O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Lęk w Biblii (MP3) - ks. Wojciech Węgrzyniak, Danuta Piekarz, ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

  

Lęk w Biblii
(MP3)

  

ks. Wojciech Węgrzyniak
oraz
Danuta Piekarz,
s. Joanna Nowińska SM

  

  

  

Lęk jest jednym z fundamentalnych stanów kondycji ludzkiej. Obecny w na­szych myślach, uczuciach, w naszej woli, dotyka każdego bez wzglę­du na wiek, pochodzenie, stan życia czy piastowane stanowisko. Bóg zna nasze lęki. Mówi do nas w Biblii także w stanach naszych lęków. Wy­cho­wuje do wolności pośród lęków i pomaga nam je przewartościo­wać. Biblia przekonuje, że Bóg jest większy od naszych największych lęków.

  

TEMATY KONFERENCJI

  

Część I – Człowiek przed Bogiem między bojaźnią, drżeniem a dziecięcą ufnością

DANUTA PIEKARZ

1. Jak stanę przed Wszechmocnym?
2. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem.

  

Część II – Bóg wobec ludzkiego lęku

S. JOANNA NOWIŃSKA SM

3. „Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić” (Jr 1, 8).
    Bliskość Boga jako remedium na lęk.
4. „Mów wszystko, co ci rozkażę.
    Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lę­kiem przed nimi” (Jr 1, 17).
    Dynamika lęku a działanie w jedności z Bogiem.

  

Część III – Lęki uczniów

KS. WOJCIECH WĘGRZYNIAK

5. Lęk przed wyzwaniem (Mt 1, 18-25).
6. Lęk przed naturą (Mk 4, 35-41).
7. Lęk przed prześladowcami (Mt 10, 24-33).
8. Lęk przed śmiercią bliskich (Łk 8, 49-56).
9. Lęk przed Bogiem (J 6, 16-21).
10. Lęk przed karą (1 J 4, 16-21.

  

Prowadzący:

 • ks. Wojciech Węgrzyniak >>>.
  - wykładowca Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim
  Jana Pawła II w Krakowie, pisarz, kaznodzieja, rekolekcjonista;
 • Danuta Piekarz >>>.
  - wykładowca Nowego Testamentu i teologii biblijnej
  na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie;
 • s. Joanna Nowińska SM >>>.
  - wykładowca Nowego Testamentu i teologii biblijnej
  na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

  

Nagrania konferencji XVII Dni Duchowości Biblijnej ONLINE zorganizowanych przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (12-15 listopada 2020).

 

DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ „LĘK W BIBLII” - WSZYSTKIE MATERIAŁY
[www.cfd.sds.pl/dni-duchowosci-biblijnej-2020-lek-w-biblii]

 

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl