiętać” i „zajmować się” człowiekiem, stworzeniem tak kruchym i znikomym? Czy to możliwe, że również mnie „uczynił niewiele mniejszym od aniołów”, obdarzył tak zadziwiającą godnością? W czasie sesji metoda bibliodramy będzie pomocą w rozważaniu ogromnych tajemnic Boga Stwórcy miłującego „syna człowieczego”.

 

---------------------------------------------------------------------

NAGRANIA HOMILII
które wygłosił ks. Tomasz Knop

---------------------------------------------------------------------

 

Człowiek - jedyne stworzenie, którego Bóg chciał dla niego samego
homilia – poniedziałek 26. tygodnia okresu zwykłego (rok II), 1 października 2018
Hi 1, 6-22; Ps 17, 1bcd.2-3.6-7 Łk 9, 46-50

NAGRANIE HOMILII Z 1 PAŹDZIERNIKA 2018
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Kim jest człowiek? To kluczowe pytanie, zwłaszcza wtedy, gdy jest się człowiekiem. To pytanie o to, kim jestem ja, ale także o to, kim są ludzie wokół mnie, kim są ci inni. Co mamy ze sobą wspólnego? Kim jest człowiek? Szukając odpowiedzi możemy zacząć sobie przypominać to, co wiemy. Dziś możemy wydobyć z pamięci, może nam się przypomnieć na przykład to, że człowiek to jedyne stworzenie na ziemi, którego Bóg chciał dla niego samego (GS 24). Bardzo lubię wracać do tej prawdy: człowiek to jedyne stworzenie, którego Bóg chciał dla niego samego (…).

 

„Osoba ludzka, obdarzona «duchową i nieśmiertelną» duszą [Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 14], jest «jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego» [Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 24]. Od chwili poczęcia jest ona przeznaczona do szczęścia wiecznego” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1703).

 

---------------------------------------------------------------------

 

………
homilia – wspomnienie świętych Aniołów Stróżów, 2 października 2018
Wj 23, 20-23; Ps 91, 1-2.3-4.5-6.10-11; Mt 18, 1-5. 10

NAGRANIE HOMILII Z 2 PAŹDZIERNIKA 2018
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Człowiek jest jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. To zdanie towarzyszy nam w ciągu tych dni. Może warto dopowiedzieć, że kiedy mówimy, że Bóg chce go dla niego samego, to mamy na myśli to, że Bóg chce człowieka dla człowieka. W tym widać jego wartość, niepowtarzalność, wyjątkowość. Ale wychodząc od zdania, które już wybrzmiało wczoraj, dziś możemy zrobić krok naprzód. Bóg, oprócz tego, że stwarza człowieka dla niego samego, to jeszcze stwarza specjalne osobę dla niego – anioła (…).

 

---------------------------------------------------------------------

 

………
homilia – środa 26. tygodnia okresu zwykłego (rok II), 3 października 2018
Hi 9, 1-12.14-16; Ps 88, 10b-15 Łk 9, 57-62

NAGRANIE HOMILII Z 3 PAŹDZIERNIKA 2018
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Człowiek jest jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Jest tak ważnym, że wszystkie stworzenia, także anioły, Bóg stwarzał dla człowieka. Człowiek jest dzieckiem Bożym. Możemy na wiele sposobów odkrywać, kim jesteśmy. Ale warto wrócić do tego, co często mówił św. Jan Paweł II. To słowa, do których często w ciągu swojego długiego pontyfikatu nawiązywał. Może już wydają nam się banalne, ale warto wrócić do tej myśli. Mówił, że najgłębsza prawda o człowieku ukryta jest w Chrystusie. (…)

 

---------------------------------------------------------------------

 

Bibliodrama jest procesem interakcji między Słowem Bożym a grupą osób, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest pogłębione rozumienie Biblii oraz doświadczenie religijne na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi [więcej nt. bibliodramy].

O warsztatach metodą bibliodramy
z ks. dr Tomaszem Knopem rozmawia Anna Przewoźnik

W naszym domu warsztaty bibliodramy odbyły się już kilkakrotnie: „Jezus i kobieta” (19-21 IV 2016), „Jezus i Jego uczeń” (23-25 IX 2016), „O Bogu, który szuka człowieka” (13-15 III 2017), „Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament...” (2-4 X 2017) i „Spotkanie z Jezusem przy studni” (6-8 III 2018). 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl