O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Ćwiczenia ignacjańskie
Droga Ćwiczeń św. Ignacego rozłożona jest na cztery lata formacji. Do wspólnego przeżywania rekolekcji zapraszamy osoby świeckie, duchowne i konsekrowane.

Pozwala to na szczególne doświadczenie jedności w różnorodności powołań. W odstępie corocznym można wziąć udział w 8. dniowej serii rekolekcyjnej zwanej „tygodniami ignacjańskimi”. Każdy z czterech tygodni, przeżywany w pełnym milczeniu, skoncentrowany jest głównie na osobistej modlitwie Słowem Bożym połączonej z rozeznaniem duchowym.

Uczestnik wprowadzany jest codziennie w medytację, a od drugiego tygodnia w kontemplację ewangeliczną, zgodnie z charyzmatem Ćwiczeń św. Ignacego. W programie dnia przewidziane są m. in.: dwa wprowadzenia do modlitwy i jedną konferencję, cztery medytacje, Eucharystia, rachunek sumienia i spotkanie z kierownikiem duchowym, który towarzyszy uczestnikowi w rozeznawaniu i przyjmowaniu woli Boga, której uczy się słuchać w spotkaniu z Jego Słowem.

Ćwiczenia prowadzą duszpasterze z CFD przy współpracy z kierownikami duchowymi z różnych katolickich ośrodków formacyjnych, zakonnych, diecezjalnych i świeckich. Więcej objaśnień można znaleźć w Informatorze Ćwiczeń ignacjańskich, dostępnym w sekretariacie CFD.

Ćwiczenia Ignacjańskie 28 grudnia 2020 – 5 stycznia 2021 (tyg.: I-IV)
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-IV].
– możliwość przesyłania zgłoszeń na rekolekcje - od 2 stycznia 2020 –

Ćwiczenia Ignacjańskie 17-25 sierpnia 2020 (tygodnie: I-IV)
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-IV].
– możliwość przesyłania zgłoszeń na rekolekcje - od 2 stycznia 2020 –

Ćwiczenia Ignacjańskie 22-30 czerwca 2020 (tygodnie: I-IV)
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-IV].
– możliwość przesyłania zgłoszeń na rekolekcje - od 2 września 2019 –

Ćwiczenia Ignacjańskie 29 stycznia - 6 lutego 2020 (tygodnie: I-IV)
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-IV].
– możliwość przesyłania zgłoszeń na rekolekcje - od 2 września 2019 –

Ćwiczenia Ignacjańskie 28 grudnia 2019 - 5 stycznia 2020 (tyg.: I-IV)
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-IV].

Gość Niedzielny: Jasność! Widzę jasność!
33/2014 z 17-08-2014: Artykuł Marcina Jakimowicza o rekolekcjach ignacjańskich TEKST.

Ikona świętego Ignacego Loyoli w krakowskim CFD
Ikona św. Ignacego Loyoli napisana w maju 2009 roku przez ks. dra Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego. Ofiarowana na zakończenie dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (2007-2009). Ikona znajduje się Auli im. Ojca Jordana w CFD Salwatorianów w Krakowie.

Warunki dobrego odprawienia Ćwiczeń Ignacjańskich
Pierwszym warunkiem jest szczere pragnienie przeżycia "Ćwiczeń" z pobudek religijnych. Drugi warunek stanowi osobiste przekonanie i dobrowolnie podjęta decyzja uczestnictwa w "Ćwiczeniach".

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl