O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Jezus w Jerozolimie w dniach męki i śmierci (MP3) - ks. Walde ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

  

Jezus w Jerozolimie
w dniach męki i śmierci
(MP3)

  

ks. Waldemar Chrostowski
biblista, wykładowca na UKSW w Warszawie,
rekolekcjonista, animator formacyjnych grup biblijnych,
przewodniczący Stowarz. Biblistów Polskich (2003-2013)
laureat Nagrody Ratzingera (2014)

  

Mękę i śmierć Jezusa Chrystusa można rozważać zarówno w per­spek­­tywie historyczno-topograficzno-geograficznej, jak i teologicznej. Obydwie dotyczą Jerozolimy i konkretnych miejsc, o których pamięć zachowała się i trwa do dzisiaj. Przedmiotem sesji będzie wskaza­nie tych miejsc oraz pogłębiona refleksja nad tym, co się w nich dokonało. Celem jest przybliżenie realiów i znaczenia najważniejszego etapu biblijnej historii zbawienia.

  

Tematy konferencji

  

1. Wjazd Jezusa do Jerozolimy i oczyszczenie świątyni.

2. Ostatnia Wieczerza i ustanowienie Eucharystii.

3. Modlitwa Jezusa w Getsemani.

4. Jezus przed Sanhedrynem.

5. Jezus przed Poncjuszem Piłatem.

6. Droga Krzyżowa i śmierć Jezusa.

  

Nagrania konferencji z sesji Szkoły Biblijnej organizowanej przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (19-21 marca 2021).

  

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl