2023-12-06 Rekolekcje Lectio divina etapy: I-IV i Pogłębienie: Lectio divina do 1 i 2 Listu św. Piotra. Prowadzi: Maciej Dalibor SDS

Niniejszy formularz umożliwia zgłoszenie udziału w Rekolekcjach lectio divina
w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Prosimy o uważne wypełnienie poszczególnych pól.
Kolejne części formularza będą pojawiały się stopniowo w trakcie wypełniania.
W razie pytań prosimy o kontakt.

Należy zaznaczyć etap rekolekcji, w którym będę uczestniczyć.
Uczestnictwo w rekolekcjach lectio divina zakłada formację ciągłą: najpierw przeżycie po kolei I, II, III i IV etapu a następnie Pogłębień. Nie ma możliwości uczestniczenia w etapach wybiórczo.należy zaznaczyć jedną z opcji

Należy kliknąc na napisie i wybrać z rozwiniętej listy.
Jeżeli w dole listy pojawi się trójkątna strzałka oznacza to,
że lista ma więcej pozycji do przewinięcia.

Pozostała część formularza będą pojawiały się stopniowo po uzupełnieniu widocznych pól

Imię, którym się posługuję, np. imię zakonne


Upewnij się, czy email jest poprawny

adres poczty elektronicznej (E-mail)

Sprawdź poprawność adresu email.
Po skutecznym wysłaniu zgłoszenia otrzymasz dwie wiadomości email.
Pierwsza, generowana automatycznie, jest tylko potwierdzeniem otrzymania przez nas zgłoszenia.
Druga będzie odpowiedzią co do przyjęcia na spotkanie.

Numer telefonu kontaktowego

np.: 694448170 lub 0048122692397


Należy wpisać państwo:
Jeżeli państwem jest "Polska" to prosimy poprawić wpis
W przypadku adresów spoza Polski, cały adres należy wpisać w polu "Adres zamieszkania", oddzielając poszczególne części przecinkami, np.: Ulica, Numer domu, Kod pocztowy, Miasto
Ewentualnie proszę sprawdzić, czy Polska jest wpisana poprawnie
 

Nazwa ulicy, osiedla, itp. (lub nazwa miejscowości, gdy nie ma ulic)
nr domu / mieszkania

kod pocztowy

Miejscowość

Wybierz rok urodzenia. Jeżeli na tej liście nie ma Twojego roku urodzenia, to nie ukończyłeś 18 roku życia.

Pytania dotyczące rekolekcji

Prosmy udzielić odpowiedzi zwięźle, ale nie zdawkowo.

Prosmy udzielić odpowiedzi zwięźle, ale nie zdawkowo.

Przykład wypełnienia formularza o odprawionych rekolekcjach, np.:
Rekolekcje lectio divina, Etap 1, grudzień 2003 r, CFD Salwatorianie - Kraków; itd.

Przykład wypełnienia formularza o odprawionych rekolekcjach:
Rodzaj rekolekcji, rok, miejsce

Poniżej prosimy o krótki i zwięzły opis swojej rodziny oraz sytuacji osobistej uwzględniając stan wiary, modlitwy, aktualnych pragnień, obaw i lęków. Poniżej pytania, które mogą pomóc w rozeznaniu:


Zawartość kwestionariusza jest wstępną pomocą w rozeznaniu uczestnictwa w rekolekcjach i przydzielenia kierownika duchowego. Z przesłanych informacji korzysta wyłącznie zarząd Centrum Formacji Duchowej oraz przydzielony kierownik duchowy.

Wyrażenie zgody należy potwierdzić wpisując swoje imię i nazwiskoZbierane informacje nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych. W żadnym przypadku nie są przekazywane poza Centrum Formacji Duchowej.


W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji. Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny (dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje). Zgoda jest wymagana.


To pole ma pomóc w zabezpieczeniu przed użyciem formularza niezgodnie z jego przeznaczeniem

Ze względów organizacyjnych przydzielanie pokoi jednoosobowych należy do organizatorów. Prosimy w tej materii o postawę pełnego zrozumienia.