O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  „Czym jest człowiek?” (Ps 8, 5) 1-3 października ...


„Czym jest człowiek?” (Ps 8, 5)
BIBLIODRAMA - WARSZTATY
1-3 października 2018*

 

Jakże często jako pierwsza odpowiedź pojawia się poczucie nicości, zarówno w porównaniu z bezmiarem niebios, jak i zwłaszcza w obliczu majestatu Stwórcy. Jakże Bóg może „pamiętać” i „zajmować się” człowiekiem, stworzeniem tak kruchym i znikomym? Jakże Bóg może „pamiętać” i „zajmować się” mną – stworzeniem tak kruchym i znikomym? Czy to możliwe, że również mnie „uczynił niewiele mniejszym od aniołów”, obdarzył tak zadziwiającą godnością? W czasie sesji metoda bibliodramy będzie pomocą w rozważaniu ogromnych tajemnic Boga Stwórcy miłującego „syna człowieczego”.

PROWADZĄ:
ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, wykładowca, kierownik duchowy, rekolekcjonista, bibliodramatysta, psychodramatysta, psychoterapeuta [więcej]; Małgorzata Zasępa - lekarz psychiatra, wykładowca, bibliodramatystka, psychodramatystka [więcej].

 

=== === ===

Uwaga! Spotkanie trwa od 1 do 3 października 2018 r., tj. od poniedziałku do środy.

Uwaga! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

możliwość przesyłania zgłoszeń na bibliodramę
„‘Czym jest człowiek?’ (Ps 8, 5)”
– od 1 stycznia 2018 roku –

=== === ===

Bibliodrama jest procesem interakcji między Słowem Bożym a grupą osób, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest pogłębione rozumienie Biblii oraz doświadczenie religijne na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi [więcej nt. bibliodramy].

O warsztatach metodą bibliodramy
z ks. dr Tomaszem Knopem rozmawia Anna Przewoźnik

W naszym domu warsztaty bibliodramy odbyły się już kilkakrotnie: „Jezus i kobieta” (19-21 IV 2016), „Jezus i Jego uczeń” (23-25 IX 2016), „O Bogu, który szuka człowieka” (13-15 III 2017), „Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament...” (2-4 X 2017) i „Spotkanie z Jezusem przy studni” (6-8 III 2018). 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl