Formularz zgłoszenia swojego uczestnictwa-99

Niniejszy formularz umożliwia zgłoszenie udziału w rekolekcjach lectio divina
w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.
Prosimy o uważne wypełnienie poszczególnych pól. W razie pytań prosimy o kontakt.

Należy zaznaczyć etap rekolekcji zgodnie z rytmem swojej drogi duchowej.
Wszelkie uwagi można umieścić w dolnej części formularza w polu "Uwagi".

W tym terminie nie ma 3 Etapu

Należy zaznaczyć etap rekolekcji zgodnie z rytmem swojej drogi duchowej.
Wszelkie uwagi można umieścić w dolnej części formularza w polu "Uwagi".

W tym terminie nie ma 4 Etapu

Należy zaznaczyć etap rekolekcji zgodnie z rytmem swojej drogi duchowej.
Wszelkie uwagi można umieścić w dolnej części formularza w polu "Uwagi".

Rekolekcje odprawiamy przechodząc kolejno przez cztery etapy.
Etap „Pogłębienie” można odprawić
po odprawieniu czterech etapów.

dozwolone są tylko cyfry,np. 0048122692397, lub 694448170
bez spacji i myślników

Sprawdź poprawność adresu email. Po skutecznym wysłaniu zgłoszenia otrzymasz dwie wiadomości email. Pierwsza, generowana automatycznie, jest tylko potwierdzeniem otrzymania przez nas zgłoszenia. Druga będzie odpowiedzią co do przyjęcia na spotkanie.


Dane adresowe:

w nazwie prosimy umieścić skróty: ul. oś. pl. itp: np. ul. Krakowska 15/16

kod pocztowy (nie należy używać spacji)


Uczestnictwo:
Uwaga!

Ze względu na koszty organizacyjne przyjęcie na sesję dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto:
PKO BP II /O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342
Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 120 zł.; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 40 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.Pytania dotyczące rekolekcji

Prosmy udzielić odpowiedzi zwięźle, ale nie zdawkowo.

Prosmy udzielić odpowiedzi zwięźle, ale nie zdawkowo.

Przykład wypełnienia formularza o odprawionych rekolekcjach:
1. Rodzaj rekolekcji, rok, miejsce
2. Etap II, grudzień 2003 r, CFD Salwatorianie - Kraków;
itd.

Poniżej prosimy o krótki i zwięzły opis swojej rodziny oraz sytuacji osobistej uwzględniając stan wiary, modlitwy, aktualnych pragnień, obaw i lęków. Poniżej pytania, które mogą pomóc w rozeznaniu:
Zawartość kwestionariusza jest wstępną pomocą w rozeznaniu uczestnictwa w rekolekcjach i przydzielenia odpowiedniego kierownika duchowego. Z przesłanych informacji korzysta wyłącznie zarząd Centrum Formacji Duchowej oraz przydzielony kierownik duchowy.

Wyrażenie zgody należy potwierdzić wpsisując swoje imię i nazwisko


Zbierane informacje nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182). W żadnym przypadku nie są przekazywane poza Centrum Formacji Duchowej.

CAPTCHA

Ze względów organizacyjnych przydzielanie pokoi jednoosobowych należy do organizatorów.
Prosimy w tej materii o postawę pełnego zrozumienia.

Please wait...

Przejdź do listy wszystkich spotkań

Dane kontaktowe: CFD.salwatorianie.pl