O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Zeszyty Formacji Duchowej nr 83: Przekazywanie wiary. Drugi ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 83

Przekazywanie wiary.
Drugi List św. Pawła Apostoła
do Tymoteusza

abp Grzegorz Ryś

arcybiskup metropolita łódzki,
przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji
przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista,
autor licznych publikacji z zakresu historii i duchowości

 

W 83. numerze ZFD publikujemy treści, którymi obecny metropolita łódzki, abp Grzegorz Ryś, a ówczesny biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, podzielił się w czasie sesji „Paweł i Tymoteusz: wychowanie do dojrzałej wiary. 2 List do Tymoteusza”. Spotkanie w ramach Szkoły Biblijnej odbyło się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach 1-3 września 2017 roku.

 

*** *** ***

 

Słowo z Centrum Formacji Duchowej

Oddajemy do rąk naszych Czytelników Zeszyt, który jest o tym, z czym powinien zmierzyć się każdy wierzący. Chodzi o przekaz wiary, przekazywanie wiary staje się dzisiaj bowiem wezwaniem coraz pilniejszym. Świat, choć tego często nieświadomy, jest głodny ojców i matek wierzących w Boga, rodzących do wiary. Jest głodny rodzin, w których oddycha się wiarą, głodny spotkań z ludźmi, którzy osobiście spotkali Boga, którzy nie tylko mówią o Bogu, ale dzielą się doświadczeniem Boga. Paweł napisał, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (por. Rz 10, 17). Lecz Paweł nie miał na myśli słowa ludzkiego, ubranego w martwe litery i puste zgłoski, ale Słowo, które ujrzał i usłyszał pod bramami Damaszku. Spotkał Słowo Wcielone. To spotkanie wydarzyło się w jego życiu i radykalnie go zmieniło, przeobraziło. Świat dzisiejszy jest jak Damaszek. Przed jego bramami przechodzi codziennie Jezus Zmartwychwstały. Czeka na tych, co jak Szaweł otworzą się na światło Jego obecności i usłyszą Słowo. Czeka na wszystkich Szawłów, którzy jeszcze Go nie spotkali, którzy z Nim walczą i Go prześladują. Trzeba ludzi jak Paweł, którzy to światło i słowo poniosą ad gentes. A dzisiaj ad gentes znaczy także ad Europam, do europejskich domów i wspólnot takich jak nasze. O tym jest między innymi ten Zeszyt. Zawiera spisane żywe słowo, głoszony i przekazywany z mocą kerygmat [Niniejszy Zeszyt zawiera zredagowane teksty konferencji, które abp Grzegorz Ryś wygłosił w krakowskim CFD w ramach Szkoły Biblijnej, w dniach 31 sierpnia - 2 września 2017. Temat sesji brzmiał: Paweł i Tymoteusz: wychowanie do dojrzałej wiary. 2 List do Tymoteusza]. „Keryksem” jest abp Grzegorz Ryś, który w spotkaniu z Pawłem i zrodzonym przez niego w Chrystusie – Tymoteuszem usłyszał i przeżył kerygmat.

Abp Grzegorz Ryś zaprasza do wspólnego czytania Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza. Słyszy w nim i widzi, jak Paweł pomaga pogłębić wiarę swojemu duchowemu dziecku, biskupowi Tymoteuszowi. Autor rozważań z pasterską pasją zgłębia Pawłowy list i jak refren dobitnie powtarza, że wiara może być przekazywana jedynie od osoby od osoby. Przypomina słowa Apostoła narodów, który ze świętym szacunkiem przywołuje rodzinny dom Tymoteusza. Żyły w nim dwie głęboko wierzące kobiety: matka i babka. Nie ma wątpliwości, że to od tych dwóch kobiet odziedziczył wiarę Tymoteusz, późniejszy biskup. Paweł „pokazuje mu, skąd się ona wzięła – tę wiarę przejął od swojej babki i matki”. Drugi List do Tymoteusza każe nam wrócić „do tego, co dzisiaj w Kościele nazywamy tradycją albo przekazem wiary”. „Wiara idzie od osoby do osoby, z ust do ust. To bardzo ważne – dodaje Autor – że Paweł podkreśla w tym fragmencie rangę przekazu rodzinnego. Muszę powiedzieć, – zwierza się Autor – że to jest jeden z moich ulubionych tekstów”. Paweł mówi do Tymoteusza, ale także do wielu z nas: „Szanuj wiarę swojej matki, Bóg do ciebie wszedł wiarą twojej matki”. Rodzina, w których żyją wierzący rodzice, dziadkowie, to prawdziwy skarb. To pierwszy „domowy Kościół”. Poza Kościołem, poza wspólnotą niemożliwe jest przeżywanie i przekazywanie wiary. Abp Ryś patrzy na wiarę Tymoteusza, na matkę, babkę i duchowego ojca Pawła i pyta prowokująco: „Chcesz przekazać komuś wiarę, zaproś go do wspólnoty. A macie taką? (…) Jeśli chcesz mówić komuś, kim jest Jezus Chrystus, to musisz go wprowadzić do Kościoła, który jest żywą wspólnotą i w którym się odbywa przekaz wiary od osoby do osoby. Nie wystarczy dać książkę do przeczytania”.

Wszyscy jesteśmy Pawłami i wszyscy Tymoteuszami. Słowo chce się w nas wcielić, jak w wcieliło się w Pawła, chce być przekazywane przez nas jak Paweł przekazał Tymoteuszowi i chce być przyjęte, jak przyjął je Tymoteusz. Nie należy czekać i zwlekać. „To jest moment, – przekonuje Autor – w którym wszystko, czym żyli apostołowie, cała ich misja i posługiwanie muszą zostać przekazane. Muszą zostać zawierzone kolejnemu pokoleniu”.

Jestem bardzo wdzięczny abp. Grzegorzowi za kolejną lekturę Biblii w naszym Domu Słowa, w Centrum Formacji Duchowej, za świadectwo wiary i miłości do Słowa. Gdy abp Grzegorz głosi kerygmat, wydarza się on w sercach słuchających. Z pewnością dlatego jego sesje ściągają tak wielu spragnionych Słowa, że mury krakowskiego CFD nie mogą ich pomieścić. Widok owiec, które lgną do pasterza porusza i raduje. Wtedy wydarza się Słowo i wydarza się Kościół.

ks. Krzysztof Wons SDS

 

*** *** ***

 

Spis treści

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej 
  • W poszukiwaniu następcy.
  • Kerygmat Pawła.
  • Ewangelia jako objawienie.
  • Wobec prześladowań.
  • Wiara z tradycji.
  • Charyzmat.
  • Pytania i odpowiedzi.

 

---------------------------------------------------------------------

 

0

0  
  
  
 

 

---------------------------------------------------------------------

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl