O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Świadectwo: Nowe spojrzenie na Maryję ...


Nowe spojrzenie na Maryję

 

„Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego”
(Ps 116, 12-13)

Korzystając z tych słów psalmu możnaby najlepiej oddać stan duszy i owoce Ducha po sesji, która właśnie odbyła się w Centrum Pojednania Przenajdroższej Krwi w Prozorje. Sesję prowadził ks. Krzysztof Wons, salwatorianin, według metody czytania słowa Bożego - lectio divina, jaką praktykuje Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Była to już trzecia sesja formacyjna, którą w tym duchu prowadził dla członków Wspólnoty Krwi Chrystusa. Tym razem centrum naszej uwagi – pod przewodnictwem Słowa – była Maryja, najdoskonalsza słuchaczka słowa Bożego. Był to równocześnie temat sesji formacyjnej, w której brali udział członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa, którzy przyjechali z różnych stron Chorwacji, Bośni i Serbii. Warto podkreślić, że była to pierwsza trzydniowa sesja, która odbyła się w Domu Misyjnym Misjonarzy Krwi Chrystusa w Prozorje, - w miesiącu maryjnym i w sposób szczególny poświęcona Maryi -, a to zgromadzenie zostało założone w dniu wielkiego święta maryjnego, w uroczystość Wniebowzięcia NMP, 13 sierpnia 1815 r.

„Kielich zbawienia” - słowo Boże! „Podniosę kielich zbawienia” - wezmę słowo Boże, by zachować je w swoim sercu i rozważać, by je kołysać, jak najukochańsze dzieciątko, tak jak to czyniła Maryja, najlepsza ze wszystkich kobiet. Pokorna służebnica Pańska i uważna słuchaczka Słowa, i dlatego - cała piękna. Słowo Boże uczyniło Ją piękną. Słowo Boże, którym była przeniknięta i które wypełniało Ją całą. Słowo Boże, którego słuchała (lectio), które medytowała (meditatio), którym się modliła (oratio); słowo, które kontemplowała (contemplatio) oraz słowo, które całkowicie wypełniła na Golgocie, współcierpiąc ze swoim Synem!

Rozważaliśmy chwile oraz sytuacje życiowe, w których słowo Boże dotykało Maryję, wypełniało Ją oraz w których opowiadało o Niej. Była to całkiem nowa perspektywa, nowe spojrzenie na „najdoskonalszą słuchaczkę Słowa Bożego”, nie opierające się na ludowej tradycji i pobożności maryjnej (nie odbierając im wartości i doniosłości), lecz zgłębianie wiedzy o Maryi, Jej wiary i miłości przez samo słowo Boże. Lectio divina z Maryją polega na odkrywaniu Maryi jako „ikony” napisanej w świetle Słowa Bożego, którą coraz głębiej i coraz bardziej odkrywamy zdejmując jedna po drugiej „zasłony” (warstwy), za którymi ukrywa się prawdziwy obraz i znaczenie Maryi.

W tajemnicy słowa Bożego Maryja odsłania się nam jako „cała piękna”. Została przecież stworzona na obraz Tego, który jest Pięknem; na obraz Boga. Maryja jest piękna dzięki Pięknu samego Boga, jak i każde inne stworzenie od początku świata. „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre/piękne” (Rdz 1, 31).

Piękno Maryi słuchającej słowa Bożego odsłania się wyraźnie podczas nawiedzenia przez anioła Gabriela, którego - pomimo codziennych obowiązków zwykłej dziewczyny z Nazaretu - Miriam słyszy i odpowiada na słowo wypowiadając swoje „fiat” na to, że zrodzi „Najpiękniejszego z synów ludzkich”.

Maryja nie tylko słyszy, ale i rozważa słowa, które słyszy z ust anioła: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. „Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie” (Łk 1, 28-29). W chwili, gdy Anioł odchodzi od Maryi, Ona nie odchodzi od Słowa, ponieważ: „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19). Tu odsłania się piękno Maryi medytującej. Maryja modli się Słowem aż do momentu, w którym będzie mogła powiedzieć: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38). Wypowiada również swoje cudowne „Magnificat” („Wielbi dusza moja…”) ułożone z różnych wersetów Pisma Świętego. Z tej modlitwy Słowem wypływa radość, która zachęca do działania, do dzielenia - ponieważ Maryja nie pozostaje zamknięta „w swojej tajemnicy”, lecz spieszy w góry do swojej krewnej, Elżbiety, również pięknej kobiety. Obie są kobietami radosnymi, ponieważ doświadczyły we własnym życiu niezwykłej płodności słowa Bożego.

Radość Maryi osiąga swój szczyt na Kalwarii. Chociaż przeżywa niewyobrażalny ból patrząc na to, co brzydota grzechu czyni z Wiecznego Piękna, nie ucieka spod krzyża, konfrontuje się z cierpieniem i pokonuje je. Już na horyzoncie Wielkiego Piątku dostrzega oczami wiary jutrzenkę Poranku Wielkanocnego. Przyjmuje nas za swoje dzieci. „Oto Matka twoja” (J 19, 27). Przytula nas, by w ten sposób przytulić nas do Serca swego Syna oraz byśmy poprzez Słowo i w Słowie odkryli w sobie pierwotne piękno dzieci Bożych: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27).

Ž.N.

Powyższy tekst to refleksja-świadectwo po sesji „Najdoskonalsza słuchaczka słowa Bożego. Lectio divina z Maryją („Najsavršenija slušateljica Božje Riječi. Lectio divina s Marijom”), którą Krzysztof Wons SDS prowadził w Prozorje (Chorwacja) w dniach 11-13 maja 2018 r. (z języka chorwackiego tłum. IG).


Škola Molitve Božjom Riječju - Prozorje, 11.-13. svibnja 201

 

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl