2023-10-06 Wierzyć w Boga w świecie bogów. Księga Proroka Daniela Prowadzi: ks. Wojciech Węgrzyniak – wykładowca Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, pisarz-kaznodzieja, rekolekcjonista.

Niniejszy formularz umożliwia zgłoszenie udziału w sesji w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Prosimy o uważne wypełnienie poszczególnych pól.
Kolejne części formularza będą pojawiały się stopniowo w trakcie wypełniania.
W razie pytań prosimy o kontakt.


należy zaznaczyć jedną z opcji
należy zaznaczyć jedną z opcji
proszę wybrać
Pozostała część formularza będą pojawiały się stopniowo po uzupełnieniu widocznych pól

Imię, którym się posługuję, np. imię zakonne


Upewnij się, czy email jest poprawny

adres poczty elektronicznej (E-mail)

Sprawdź poprawność adresu email.
Po skutecznym wysłaniu zgłoszenia otrzymasz dwie wiadomości email.
Pierwsza, generowana automatycznie, jest tylko potwierdzeniem otrzymania przez nas zgłoszenia.
Druga będzie odpowiedzią co do przyjęcia na spotkanie.

Numer telefonu kontaktowego

Należy wpisać państwo:
Jeżeli państwem jest "Polska" to prosimy poprawić wpis
W przypadku adresów spoza Polski, cały adres należy wpisać w polu Adres zamieszkania, oddzielając poszczególne części przecinkami, np.: Ulica, Numer domu, Kod pocztowy, Miasto

Nazwa ulicy, osiedla, itp. nr domu / mieszkania
Gdy w miejscowości nie ma ulic, należy wpisać nazwę miejscowości i numer domu

kod pocztowy

Miejscowość

Wybierz rok urodzenia. Jeżeli na tej liście nie ma Twojego roku urodzenia, to nie ukończyłeś 18 roku życia.


Zbierane informacje nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych. W żadnym przypadku nie są przekazywane poza Centrum Formacji Duchowej.


W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji. Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny (dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje). Zgoda jest wymagana.

należy zaznaczyć jedną z opcji

To pole ma pomóc w zabezpieczeniu przed użyciem formularza niezgodnie z jego przeznaczeniem

Ze względów organizacyjnych przydzielanie pokoi jednoosobowych należy do organizatorów. Prosimy w tej materii o postawę pełnego zrozumienia.