O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Życie ludzkie jako życie eucharystyczne (MP3) - Marko Ivan Ru ...


Okładka etui na płytySzkoła Wiary

Życie ludzkie
jako
życie eucharystyczne
(MP3)

 

Marko Ivan Rupnik SJ,
Maria Campatelli,
Nataša Govekar

(Centro Aletti - Rzym)

 

 

To, co ofiarujemy w czasie Eucharystii: chleb i wino, naszą pracę i świat, staje się w Chrystusie Jego życiem. Wszystko, co dajemy w Eucharystii, zostaje nam oddane jako pokarm służący Jego życiu w nas. Chrystus stał się pożywieniem, abyśmy mogli żyć życiem niezniszczalnym. Od dnia chrztu św. mamy w sobie życie niezniszczalne, dlatego potrzebujemy niezniszczalnego pokarmu, którym jest On sam.

 

TEMATY KONFERENCJI:

 1. Paradygmat życia eucharystycznego (M. Rupnik SJ)
 2. „Jako w niebie, tak i na ziemi”.
  Eucharystia zarysowuje swoją wizję w sztuce (N. Govekar)
 3. Anamneza eucharystyczna.
  Udział w ożywiającej pamięci Boga (M. Campatelli)
 4. Zaangażowani w jedynej ofierze (M. Campatelli)
 5. Ujrzeliśmy prawdziwe światło:
  przemiana zmysłów biorąca początek z Eucharystii (N. Govekar)
 6. Życie duchowe płynące z Eucharystii (M. Rupnik SJ)

 

HOMILIE:

 1. Owoc, którego Bóg oczekuje: człowieczeństwo przeżywane na sposób Boży
  - M. Rupnik SJ (1 P 4, 7-13; Mk 11, 11-25)
 2. Eucharystia jest doświadczeniem zmartwychwstania!
  - M. Rupnik SJ (Jud 17, 20b-25; Mk 11, 27-33)

 

PROWADZĄCY:

Marko Ivan Rupnik SJ - dyrektor Centro Aletti w Rzymie, teolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, twórca mozaik, wykładowca na papieskich uczelniach w Rzymie, konsultor watykańskich Kongregacji [WIĘCEJ]; Maria Campatelli - teolog zajmująca się eklezjologią wschodnią i teologią kultury, dyrektor wydawnictwa Lipa przy Centro Aletti [WIĘCEJ]; Nataša Govekar - teolog ze specjalizacją z misjologii; zajmuje się przekazem wiary za pośrednictwem obrazu, dyrektor departamentu teologiczno-duszpasterskiego w watykańskim Sekretariacie ds. Komunikacji [WIĘCEJ].

Z języka włoskiego tłumaczyła Danuta Piekarz [WIĘCEJ].

 

Nagranie konferencji i homilii wykonano w czasie sesji w ramach Szkoły Wiary w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (1-3 czerwca 2018).

NAGRANIA I TEKSTY HOMILII Z SESJI
„Życie ludzkie jako życie eucharystyczne”

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl