2022-11-09 Twoje Słowo daje mi życie. Sesja jubileuszowa z okazji 25 leci CFD DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ  PROWADZĄ:kard. Gianfranco Ravasi – przewodniczący Papieskiej Rady Kultury; abp Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista; ks. Waldemar Chrostowski – profesor Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW w Warszawie; Marko Ivan Rupnik SJ – dyrektor Centrum Aletti w Rzymie, teolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, twórca mozaik; Amedeo Cencini FdCC – kanosjanin, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista; Innocenzo Gargano OSB Cam – kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina; Danuta Piekarz – wykładowca Nowego Testamentu i teologii biblijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 

Niniejszy formularz umożliwia zgłoszenie udziału w sesji w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Prosimy o uważne wypełnienie poszczególnych pól.
Kolejne części formularza będą pojawiały się stopniowo w trakcie wypełniania.
W razie pytań prosimy o kontakt.


Uwaga!

Przyjęcia na sesję jubileuszową dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przelewem na konto:
PKO BP II /O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462
Osoby korzy- stające z posiłków i noclegów – zadatek 300 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł.
W przypadku rezygnacji z sesji zadatek nie jest zwracany.

należy zaznaczyć jedną z opcji
należy zaznaczyć jedną z opcji

Na obecną chwilę nie ma możliwości zgłoszenia swojego udziału z zamieszkaniem.
MOŻNA UCZESTNICZYĆ JAKO OSOBA DOCHODZĄCA
bez noclegów i posiłków.
.

proszę wybrać
Pozostała część formularza będą pojawiały się stopniowo po uzupełnieniu widocznych pól

Imię, którym się posługuję, np. imię zakonne


Upewnij się, czy email jest poprawny

adres poczty elektronicznej (E-mail)

Sprawdź poprawność adresu email.
Po wypełnieniu zgłoszenia otrzymasz dwie wiadomości email.
Pierwsza, generowana automatycznie, jest tylko potwierdzeniem, że formularz został poprawnie wypełniony.
Druga wiadomość będzie odpowiedzią co do przyjęcia na spotkanie.

Numer telefonu kontaktowego

Należy wpisać państwo:
W przypadku adresów spoza Polski, cały adres należy wpisać w polu Adres zamieszkania, oddzielając poszczególne części przecinkami, np.: Ulica, Numer domu, Kod pocztowy, Miasto
Jeżeli państwem jest „Polska” to prosimy poprawić wpis

Nazwa ulicy, osiedla, itp. nr domu / mieszkania
Gdy w miejscowości nie ma ulic, należy wpisać nazwę miejscowości i numer domu

kod pocztowy

Miejscowość

Wybierz rok urodzenia. Jeżeli na tej liście nie ma Twojego roku urodzenia, to nie ukończyłeś 18 roku życia.


Zbierane informacje nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych. W żadnym przypadku nie są przekazywane poza Centrum Formacji Duchowej.


W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji. Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny (dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje). Zgoda jest wymagana.

należy zaznaczyć jedną z opcji

To pole ma pomóc w zabezpieczeniu przed użyciem formularza niezgodnie z jego przeznaczeniem

Ze względów organizacyjnych przydzielanie pokoi jednoosobowych należy do organizatorów. Prosimy w tej materii o postawę pełnego zrozumienia.