O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina - IV Niedziela Wielk. Postu (rok B) & ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

IV Niedziela Wielkiego Postu (rok B)
11 marca 2018

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Bracia: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską bowiem jesteście zbawieni – razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili”.

(Ef 2, 4-10 – drugie czytanie)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Paweł Apostoł w drugim, niedzielnym czytaniu zabiera nas w niezwykłe miejsce. Zabiera nas niejako do Bożego „skarbca”. Nie znajdziemy tam jednak złotych monet, czy ogromnych ilości zdeponowanej gotówki. Bóg – jak pisze Apostoł – bogaty jest w miłosierdzie.

Czy cieszę się tym Bożym „skarbcem” i ukrytymi tam skarbami, w tym, Bożym miłosierdziem?

Aby dostać się do tego Bożego „skarbca” nie potrzeba żadnego klucza czy znajomości zawiłego kodu dostępu. Potrzebna jest tylko i aż tylko głęboka wiara. To ona ten niezwykły „skarbiec” otwiera i dzięki niej z ukrytych tam skarbów, w tym z Bożego miłosierdzia, może człowiek korzystać w obfitości.

Czy wierzę, otwieram, korzystam? Czy korzystam systematycznie, czy sporadycznie?

Dar Bożego miłosierdzia najpełniej został udzielony człowiekowi w Osobie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa i dziele zbawienia, którego On dokonał. Dzięki Niemu, my, martwi wobec Boga przez nasze grzeszne występki, zostaliśmy przywróceni życiu w łasce. Już teraz możemy cieszyć się myślą, że kiedyś zasiądziemy przy Chrystusie w domu Ojca.

Czy okazuję Bogu wdzięczność za akt miłosierdzia, akt Bożej łaski, którego dokonał wobec mnie w Jezusie Chrystusie? A może nie dowierzam Panu Bogu i dalej usiłuję o własnych siłach dostać się do nieba, co można by nieco ironicznie podsumować, mówiąc: Powodzenia?

Nim w pełni będziemy cieszyć się owocami Bożego miłosierdzia, trzeba nam dobrze i owocnie wykorzystać czas ziemskiego pielgrzymowania i jak pisze Apostoł, czynić dobre czyny, które nam Bóg do wykonania przygotował, pamiętając też, że Boży „skarbiec” i dary tam ukryte są dla nas dostępne 24 godziny na dobę. On cieszy się, gdy tam się pojawiamy niezależnie od pory dnia czy nocy, aby napełnić serce po brzegi Jego miłosierdziem.

Czy ja napełniam serce Bożym miłosierdziem? Czy żyję jak człowiek ułaskawiony, wypełniając życie dobrymi czynami?

Pomodlę się za rekolekcjonistów, rekolektantów, spowiedników, penitentów, za całe wielkopostne dzieło nawrócenia, przemiany, poprawy, owocnego przygotowania na czas Świąt Paschalnych. Przyglądnę się mojemu wielkopostnemu zaangażowaniu.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali
wspominając Syjon.
Na topolach tamtej krainy
zawiesiliśmy nasze harfy...
(Ps 137, 1-2)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Chwała Tobie, Królu wieków!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Polecamy nagrania/publikacje!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2018

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl