O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Jedność działania Ducha. Charyzmat... 2-4 lutego 2018 - zapow ...


Jedność działania Ducha. Charyzmat i sakrament
REKOLEKCJE DLA DUCHOWNYCH
I OSÓB KONSEKROWANYCH

2-4 lutego 2018

- ZAPOWIEDŹ -

 

W dniach 2-4 lutego 2018 r. odbędzie się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie sesja rekolekcyjna dla duchownych i osób konsekrowanych „Jedność działania Ducha. Charyzmat i sakrament”, którą poprowadzi abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski [więcej].


zdjęcie z rozpoczęcia II roku zajęć Szkoły Wychowawców WSD 2015-2017 (12 IX 2016).

Tematyka rekolekcji oscylować będzie wokół relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi. Duch Święty obficie rozdaje charyzmaty i zapewnia harmonię pomiędzy różnymi darami hierarchicznymi, udzielanymi poprzez sakramentalną łaskę święceń, a darami charyzmatycznymi, rozdzielanymi według Jego uznania. Jest nie tylko Dawcą darów, ale także Sprawcą jedności między charyzmatem a urzędem i źródłem harmonii w osobie, która przyjmuje Jego dary. Jego dary prowadzą do wewnętrznej spójności osoby i wspólnoty.

Abp Grzegorz Ryś prowadził w krakowskim CFD spotkania formacyjne w ramach Szkoły Biblijnej: „Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty” (2014), „Siedem Listów do Kościołów. Księga Apokalipsy” (2015), „Hiob - Księga nadziei” (2016) i „Paweł i Tymoteusz: wychowanie do dojrzałej wiary. 2 List do Tymoteusza” (2017). Przewodniczył spotkaniu dla prowadzących rekolekcje lectio divina i kierowników duchowych (2016). Kilkakrotnie podejmował wykłady w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

Spotkania rekolekcyjne dla księży i osób zakonnych odbywały się w CFD już w poprzednich latach. Prowadzili je Amedeo Cencini FdCC (2017), Innocenzo Gargano OSBCam (2016), Raniero Cantalamessa OFMCap. (2015), Giovanni Dal Piaz OSBCam (2012), abp Bruno Forte (2010), Krzysztof Wons SDS (2003).

 

=== === ===

 

Spotkania rekolekcyjne dla księży i osób zakonnych odbywały się w krakowskim CFD od kilku lat. Wpisywały się w nurt życia Kościoła, np. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (2016), Rok Życia Konsekrowanego (2015) czy Rok Kapłański (2010), ale stawały się też odpowiedzią na prośby wyrażane przez uczestników spotkań.

 
   

=== === ===

W dniach od 25 do 27 stycznia 2017 r. odbyła się sesja rekolekcyjna dla księży i osób konsekrowanych „Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania”, którą prowadził Amedeo Cencini FdCC - ceniony włoski formator..

homilie z sesji „Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania”

na zdjęciu: Amedeo Cencini FdCC (25 I 2017)

=== === ===

W Roku Miłosierdzia rekolekcje „Miłosierni jak Ojciec” prowadził Innocenzo Gargano OSBCam (27-29 I 2016). Wprowadził do przemodlenia własnego powołania i misji w świetle perykop o Bożym miłosierdziu, wskazanych w bulli Misericordiae Vultus.

homilie z sesji „Miłosierni jak Ojciec”

na zdjęciu: Innocenzo Gargano OSBCam i Danuta Piekarz (27 I 2016)

=== === ===

W Roku Życia Konsekrowanego był wśród nas Raniero Cantalamessa OFMCap. Kaznodzieja Domu Papieskiego prowadził spotkanie „Śluby przeżywane według Ducha” (31 V - 2 VI 2015).

homilie z sesji „Śluby przeżywane według Ducha”

na zdjęciu: Raniero Cantalamessa OFMCap. (31 V 2015)

=== === ===

Giovanni Dal Piaz OSBCam, przeor kamedułów z Pustelni św. Jerzego w Rocca di Garda (Włochy), prowadził sesję dla przełożonych męskich i żeńskich instytutów zakonnych, zarządów lokalnych i odpowiedzialnych za formację „Odnowa odnowy. W jakim kierunku podążać?” (15-17 V 2012).

homilie z sesji „Odnowa odnowy. W jakim kierunku podążać?”

na zdjęciu: Giovanni Dal Piaz OSBCam I Danuata Piekarz (15 V 2012)

=== === ===

Z okazji Roku Kapłańskiego rekolekcje „Podążając za Tobą…” (29-31 I 2010) dla ponad stu kapłanów diecezjalnych i zakonnych prowadził abp Bruno Forte, metropolita Chieti-Vasto we Włoszech. Zaproponował ich uczestnikom drogę lectio divina, którą przeżył wspólnie z Janem Pawłem II podczas rekolekcji wiekopostnych w roku 2004.

homilie z rekolekcji „Podążając za Tobą…”

na zdjęciu: abp Bruno Forte (29 I 2010)

=== === ===

Polecamy również materiały z sesji „Rozwój i zamieranie wspólnoty zakonnej. Kryteria rozeznawania”, którą prowadził Krzysztof Wons SDS.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl