O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Wielkie pytania Kościoła (1 Kor) 31 sierpnia - 2 września 201 ...


Wielkie pytania Kościoła.
Pierwszy List do Koryntian

SZKOŁA BIBLIJNA
31 sierpnia – 2 września 2018

 

Kościół potrzebuje dobrych i wymagających pytań o własne życie wierne Ewangelii. Takie pytania stawia Pierwszy List do Koryntian. Każde z nich otwiera przed nami ważne rozdziały z życia Kościoła: odważne pytanie o jedność, gdy pojawiają się rozłamy; nieukrywane pytanie o grzech, który sieje zgorszenie w Kościele i świecie; pytanie o nauczanie Kościoła w sprawach relacji małżeńskich, dziewictwa, praktyk religijnych, a zwłaszcza uczestnictwa w Eucharystii; wreszcie pytanie o chrześcijańską naukę o zmartwychwstaniu.


abp Grzegorz Ryś, w czasie rekolekcji dla duchownych i osób konsekrowanych (2 II 2018).

Sesję „Wielkie pytania Kościoła. Pierwszy List do Koryntian” w ramach Szkoły Biblijnej prowadził abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista, autor licznych publikacji z zakresu historii i duchowości [WIĘCEJ O PROWADZĄCYM].

W naszym domu abp Grzegorz Ryś kilkakrotnie podejmował wykłady w ramach Szkoły Wychowawców WSD. W ramach Szkoły Biblijnej prowadził sesje „Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty” (3-5 X 2014), „Siedem Listów do Kościołów. Księga Apokalipsy” (17-19 IV 2015), „Hiob - Księga nadziei” (30 IX - 2 X 2016), „Paweł i Tymoteusz: wychowanie do dojrzałej wiary. 2 List do Tymoteusza” (1-3 IX 2017). W ramach Szkoły Lectio Divina przewodniczył spotkaniu dla prowadzących rekolekcje lectio divina i kierowników duchowych (16-18 XI 2016) i prowadził rekolekcje dla duchownych i osób konsekrowanych „Jedność działania Ducha. Charyzmat i sakrament” (2-4 II 2018).

 

0  
  
  
 

  

0 0

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl