O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Pastores 78 (1) 2018 „Duchowni a polityka”


Pastores 78 (1) 2018
„Duchowni a polityka”

  

Ukazał się 78 numer kwartalnika „Pastores”: „Duchowni a polityka”. W nim między innymi świadectwo uczestnika spotkań w naszym domu, który dzieli się:

  

„Codziennie dorastam do tego, że to Bóg daje jest w moim życiu najważniejszy. Bardzo wiele w tym zakresie daje mi modlitwa słowem Bożym, której wraz z żoną uczę się od kilku lat w Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie. Uczestniczę tam regularnie kilka razy w ciągu roku w sesjach weekendowych, a raz w roku w dłuższych ośmiodniowych rekolekcjach. Dzięki temu mogę łatwiej albo w ogóle usłyszeć to, co Bóg chce mi powiedzieć. Słowo Boga jest zawsze słowem na dziś, przez które Bóg zaprasza mnie do przyjaźni z sobą samym, tak jak zaprosił Zacheusza, mówiąc do niego: ‘Dziś muszę zatrzymać się w twoim domu’ (Łk 19, 5). Dopiero taka perspektywa pozwala mi dostrzec, że przez nic innego, ale właśnie przez moją codzienność Bóg mnie do tej przyjaźni nieustannie i cierpliwie wychowuje”.

„Powołanie do diakonatu?” - fragm. świadectwa

  

  

W pierwszym numerze kwartalnika z 2018 r. znaleźć można tekst współpracującego z CFD ks. Jakuba Szcześniaka, ojca duchownego MWSD w Warszawie, „Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną...”. Wśród autorów są również: ks. Zdzisław Pawłowski, „Król i dwaj prorocy”; Leon Nieścior OMI, „Chrześcijaństwo a władza polityczna w starożytności”; bp Marek Solarczyk, „Duchowni katoliccy w polskim parlamencie”; ks. Piotr Mazurkiewicz, „Polityka jako roztropna troska o dobro wspólne”; ks. Piotr Kulbacki, „Król czy Sługa? Chrystus według ks. Blachnickiego”; Dariusz Kowalczyk SJ, „Ksiądz wobec Boga i cezara”; ks. Robert Skrzypczak, „Dobry pasterz czy wyszkolony lider?”; Grzegorz Górny, „Skąd antyklerykalizm w Hiszpanii?”; rozmowa z Wandą Półtawską pt. „Humanae vitae – na wieczność”.

  

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl