O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – X Niedziela Zwykła – 10 ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

X Niedziela Zwykła (rok B)
10 czerwca 2018 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Bracia: Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: «Uwierzyłem, dlatego przemówiłem»; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie”.

(2 Kor 4, 13 - 5, 1 – drugie czytanie)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

„Niszczeje nas człowiek zewnętrzny” – pisze Apostoł Paweł. To stwierdzenie Apostoła potwierdza nasze codzienne doświadczenie. Choćby spojrzenie w lustro, może nie z dnia na dzień, ale z większej pespektywy czasu ukazuje ów proces niszczenia, starzenia się, przemijania. Z upływem czasu trzeba coraz więcej zabiegów kosmetycznych i innych, aby ten proces nie tyle zatrzymać, co choć trochę opóźnić, spowolnić, w pewien sposób oszukać. Optymistyczne jest to, że człowiek wewnętrzny przeżywa coś odwrotnego. On z dnia na dzień odnawia się. Czyni to mocą modlitwy, sakramentów, Bożego słowa. Człowiek zewnętrzny jest bowiem poddany prawu natury, przemijaniu, człowiek wewnętrzny, duchowy, prawu Bożej łaski, życia na wieki.

Dalej Apostoł pisze, że „niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas…”. Mogłoby się wydawać, że autor trochę przesadził, jest zbyt optymistyczny. Doświadczenie naszego czasu często pokazuje, że utrapienia, których doświadczamy są bardzo uciążliwe i często wydają się trwać nieprzerwanie i bardzo długo. Nawet perspektywa wieczności i ich ostatecznego zakończenia wydają się być zbyt małą pociechą. A jednak mamy wybór. Możemy ciągle narzekać, utyskiwać lub otworzyć się na bezmiar przyszłej chwały pośród przeżywanych doczesnych utrapień.

Czy akceptuję proces mojego zewnętrznego niszczenia, przemijania, starzenia się, coraz większych, życiowych ograniczeń? Czy tego procesu za wszelką cenę(często za duże pieniądze) nie usiłuję powstrzymać, oszukać, temu procesowi zaprzeczać, wypierać go z pamięci? Czy dbam o rozwój człowieka wewnętrznego, człowieka Bożej łaski dostarczając mu pokarmu Bożego słowa czy modlitwy, sakramentów? Czy perspektywa bezmiaru przyszłej chwały, to dla mnie nie tyle tanie pocieszenie w czasie utrapień, ale sposób na ich mądre i owocne przeżycie?

Pomodlę się o piękne, pełne wiary przemijanie w doczesności, o umiejętność przeżywania utrapień w perspektywie bezmiaru przyszłej chwały.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga…
(Ps 92, 13-14)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Dobrze jest dziękować Panu,
śpiewać Twemu imieniu Najwyższy!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Polecamy nagrania sesji z CFD!

 

Centrum Formacji Duchowej poleca:

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2018

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl