O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro  Do medytacji   

  O. Jordan: „Czy masz wiarę? Ale naprawdę taką, co… ...


O. Jordan: „Czy masz wiarę? Ale naprawdę taką, co…?”
Z dziennika duchowego o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana (DD I/186).

 

#ZJordanemKuBeatyfikacji

 

poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu, 15 marca 2021
Iz 65, 17-21; Ps 30, 2. 4. 5-6. 11-12a. 13b; J 4, 43-54

 

„Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: «Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie». Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei” (J 4, 43-54).

 

W pierwszym kontakcie, a nawet przez jakiś czas, w tej historii z Ewangelii moją uwagę skupiała natarczywa prośba urzędnika królewskiego. Stopniowo docierała ona do mnie coraz mocniej z akcentem położonym na to, aby Jezus przyszedł do jego domu („udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł…” i „Panie, przyjdź…”). W oryginale występuje czasownik: „katabaíno”, który może oznaczać również zejść czy zstąpić. Tak, chciałbym doświadczyć, że Słowo Wcielone z wyżyn nieba schodzi na niziny mojej historii. Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum uczy: „W Piśmie świętym więc objawia się – przy stałym zachowaniu Bożej prawdy i świętości – przedziwne ‘zniżanie się’ wiecznej Mądrości, ‘byśmy uczyli się o niewysłowionej dobroci Boga i o tym, jak bardzo dostosował się On w mowie, okazując przezorność i troskliwość względem naszej natury’ (…)” (nr 13). Nie jestem taki doskonały, a wręcz przeciwnie, poziom mojego życia duchowego jest niski, więc chciałbym doświadczyć, że On do mnie schodzi. I jeszcze w lekturze poruszało mnie powtarzające się sformułowanie: „syn twój żyje” (wypowiedziane przez Jezusa oraz przypomniane sobie przez urzędnika), „syn jego żyje” (wypowiedziane przez sługi).

A potem pomógł mi św. Augustyn, choć konfrontacja z fragmentem jego homilii nie była wcale łatwa [Commento al Vangelo di San Giovanni. Omelia 16]. Zauważa on najpierw, że Jezus po dniach spędzonych w Samarii wraca do Galilei, choć dobrze wie, że jako prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Św. Jan Ewangelista wspomina wprawdzie o pojawiających się też przebłyskach otwartości Galilejczyków na Jezusa, ale związane są one z tym, co widzieli w Jerozolimie. W opowiadaniu wspomniano też pierwszy znak, jakiego dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej. Wówczas, jak komentuje św. Augustyn, „uwierzyli w Niego tylko Jego uczniowie (por. J 2, 1-11); choć dom był pełen zaproszonych! On uczynił tak wielki znak, ale uwierzyli w Niego jedynie Jego uczniowie. Teraz wraca do tego samego miasta galilejskiego”Biskup Hippony zatrzymuje się przy pytaniu, dlaczego na prośbę urzędnika królewskiego Jezus odpowiada: „Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie”. Według niego w ten sposób Jezus napomina tego chwiejnego w wierze, zimnego w wierze, a może nawet pozbawionego wiary człowieka, pragnącego jedynie w uzdrowieniu syna zobaczyć dowód na to, że Jezus jest Mesjaszem. Św. Augustyn przestrzega nas, że my słyszymy prośbę urzędnika, ale nie widzimy braku ufności czy braku wiary w jego sercu, który zostaje w ten sposób ujawniony przez Tego, który bada serca.

A potem biskup Hippony zestawia to wydarzenie zapisane w czwartej Ewangelii z innym opowiedzianym przez świętych Mateusza i Łukasza. Chodzi o historię setnika, który był poganinem, a którego Jezus pochwalił: „U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary” (Mt 8, 10) czy: „Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu” (Łk 7, 9). Zwróćmy uwagę na różnicę między tymi osobami i wydarzeniami. Tam bohaterem jest poganin, a tu Izraelita. Urzędnik królewski z Galilei domaga się, by Jezus zszedł do jego domu, a setnik, poganin, nie uważał się za godnego takiego zaszczytu. Do setnika, który przedstawił sytuację swojego ciężko chorego sługi, Jezus mówi: „Przyjdę i uzdrowię go” (Mt 8, 7); urzędnikowi królewskiemu, który nalega, by Jezus zszedł do jego domu, odpowiada: „Idź, syn twój żyje”. Według Augustyna Jezus zdaje się mówić urzędnikowi: „Idź, syn twój żyje, już mnie nie zanudzaj; wy, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nie wierzycie. Domagasz się, bym przyszedł osobiście do twojego domu, podczas gdy jest wystarczające, bym rozkazał słowem; nie domagaj się znaków, aby uwierzyć; setnik, który jest cudzoziemcem, uznał moje słowo za wystarczające i uwierzył, zanim jeszcze zadziałałem, podczas gdy wy, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie”.

To skonfrontowało mnie z moimi oczekiwaniami. Wróciła też do mnie historia Naamana, którą w liturgii słyszeliśmy jakiś tydzień temu: „Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć: «Idź, obmyj się siedem razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty!». Rozgniewał się Naaman i odszedł ze słowami: «Przecież myślałem sobie: Na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Pana, Boga swego, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczonym?»” (2 Krl 5, 1-15a).

Setnik uwierzył, zanim Jezus wypowiedział słowo, a ów urzędnik uwierzył, gdy poznał, że gorączka jego syna ustąpiła o tej godzinie, o której Jezus powiedział do niego: „Syn twój żyje”. To przypomniało mi notatkę, którą o. Jordan zrobił w dzienniku duchowym pod koniec 1885 lub na początku 1886 roku, a więc mając jakieś 37-38 lat. Zapisał sobie pytanie: „Czy masz wiarę? Ale naprawdę taką, co…? Miej wiarę, ale dobrą wiarę, a będziesz widział! Miej wiarę, mówię ci: miej wiarę, a dobrą wiarą jest ta, która potrafi cię uzdrowić!” (DD I/186). Zapisując tę notatkę cytował albo miał na myśli ks. Józefa Benedykta Cottolengo (żyjącego w latach 1786-1842; beatyfikowanego w 1917 r.; kanonizowanego w 1934 r.). Nie będę tu przywoływać przykładów heroicznej ufności, jaką św. Giuseppe Benedetto Cotttolengo, założyciel Piccola Casa della Divina Provvidenza, pokładał w Bożej Opatrzności. Miał np. powiedzieć, że o wiele bardziej jest pewien Opatrzności Bożej niż istnienia miasta Turyn, w którym żył i realizował dzieła miłosierdzia.

Nie mam wiary św. Józefa Benedykta Cottolengo. Nie mam wiary sługi Bożego ojca Jordana, którego beatyfikacja odbędzie się dokładnie za dwa miesiące, 15 maja 2021 roku. Nie mam też wiary setnika, choć czasem tak mi się wydawało, a odnajduję się dziś właśnie w postaci urzędnika królewskiego, który tęskni za zejściem Jezusa do jego domu. Ale dziękuję dziś Jezusowi za Jego zniżanie się do mojego poziomu, aby wzbudzić we mnie wiarę. I za to Mu dziękuję, że mimo słabej mojej wiary, rozwija albo przywraca życie w tych, których mi powierzył, również po to, aby we mnie tęskniącym za znakami i za cudami, obudzić, wskrzesić czy umocnić wiarę opartą na Jego słowie.

PSz

 

O. Jordan: „Macie głosić Chrystusa Ukrzyżowanego”
[ #ZJordanemKuBeatyfikacji - III Niedziela Wielkiego Postu - 7 marca 2021 ]


„Kładę Wam na sercu. Rekolekcje z ojcem Franciszkiem od Krzyża Jordanem”
[ Wydawnictwo Salwator, Kraków 2021 ]


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Z OJCEM FRANCISZKIEM JORDANEM
[ wsd.sds.pl/wydarzenia/wp21 ]


ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl