O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Kard. Konrad Krajewski do formatorów seminaryjnych: „Ja ...


Kard. Konrad Krajewski do formatorów seminaryjnych:
„Ja mam być twarzą Jezusa. Kościół ma być twarzą Jezusa”

- ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DWULETNIEJ SZKOŁY WYCHOWAWCÓW
SEMINARIÓW DUCHOWNYCH DIECEZJALNYCH I ZAKONNYCH 2017-2019 -
 

 


Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD i kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski
[ zakończenie dwuletniej Szkoły Wychowawców WSD - Kraków, 17 maja 2019 ]

W piątek, 17 maja 2019 r., zakończyła się ósma edycja dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2017-2019. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. W zakończeniu Szkoły, odbywającej się w domu CFD w Krakowie, wziął również udział ks. Józef Figiel SDS, przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów.

Kard. Konrad Krajewski, przed wręczeniem uczestnikom okolicznościowych dyplomów i zaświadczeń potwierdzających udział w zajęciach, uwrażliwił ich, by pieczęć jałmużnika papieskiego, która na nich widnieje z racji jego udziału w zakończeniu Szkoły, przypominała im zawsze o więzi z Biskupem Rzymu: „Bez związku z papieżem nie możemy być głosicielami Ewangelii”. Zachęcił absolwentów Szkoły, by raz jeszcze przeczytali adhortację papieską „Evangelii gaudium”. Sam także obiecał to uczynić.

W sobie charakterystyczny sposób zachęcił duchowych do codziennej godzinnej adoracji Eucharystii, by „opalali się przed Najświętszym Sakramentem”. Odwołał się do doświadczenia papieża Franciszka i swojego. Przypomniał doświadczenie św. Teresy z Kalkuty, która uwrażliwiała siostry, że nie wolno im iść do ubogich, jeśli wcześniej nie adorowały Eucharystii, bo nie są jedynie pracownikami socjalnymi, ale mają nieść Jezusa. „Mówię wam, że dzięki temu żyję” – wyznał.

Poruszającym było pytanie, które kard. Konrad postawił, wspominając odprawioną przez siebie tego poranka Drogę Krzyżową, a zwłaszcza jej ósmą stację. Rozważając słowa Jezusa: „Nie płaczcie nade Mną, ale nad sobą i nad waszymi dziećmi”, wyznał: „Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz płakałem nad sobą!”.


„Ja mam być twarzą Jezusa. Kościół ma być twarzą Jezusa”
homilia kard. Konrada Krajewskiego, 17 maja 2019

W homilii kard. Konrad Krajewski zwrócił uwagę, że jak Jezus jest twarzą Ojca, tak każdy z chrześcijan ma być twarzą Jezusa. „Kościół ma być twarzą Jezusa”. Przypomniał o wymogu transparentności życia, by móc powiedzieć: „Popatrz na mnie! Popatrz na moje życie: czym jeżdżę, jak chodzę, czym się zajmuję, o co zabiegam… Popatrz na mnie!”. Trzeba być transparentnym, mówił, by móc jak Jezus powiedzieć: „Popatrz na mnie, a będziesz widzieć Boga!”. Zachęcał do uległości Duchowi Świętemu, by, jak w uczniach Jezusa, mogło nastąpić przejście od bylejakości do radykalizmu i pozwolenia, by Bóg działał cuda przez nas.

Zajęcia w Szkole ukończyło 31 duchownych diecezjalnych oraz 46 zakonników nie tylko z Polski, ale również pracujących w bądź pochodzących z krajów ościennych jak: Białoruś, Chorwacja, Słowacja, i Ukraina. Wśród nich było również kilku księży diecezjalnych i zakonnych obrządku greckokatolickiego.

W przeddzień zakończenia Szkoły, 16 maja 2019 r., homilię wygłosił ks. Krzysztof Wons SDS. Dyrektor CFD w Krakowie podziękował uczestnikom „za dwa lata wspólnego słuchania Słowa i za dwa lata wpatrywania się w Niego na adoracji”, i za dzielenie swoją wiarą. Podzielił się doświadczeniem swojej przyjaźni z Szymonem Piotrem, którego formacji uczestniczący w Szkole, mogli się przyglądać przez dwa lata i w świetle jego doświadczenia patrzeć na swoje życie i posługę. „Ta szczególna przyjaźń z Piotrem w moim życiu trwa od 20 lat, kiedy zacząłem z nim drogę lectio divina. Stał mi się bliski w Ewangeliach, a potem w Dziejach Apostolskich” – mówił salwatorianin. „Na żadnej stronicy tych Ksiąg nigdy nie widziałem go w aureoli. I bliski jest mi właśnie taki Piotr: ten Piotr jeszcze bez aureoli”.


„Bliski jest mi Piotr… ten jeszcze bez aureoli”

homilia Krzysztofa Wonsa SDS, 16 maja 2019

[INFORMACJĘ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ROZSZERZYMY]

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl