O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina - III Niedziela Wielkanocna – 1 ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

III Niedziela Wielkanocna (rok B)
15 kwietnia 2018 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała”.

(1 J 2, 1-5a.– drugie czytanie)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Jan Apostoł przypomina, że znać Jezusa to dla chrześcijanina jeszcze za mało. Za mało też jest znać Jezusa i Jego nauczanie. Chrześcijanin to ten, który zna Jezusa, zna też Jego nauczanie i nim w życiu się kieruje, je wypełnia. Nie ma zgody na postawę ucznia Pana Jezusa, który z jednej strony utrzymuje, że zna Jezusa, a z drugiej lekceważy Jego naukę, w życiu kieruje się wyłącznie własnymi zasadami. Nie ma zgody na religijnego dziwoląga, który twierdzi, że wierzy a nie praktykuje swej wiary. To bowiem jest życiowym kłamstwem. Taki chrześcijanin gubi w życiu prawdę, a nade wszystko gubi relację z Prawdą, którą jest sam Pan.

Znać Jezusa, żyć Jego przykazaniami to pozwolić, aby w sercu umacniała się, udoskonalała z dnia na dzień Boża miłość. Nawet grzech nie jest wstanie tej miłości zniszczyć. Owszem, on ją rani, osłabia. Ale ranny przez grzech, osłabiony w miłości grzesznik zawsze może liczyć na pomoc Rzecznika, Jezusa Chrystusa i łaskę przywrócenia pełni miłości w sercu i życiu.

Czy ja z tego korzystam? Czy chętnie odwołuję się do Jezusa, mojego rzecznika wobec Ojca Niebieskiego i wówczas kiedy jestem poraniony przez moje grzechy, ale i wówczas, kiedy wszystko w moim życiu idzie zgodnie z wolą Bożą? Czy dla mnie znać Jezusa, to także znać Jego nauczanie, przykazania i w codziennym życiu je wypełniać? Czy zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy znają Jezusa, znają Jego nauczanie, ale żyją po swojemu, według własnych im wygodnych reguł, często wręcz wbrew Jezusowi? Czy nie kusi mnie, aby w życiu podjąć takie kłamstwo? Czy ja zdecydowanie trwam przy prawdzie, którą jest Jezus Chrystus?

Pomodlę się za siebie i wszystkich uczniów Jezusa, aby nie tylko coraz bardziej znali swego Mistrza, ale też w codzienności kierowali się Jego nauczaniem, przykazaniami.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę...
(Ps 4, 2)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Polecamy nagrania/publikacje!

  

  

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2018

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl