O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Czytając Ewangelię wg św. Marka skorzystaj z ... ...


Czytając Ewangelię wg św. Marka skorzystaj z ...
NAGRANIA I PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PIERWSZĄ EWANGELIĄ

 

 

Przypadające 25 kwietnia święto św. Marka jest okazją przypomnienia wybranych nagrań i publikacji, stanowiących owoców sesji i rekolekcji, które odbyły się w domach Centrum Formacji Duchowej w Krakowie i Trzebini, a związanych z napisaną przez niego Ewangelią. Wśród nich są - w kolejności chronologicznej - treści autorstwa Krzysztofa Wonsa SDS, Danuty Piekarz, Piotra Stawarza SDS, kard. Gianfranco Ravasi, Piotra Szyrszenia SDS i Innocenzo Gargano OSBCam.

 

  

„Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem” - to tytuł rekolekcji przygotowanych przez Krzysztofa Wonsa SDS - dyrektora CFD w Krakowie, rekolekconistę i kierownika duchowego. Są one pierwszym etapem formacji chrześcijańskiej dla osób wszystkich stanów w Kościele, formacji proponowanej w CFD w ośmiodniowych rekolekcjach lectio divina. Dostępne jest nagranie i wydanie książkowe: „Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem, opatrzone prowadzeniem do dynamiki lectio divina” (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004).

--- --- --- --- ---

 

  

W dniach 29 lutego - 2 marca 2008 r. w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini odbyła się w ramach Szkoły Biblijnej sesja pt. „Jak spotkać Jezusa w Ewangelii wg św. Marka”. Prowadziła ją Danuta Piekarz. Te treści ukazały się drukiem najpierw w Zeszytach Formacji Duchowej „Ewangelia dla poczatkujących” (nr 46/2010), a potem w wersji książkowej pod takim samym tytułem.

 

„Mówi się często, że jest to Ewangelia przeznaczona dla osób przygotowujących się do chrztu – dla katechumenów. Jest ona jakby podręcznikiem formacji chrześcijańskiej. Dlatego jeśli ktoś badać cztery Ewangelie dobrze jest zacząć właśnie od Marka. Ta Ewangelia daje odpowiedź na dwa pytania: kim jest Jezus? Oraz: co znaczy być Jego uczniem? Trzeba przyznać, że w opisie (charakterystyce) uczniów Jezusa Marek jest szczery do bólu. Żaden inny ewangelista nie opowiada nam tyle o otępiałości uczniów, o niezrozumieniu słów Jezusa, o ich strachu… Jeśli ogarną nas myśli, że jesteśmy beznadziejnymi uczniami Jezusa, warto ku pokrzepieniu poczytać Ewangelię Marka, by odkryć, że także pierwsi uczniowie Pana niewiele rozumieli z Jego nauki. Pod tym względem jest to bardzo ‘pouczająca’ Ewangelia (…)”.

Danuta Piekarz, Ewangelia dla początkujących, ZFD 46/2010, s. 16-17.
  

--- --- --- --- ---

 

 

Lectio divina do biblijnej stronicy o spotkaniu Jezusa z bogatym człowiekiem zaproponował Krzysztof Wons SDS w czasie sesji „Życie duchowe i wybory. Bogaty człowiek i ja”. Konferencje utrwalone w formie nagrań, zostały również wydane drukiem w książce: „Sens życia. Powołanie i wybór. Lectio divina do Mk 10,17-22”.

--- --- --- --- ---

 

 

Płyta  „Tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. Rekolekcje lectio divina z Ewangelią św. Marka” zawiera zapis wprowadzeń do modlitwy wygłoszonych przez Piotra Stawarza SDS podczas ośmiodniowych rekolekcji lectio divina w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini (11-19 sierpnia 2011).

--- --- --- --- ---

 

  

W trakcie Dni Duchowości Biblijnej z okazji 15.lecia CFD w Krakowie (7-11 listopada 2012) pod hasłem „Powrót do lectio divina. Nowa wiosna Kościoła” gościliśmy kard. Gianfranco Ravasi. Znakomity włoski biblista prowadził część tego spotkania: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania w wierze pierwotnego Kościoła”. Jedną z konferencji poświęcił obliczu Kościoła w Ewangelii wg św. Marka.

 

„Pierwszą Ewangelią – wszyscy uczeni są co do tego zgodni – jest Ewangelia wg św. Marka. (…) można dać ją również tym, którzy jeszcze stoją na progu, dopiero wchodzą w rzeczywistość wiary. Powiedzmy, że jest ona pod pewnymi względami najbardziej kerygmatyczna, najbardziej znamienna dla pierwszego głoszenia. (…) Poznawanie Ewangelii św. Marka jest niczym podróż, polega na stopniowym – podkreślam: stopniowym! – odkrywaniu oblicza Chrystusa. (…) To dlatego św. Marek rozpoczyna swoją Ewangelię od tytułu, który praktycznie antycypuje to wszystko, co chciał ukazać. (…) Brzmi on: ‘Ewangelia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego’ (Mk 1, 1)”.

kard. Gianfranco Ravasi, Oblicze Kościoła w Ewangelii św. Marka,
w: Oblicza Kościoła w Ewangeliach, ZFD - numer specjalny / 2013, s. 10-11.17.
  

--- --- --- --- ---

 

 

W dniach 28-30 marca 2014 r. Piotr Szyrszeń SDS prowadził sesję formacyjną: „«Boże mój, czemuś mnie opuścił?» Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Marka”.

--- --- --- --- ---

 

  

Owocem Szkoły Lectio Divina (19-21 listopada 2014) są nagrania: „Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Ewangelia według św. Marka”. Konferencje Innocenzo Gargano OSBCam. i Krzysztofa Wonsa SDS ukazały się w „Przewodniku po Rekolekcjach Lectio Divina. Zeszyt 2”. Część pierwszą zeszytu stanowią teksty kameduły z klasztoru San Gregorio al Celio: „Proste wprowadzenie w praktyke lectio divina”. Część druga to konferencja salwatorianina z Krakowa: „Towarzyszenie w przełomowych momentach rekolekcji ze św. Markiem”

--- --- --- --- ---

 

 

W maju 2014 r. ukazała się na Słowacji publikacja „Uveriť Ježišovi. Duchovné cvičenia so sv. Markom” (Vydavateľstvo Misionár, Michalovce 2014). To tłumaczenie książki  Krzysztofa Wonsa SDS „Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem” wykonane przez Helenę Dudovą OSsR. W październiku 2016 r. natomiast ukazał się przekład ukraiński: „Повірити Ісусові. Реколекції зі святим Марком із вровадженням до динамікі lectio divina” (Clara Studio, Вінниця 2016).

--- --- --- --- ---

 

W odcinku „Nowej Jakości Życia” wprowadzającym w rok liturgiczny B (2017/2018), w którym w niedziele okresu zwykłego Kościół czyta Ewangelię wg św. Marka, można znaleźć nieco wiadomości o nim i pierwszej chronologicznie Ewangelii.

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl