O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Pokochałem cię wieczną miłością (MP3) - Krzysztof Wons SDS i ...


Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia

 

Pokochałem cię
wieczną miłością
(MP3)

 

Krzysztof Wons SDS

i

Siostry ze Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia

 

Każdy z nas tęskni za miłością. Często szukamy jej w stworzeniach lub w dobrach, które przemijają. W konsekwencji niejednokrotnie przekonaliśmy się, że nic nie może wypełnić tęsknoty naszego serca, tylko Bóg. Jego miłość bowiem jest wierna, wieczna i niezmienna. Sam zapewnia nas: „Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość” (Jr 31, 3). On kocha nas niezmiennie i zachowuje dla nas miłosierdzie, nawet wówczas, gdy my okazujemy się niewierni. Jezus powiedział niegdyś do św. Siostry Faustyny: „Nim stworzyłem świat, kochałem cię miłością, jakiej serce twoje dziś doświadcza, i przez wieki całe miłość moja się nigdy nie zmieni” (Dz. 1754), a dzisiaj te słowa kieruje do każdego z nas.

Płyta zawiera nagrania z Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia, które odbyły się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach od 1 do 5 października 2018 roku.

  

Katechezy biblijne

KRZYSZTOF WONS SDS

1. Na początku było Miłosierdzie (Rdz 1, 1-2.4)
2. Wiara w Miłosierdzie w godzinie próby (Rdz 15, 1-6; 22, 1-4)
3. Miłosierdzie powołało mnie (Mk 1, 14 – 2, 17; 3, 7-19)
4. Miłosierdzie porzucone i odnalezione (Łk 15, 11-32)
5. Miłosierdzie w godzinie zdrady (Łk 22, 54-62; J 13, 1-30)
6. Miłosierdzie na krzyżu (Mk 15, 25-37)
7. Lectio divina – lectio Misericordiae w codzienności

 

Konferencje z duchowości św. Siostry Faustyny

SIOSTRY ZE ZGROMADZENIA MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

1. „Choćby się ziemia usunęła spod stóp moich,
nie przestanę Mu ufać” (Dz. 1192)
– s. Miriam Janiec ZMBM
2. „Spotkała się Miłość i grzech” (Dz. 408)
– s. M. Emanuela Gemza ZMBM
3. „Dla ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża” (Dz. 1485)
– s. M. Diana Kuczek ZMBM

  

Płyta dostępna jest w sekretariacie „Faustinum” - www.faustinum.pl.

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl