O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Życie ludzkie jako życie eucharystyczne 1-3 VI 2018 - zapowie ...


Życie ludzkie jako życie eucharystyczne
SZKOŁA WIARY
1-3 czerwca 2018

- ZAPOWIEDŹ -

 

W dniach 1-3 czerwca 2018 r. odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Szkoły Wiary, która jest inicjatywą podjętą przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie we współpracy z Centrum Aletti z Rzymu. Temat tegorocznej sesji to: „Życie ludzkie jako życie eucharystyczne”.

 

Tegoroczne spotkanie w Szkole Wiary poprowadzą: Marko Ivan Rupnik SJ - dyrektor Centro Aletti w Rzymie, teolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, twórca mozaik, wykładowca na papieskich uczelniach w Rzymie, konsultor watykańskich Kongregacji [WIĘCEJ]; Maria Campatelli - teolog zajmująca się eklezjologią wschodnią i teologią kultury, dyrektor wydawnictwa Lipa przy Centro Aletti [WIĘCEJ]; Nataša Govekar - teolog ze specjalizacją z misjologii; zajmuje się przekazem wiary za pośrednictwem obrazu, dyrektor departamentu teologiczno-duszpasterskiego w watykańskim Sekretariacie ds. Komunikacji [WIĘCEJ].

 

ZAPOWIEDŹ SPOTKANIA: To, co ofiarujemy w czasie Eucharystii: chleb i wino, naszą pracę i świat, staje się w Chrystusie Jego życiem. Wszystko, co dajemy w Eucharystii, zostaje nam oddane jako pokarm służący Jego życiu w nas. Chrystus stał się pożywieniem, abyśmy mogli żyć życiem niezniszczalnym. Od dnia chrztu św. mamy w sobie życie niezniszczalne, dlatego potrzebujemy niezniszczalnego pokarmu, którym jest On sam. Sesja przebiegać będzie w klimacie pustyni i medytacji z możliwością indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

 


Danuta Piekarz i Marko Ivan Rupnik SJ w czasie spotkania w 2009 r.

W ramach Szkoły Wiary odbyło się dotychczas osiem spotkań: „Wierzę. Co to znaczy?" (4-6 XII 2009), „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela” (3-6 VI 2010), „Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba” (23-26 VI 2011), „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy” (7-10 VI 2012), „Ukrzyżowany za nas, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego” (30 V - 2 VI 2013), „Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca...” (19-22 VI 2014), „Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty” (4-7 VI 2015). Te siedem spotkań prowadzili: Marko Ivan Rupnik SJ i Nataša Govekar (wszystkie), Michelina Tenace i Maria Campatelli (niektóre). Ostatnie, ósme spotkanie: „Życie w Duchu Świętym dzisiaj”, prowadzili ks. Giacomo Morandi i Alberta Maria Putti (16-18 VI 2017).

 
   

 

Pragnienie głębi
Z Marko Rupnikiem SJ rozmawia Krzysztof Wons SDS

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl