Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Program na rok 2023

STYCZEŃ   2 0 2 3

20-22 stycznia 2023 r.
Jak żyć słowem Bożym na co dzień?

Sesja przeznaczona jest dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy słowem Bożym. Uczestnicy będą wprowadzeni w metodę modlitwy Słowem w codzienności: jak wchodzić w ciszę i przygotować się do słuchania Słowa, jak medytować nad nim, zachowywać w sercu i modlić się nim w środku dnia, jak rozeznawać u końca dnia stan swego wnętrza w świetle Słowa. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej.

Prowadzi: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

Brak miejsc z zamieszkaniem. Prosimy o zgłoszenia tylko jako osoby DOCHODZĄCE:  Wyślij zgłoszenie

27-29 stycznia 2023 r.
Prymat Boga w czasach zarazy

Pojęcie „czasy zarazy” oznacza tu coś znacznie szerszego i głębszego niż „epoka wirusowej pandemii”. Natomiast „prymat Boga” należy rozumieć dosłownie: absolutny prymat Boga jest absolutnie konieczny, by życie wygrało ze śmiercią. Więc co to znaczy: dać dzisiaj Bogu absolutne pierwszeństwo w moim/naszym życiu?

Prowadzi:ks. Jerzy Szymik – kapłan archidiecezji katowickiej, profesor nauk teologicznych, poeta, publicysta, wykładowca na KUL i na Wydziale Teologii UŚ; w latach 2004-2014 członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Wyślij zgłoszenie

LUTY   2 0 2 3

1-9 lutego 2023 (tygodnie: I-IV)
Ćwiczenia ignacjańskie

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie

LUTY/MARZEC   2 0 2 3

22 lutego – 2 marca 2023 (etapy: I-IV i Pogłębienie: Jezus kocha i upomina. Prowadzi: Piotr Stawarz SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy 

Brak miejsc. Możliwość zapisu na listę REZERWOWĄ: Wyślij zgłoszenie

MARZEC   2 0 2 3

14-16 marca 2023 r.
Proces upodabniania się do Chrystusa

Jezus pragnie, aby Jego apostołowie przyjęli i nieśli w świat to, co On sam przeżył, a czego teraz udziela w Duchu Świętym. Kierując się tym przeświadczeniem, chcemy uważnie zastanowić się nad procesem upodabniania się do Chrystusa Pasterza, który powinna inicjować formacja seminaryjna, z kolei formacja stała powinna go kontynuować. Dobro tego procesu wymaga integralnego programu formacyjnego, odnowionego modelu seminarium i zmian w stylu życia wspólnot kościelnych. Sesja dla wychowawców seminariów diecezjalnych i zakonnych (rektorów, prefektów, ojców duchownych, mistrzów postulatu i nowicjatu) oraz dla wszystkich zaangażowanych w formację stałą kapłanów. Na sesję zapraszamy także formatorki zakonne. Spotkanie rozpocznie się dniem skupienia, który wprowadzi nas w czas konferencji, debat i dzielenia się doświadczeniami.

Prowadzą:
bp Damian Bryl – biskup kaliski, przewodniczący Zespołu ds. Wprowadzania Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia;
ks. Marek Jarosz – rektor WSD w Płocku;
ks. Piotr Kot – wykładowca egzegezy Nowego Testamentu i języków starożytnych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu;
ks. Janusz Królikowski – wykładowca teologii dogmatycznej;
ks. Tomasz Trzaskawka – ojciec duchowny PWSD w Gnieźnie, przewodniczący Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej;
Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, dyrektor Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

 Wyślij zgłoszenie

20-22 marca 2023 r.
„Effatha: otwórz się!”

„Effatha: otwórz się!” – tymi słowami i dotykiem Jezus uzdrawia głuchoniemego. Otwiera go na świat dźwięków i jednocześnie zaprasza do większej bliskości. Wyzwalając z ograniczeń zmysłów, prowadzi do otwartości serca. Warsztaty będą o spotkaniu z Bogiem sam na sam; o byciu dotykanym przez Boga; o zamykaniu się i otwieraniu; o słuchaniu i mówieniu, które zbliża.

Prowadzi: ks. Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, trener psychodramy, lider bibliodramy, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

Uwaga!
Przyjęcia na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 150 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 80 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

Brak miejsc

24-26 marca 2023 r.
„(...) w zwoju księgi o mnie napisano” (Ps 40, 8). Słowo czyta moją historię

W Biblii jest nasza historia. Poszczególne księgi, rozdziały, wersety biblijne to księgi, rozdziały i wersety dotyczące naszego życia. Cokolwiek wydarzyło się w naszej historii, cała jest historią zbawioną. Potrzebujemy jednak Bożego czytania naszej historii, aby zobaczyć ją i przeczytać tak, jak czyta ją Bóg, nasz Zbawiciel. Dni pustyni z kard. Luisem A. Tagle będą pomagały w odkrywaniu własnego życia we wnętrznościach natchnionych wersetów Biblii. W programie: konferencje biblijne, konwersacje z prowadzącym, wprowadzenia do osobistej modlitwy wybranych wersetów biblijnych. Będą to dni skupienia i medytacji Słowa w przestrzeni i klimacie pustyni.

Prowadzi: kard. Luis Antonio Tagle – arcybiskup metropolita Manili i prymas Filipin w latach 2011-2019, od 2019 roku prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Brak miejsc z zamieszkaniem. Prosimy o zgłoszenia tylko jako osoby DOCHODZĄCE: Wyślij zgłoszenie

MARZEC/KWIECIEŃ   2 0 2 3

31 marca – 2 kwietnia 2023 r.
Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego

Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę słowem Bożym i kontemplację miłosiernego Ojca uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.

Prowadzi: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

Brak miejsc z zamieszkaniem. Prosimy o zgłoszenia tylko jako osoby DOCHODZĄCE Wyślij zgłoszenie

KWIECIEŃ   2 0 2 3

21-23 kwietnia 2023 r.
Wierność i niewierność. Lectio divina z Saulem i Dawidem

Dwie historie powołania i wybrania. Historie wielkiego obdarowania przez Boga. W jednej i drugiej nie zabrakło wzlotów i upadków, odejść i powrotów. Jedna kończy się nieposłuszeństwem Bogu i radykalną niewiernością, druga skruchą i ponowieniem wierności do końca. Uczestnicy będą zaproszeni do lectio divina z Saulem i Dawidem, aby w świetle słowa Bożego przeżyć na nowo osobistą historię powołania i ponowić wierność w wyborze do końca.

Prowadzi: Joachim Stencel SDS – duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

Wyślij zgłoszenie

KWIECIEŃ / MAJ   2 0 2 3

25 kwietnia – 3 maja 2023 (etapy: I-IV i Pogłębienie: Lectio divina ze św. Piotrem w Dziejach Apostolskich. Prowadzi Krzysztof Wons SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Brak miejsc.

MAJ   2 0 2 3

5-7 maja 2023 r.
Od nieuporządkowania do uczciwości. O życiu i miłości w czystości

W naszym świecie termin „czystość” wydaje się przestarzały. Jest też często błędnie rozumiany jako wezwanie do zaprzeczania seksualności lub jej tłumienia. Nadszedł czas, aby ponownie przyjrzeć się czystości i odnaleźć w niej sens powszechnego wezwania do integralnego, wolnego i owocnego życia w Chrystusie. Czerpiąc z Pisma Świętego, tradycji Kościoła i ludzkiego doświadczenia, sesja ma na celu przedstawić prawdziwe znaczenie czystości i to, jak pięknie może ona kształtować złożoną rzeczywistość naszego życia.

Prowadzi: bp Erik Varden – trapista z opactwa Mount Saint Bernard w Anglii, obecnie biskup Trondheim w Norwegii; rekolekcjonista, kierownik duchowy, autor książek na temat duchowości.

 Wyślij zgłoszenie

22-30 maja 2023 r. (etapy: I-IV i Pogłębienie: Lectio divina z Maryją i Józefem. Prowadzi: Joachim Stencel SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

 Wyślij zgłoszenie

CZERWIEC   2 0 2 3

2-4 czerwca 2023 r.
Biorę Ciebie i ślubuję Ci... Teologia sakramentu małżeństwa

Sakrament małżeństwa, podobnie jak każdy inny sakrament, jest skutecznym znakiem łaski Boga. Małżeństwo jest znakiem miłości Trzech Boskich Osób, znakiem ofiarnej miłości Chrystusa do swojej Oblubienicy – Kościoła, jest w końcu znakiem łaski uświęcającej dwoje osób związanych nierozerwalnym węzłem miłości. W ramach sesji będziemy przyglądać się kolejnym elementom rytuału zawarcia małżeństwa, aby z niego wyczytać teologię tego sakramentu i odkrywać, jak współpracować z tą łaską na co dzień. Sesja odbędzie się w ramach X Tygodnia Modlitw za Powołanych do Małżeństwa „Tak na Serio”.

Prowadzą:
ks. Krzysztof Porosło – kapłan archidiecezji krakowskiej, dogmatyk i teolog liturgii, autor wielu publikacji o liturgii i organizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”;
Maciej Dalibor SDS – duszpasterz CFD, rekolekcjonista i kierownik duchowy, koordynator modlitewnego ruchu <Tak na Serio>>

 Wyślij zgłoszenie

20-28 czerwca 2023 (tygodnie: I-IV)
Ćwiczenia ignacjańskie

ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

 Wyślij zgłoszenie

LIPIEC   2 0 2 3

1-9 lipca 2023 (etapy: I-IV i Pogłębienie: Lectio divina z królem Salomonem. Prowadzi: Ryszard Stankiewicz SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Brak miejsc. Można dopytywać o wolne miejsca po 15 czerwca.

22-26 lipca 2023 r.
Wprowadzenie w modlitwę słowem Bożym. Rekolekcje lectio divina dla początkujących

Pięciodniowe rekolekcje lectio divina dla początkujących, w pełnej ciszy, z indywidualnym towarzyszeniem kierownika duchowego. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w praktykowanie ciszy, słuchanie Słowa, medytację, modlitwę serca i kontemplację zgodnie z wielowiekową praktyką lectio divina. Wprowadzenia do poszczególnych etapów modlitwy Słowem przygotują do osobistego modlitewnego czytania wybranych tekstów biblijnych.

Prowadzi: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

Brak miejsc . Można dopytywać o miejsca na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rekolekcji.

SIERPIEŃ   2 0 2 3

1-9 sierpnia 2023 (etapy: I-IV i Pogłębienie: Lectio divina z Bogiem Ojcem. Prowadzi: Piotr Stawarz SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Brak miejsc. Można dopytywać o miejsca na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rekolekcji.

14-22 sierpnia 2023 (tygodnie: I-IV)
Ćwiczenia ignacjańskie

ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

 Wyślij zgłoszenie

25-27 sierpnia 2023 r.
Ewangelia Jezusa. Mk 1-2

Jezus jest Ewangelią. Nazwany przez Marka „Arche” – Początek. On jest początkiem wszystkiego, źródłem porządku, fundamentem życia. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek jest Dobrą Nowiną dla świata, Dobrą Nowiną dla zagubionych pośród mnóstwa nowin i niepokoju, najważniejszą, jakiej potrzebujemy. Na sesji będziemy czytali pierwsze rozdziały Ewangelii Marka, pierwsze spośród czterech Ewangelii utrwalone na piśmie, pierwsze, które potrzebujemy usłyszeć.

Prowadzi: abp Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, rekolekcjonista.

Brak miejsc. PO 1 SIERPNIA MOŻNA PYTAĆ O WOLNE MIEJSCA.

SIERPIEŃ / WRZESIEŃ   2 0 2 3

30 sierpnia – 7 września 2023 (etapy: I-V i Pogłębienie: Lectio divina z Jezusem, który uzdrawia. Prowadzi: Joachim Stencel SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Brak miejsc

WRZESIEŃ   2 0 2 3

16 września 2023 r.
"Wyprowadził Go Duch na pustynię" - potrzeba pustyni

Nowa propozycja naszego Centrum: Dzień Pustyni dla Krakowa.
Zapraszamy na jednodniowe skupienie wszystkich spragnionych zażyłości z Biblią i życia Słowem na co dzień: świeckich, konsekrowanych i duchownych. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie około 18.00. Ramowy program znajdziecie TUTAJ. 

Prowadzi: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

Brak możliwości zamówienia obiadu w CFD: Wyślilj zgłoszenie

25-27 września 2023 r.
„Pójdź za Mną”

„Pójdź za Mną” – tych słów Jezus często używa na kartach Ewangelii. Kieruje je do ludzi pobożnych i publicznych grzeszników na różnym etapie ich życia oraz w rozmaitych sytuacjach. Nierzadko łączą się one z dwoma czasownikami: „ujrzał” i „rzekł”. Jak dzisiaj usłyszeć te słowa? Warsztaty będą o byciu dostrzeganym przez Boga; o słuchaniu, które pomaga przekroczyć samego siebie; o drodze z Tym, który jest drogą.

Prowadzi: ks. Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, trener psychodramy, lider bibliodramy, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

Uwaga!
Przyjęcia na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 150 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 80 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

 Wyślilj zgłoszenie

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK  2 0 2 3

29 września – 1 października 2023 r.
Bliskość i autonomia

Bóg jest wspólnotą Osób. Zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo jako istoty pragnące więzi i autonomii. Napięcie między pragnieniem bliskości i oddania się drugiemu a pragnieniem niezależności i polegania tylko na sobie jest naszym stałym doświadczeniem. Nasze życie to sztuka poruszania się między bliskością a autonomią. Znalezienie równowagi między realizowaniem potrzeb wynikających z niezależności a zaspokajaniem tych związanych z ludzkimi więziami owocuje spełnieniem. Uczestnicy sesji będą zaproszeni do refleksji nad dorastaniem do więzi i autonomii jako dwiema powiązanymi wartościami naszego rozwoju.

Prowadzą:
Beata Zarzycka – albertynka, psycholog, nauczyciel akademicki w Instytucie Psychologii KUL;
Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

BRAK MIEJSC Z NOCLEGAMI - po 15 września można pytać o możliwość pełnego uczestniczenia.
Na razie prosimy o zgłoszenia tylko jako osoby DOCHODZĄCE:
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

PAŹDZIERNIK  2 0 2 3

6-8 października 2023 r.
Wierzyć w Boga w świecie bogów. Księga Proroka Daniela

Księga Daniela powstała najprawdopodobniej po to, żeby umocnić wiarę Żydów w czasach diaspory, prześladowań, pośród potężniejszych i bardziej wpływowych wrogów. Od próby Daniela i jego trzech towarzyszy aż po niesłusznie oskarżoną Zuzannę, bohaterowie Księgi wraz z czytelnikami mierzą się z pytaniem, czy człowiek, który po ludzku nie ma żadnych szans na ocalenie i zwycięstwo, może liczyć na Boga Izraela również w środowisku, w którym bogowie pogańscy zdają się posiadać wszystko? Temat podjęty w Księdze Daniela ponad 2000 lat temu okazuje się niezwykle aktualny. Sesja będzie miała na celu uważną lekturę księgi, tak aby w natchnionych wersetach zobaczyć współczesne dylematy ludzi wierzących.

Prowadzi: ks. Wojciech Węgrzyniak – wykładowca Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, pisarz-kaznodzieja, rekolekcjonista.

 Wyślij zgłoszenie

11-19 października 2023 (etap I)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

 Wyślij zgłoszenie

11-19 października 2023 (tygodnie: I-IV)
Ćwiczenia ignacjańskie

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

 Wyślij zgłoszenie

LISTOPAD   2 0 2 3

3-5 listopada 2023 r.
Walka duchowa

Walka duchowa jest klasycznym, tradycyjnym tematem w historii duchowości. Już w samym Piśmie Świętym nie ma takiego przyjaciela Boga, który nie walczyłby z Nim, a nawet przeciw Niemu. Chodzi więc o zrozumienie, na czym polega taka walka, jaką rolę pełni w momencie kryzysu i próby, jakie są jej główne cechy (odróżniające ją od walki jedynie psychologicznej) i cel, jaki mógłby być jej wynik czy owoc.

Prowadzi: 
Amedeo Cencini FdCC – kapłan zakonny, ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

Brak miejsc z zamieszkaniem. Na dwa tygodnie przed sesją można dopytywać o wolne miejsca.
Na razie prosimy o zgłoszenia tylko jako osoby DOCHODZĄCE: 
Wyślij zgłoszenie

9-12 listopada 2023 r.
Słuchanie Boga w czasach kryzysu. Dni Duchowości Biblijnej

Uczestnicy XX Dni Duchowości Biblijnej będą zaproszeni do czytania i przemodlenia biblijnych stronic, na których Bóg towarzyszy swoim wiernym w godzinie próby i w czasach kryzysu. Ksiądz Waldemar Chrostowski będzie prowadził uczestników po lekturze Księgi Jeremiasza, w której Bóg daje Proroka na czasy kryzysu. Ksiądz Piotr Kot zaprosi do lektury wybranych stronic Ewangelii św. Jana, wprowadzi w „Godzinę Jezusa” i w Jego spotkania z osobami w kryzysie. Siostra Judyta Pudełko PDDM zaproponuje czytanie Dziejów Apostolskich, aby spotkać nas z „Kościołem w godzinie próby”, który zasłuchany w Słowo szuka odpowiedzi w obliczu prześladowań i przeciwności.

Prowadzą:
ks. Waldemar Chrostowski – kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW;
s. Judyta Pudełko – uczennica Boskiego Mistrza, wykładowca Pisma Świętego na Akademii Katolickiej w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina;
ks. Piotr Kot – wykładowca egzegezy Nowego Testamentu i języków starożytnych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

 Obecnie jest możliwość zgłoszenia z zamieszkaniem w pokojach 2 lub 3 osobowych: Wyślij zgłoszenie

15-17 listopada 2023 r.
Oratio. Modlitwa serca

W wielowiekowej praktyce lectio divina czytanie i medytowanie Słowa prowadzą do modlitwy serca nazywanej oratio. Przybiera ona różne formy: uwielbienia, dziękczynienia, prośby, przepraszania. Serce czuje się wezwane, aby odpowiedzieć na usłyszane Słowo, opowiedzieć się po stronie Słowa, dać się przez nie pochwycić i za nim pójść. W ten sposób modlitwa serca prowadzi do postawy serca. Sesja dla duchownych, konsekrowanych i świeckich: rekolekcjonistów, kierowników duchowych, uczestników rekolekcji lectio divina, którzy pragną pogłębić praktykę oratio w lectio divina.

Prowadzą:
Innocenzo Gargano OSB Cam – kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina;
Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

Możliwość zgłoszenia tylko jako osoba dochodząca:Wyślij takie zgłoszenie

25 listopada 2023 r.
"Marta uwijała się wokół rozmaitych posług" - życie duchowe i codzienność

Nowa propozycja naszego Centrum: Dzień Pustyni dla Krakowa.
Zapraszamy na jednodniowe skupienie wszystkich spragnionych zażyłości z Biblią i życia Słowem na co dzień: świeckich, konsekrowanych i duchownych. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie około 18.00. Ramowy program znajdziecie TUTAJ. 

Prowadzi: Piotr Stawarz SDS – duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

Brak miejsc

GRUDZIEŃ 2 0 2 3

1-3 grudnia 2023 r.
Na głębinach Słowa.
Przyjaciel Oblubieńca. Lectio divina z Janem Chrzcicielem

Jan Chrzciciel, przyjaciel Oblubieńca, gdy słyszy Jego głos, doznaje najwyższej radości. Chce w nas rozpalić tęsknotę za Oblubieńcem, aby stał się centrum naszego życia. On sam usuwa się na bok: „Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3, 30). Sesja dla narzeczonych, małżonków, rodziców, wychowawców, przewodników i mistrzów. U progu Adwentu, na modlitwie Słowem będziemy uczyli się od Jana Chrzciciela, jak wypełniać swoje życiowe powołanie, by nie stawiać siebie w centrum, lecz pomagać z pokorą tym, którym towarzyszymy, by wzrastali, osiągnęli dojrzałość i stali się przewodnikami i mistrzami dla innych.

Prowadzi: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

Brak miejsc z zamieszkaniem. Na dwa tygodnie przed sesją można dopytywać o wolne miejsca.
Na razie prosimy o zgłoszenia tylko jako osoby DOCHODZĄCE: 
Wyślij zgłoszenie

6-14 grudnia 2023 (etapy: I-IV i Pogłębienie: Jemu zależy na was - chrześcijanin wobec świata. Lectio divina do 1 i 2 Listu św. Piotra. Prowadzi: Maciej Dalibor SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Pogłębienie: Kończąc swój pierwszy list św. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, zapewniał adresatów, że nie są sami, że Bogu zależy na nich. Mieszkańcy pięciu rzymskich prowincji Azji Mniejszej, spośród których niektórzy usłyszeli o Jezusie już w dniu Pięćdziesiątnicy, byli obcy w swoich miejscach życia. Patrzono na nich podejrzliwie, jako na dziwnych, nie idących wraz z większością. W takiej życiowej sytuacji spotykają się z tekstami, które znamy dziś jako 1 i 2 List św. Piotra. 
W jakiej życiowej sytuacji my staniemy do przemodlenia tych tekstów? Jak odczytać je w naszym "dziś"? Czy nasza codzienność stawia nam wymagania, aby dać świadectwo o nadziei wiary, która dla wielu staje się coraz bardziej odległa i dziwna?
Pójdziemy drogą Piotrowych Listów, by dać się poprowadzić Panu i prawdziwiej odpowiadać na wyzwania codzienności.

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

 Wyślij zgłoszenie

g r u d z i e ń   2 0 2 3   /   S T Y C Z E Ń   2 0 2 4

28.12.2023 r. - 5.01.2024 r.
Ćwiczenia ignacjańskie (tygodnie: I-IV) 

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki Ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie 

Kalendarz wydarzeń

kliknij na pierwszym dniu wydarzenia,
aby zobaczyć szczegóły