O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – XVII Niedziela Zwykła (A)  ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

XVII Niedziela Zwykła (rok A)
26 lipca 2020

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: «Proś o to, co mam ci dać». A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?». Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie»”.

(1 Krl 3,5.7-12 – pierwsze czytanie)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Autor natchniony w historii młodego króla Salomona uświadamia nam jak ważna jest modlitwa prośby. Młody król mógłby unieść się honorem, stwierdzić, że ma wszystko i o nic nie potrzebuje prosić Pana Boga, że sobie sam poradzi jako król i władca.

Czy ja czasami takim honorem się nie uniosłem? Czy nie uwierzyłem, że moje życiowe możliwości są bardzo duże, wręcz nieograniczone, że w życiu sobie poradzę bez Bożej pomocy? Czy modląc się, proszę Pana Boga, uznając swoje życiowe ograniczenia? Czy wierzę, że Bóg wobec mnie jest hojny i często daje więcej niż proszę?

Modlitwa młodego króla uczy, że nie wystarczy Pana Boga prosić, wręcz zasypywać prośbami. Ważny jest też przedmiot prośby, to, o co chcemy prosić. Autor natchniony wręcz pisze, że modlitwa Salomona i zawarta w niej prośba spodobała się Panu, który niejako nie miał wątpliwości, co do spełnienia prośby młodego władcy. On zaś prosił o mądrość i roztropność w kwestiach sądzenia swoich poddanych. Prosił o to, bo wiedział, że w tych kwestiach nie trudno o nadużycia czy stronniczość.

Jak wygląda moja modlitwa prośby? Czy proszę Pana Boga? Czy prosząc, proszę o rzeczy mi potrzebne? Czy czasami nie proszę Pana Boga tylko o rzeczy materialne, pomijając sprawy ducha? Czy prosząc Pana Boga przyznaję prawo, czy mi udzieli tego, o co proszę, czy też nie? Proszę czy wymuszam? Czy proszę o życie mądre, roztropne, dobre?

Pomodlę się o życie mądre i roztropne, za wypoczywających, za tych, którzy zbierają plony ziemi, o ustanie pandemii, w moich osobistych intencjach.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Panie, Ty jesteś moim działem,
przyrzekłem zachowywać Twoje słowa.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiąc sztuk złota i srebra…
(Ps 119, 57.72)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Jakże miłuję prawo Twoje, Panie!

 

Udającym się na wakacje i urlopy,
życzę miłego, udanego wypoczynku.

Odpoczywając nie zapomnijcie o Bożym słowie.
Od jego lektury, modlitwy nim
nie róbcie sobie nawet krótkich wakacji.

ks. Ryszard SDS
  

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Polecamy!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2020

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl