O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – XIV Niedziela Zwykła – ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

XIV Niedziela Zwykła (rok B)
8 lipca 2018 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: "Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?" I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony". I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał”.

(Mk 6, 1-6 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

„Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta”. Czy moje życie, serce jest dla Pana Jezusa jak rodzinne miasto, jak rodzinne strony? Czy tam, w moim sercu i życiu, zawsze znajduje należytą gościnę? Czuje się bezpiecznie, czuje się jak u siebie, może swobodnie nauczać, działać cuda?

„Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze”. Czy pamiętam, że szabat, niedziela to nie tylko dzień odpoczynku, ale też dzień, kiedy Pan pragnie mnie nauczać? Czy chętnie uczę się Bożych prawd w niedzielę? Czy także w niedzielę, jak często w tygodniu, zasłaniam się brakiem czasu, aby pogłębiać znajomość Bożej nauki?

„A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: ‘Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce!’”. Czy ja też ciągle się dziwię? Czy raczej się cieszę i raduję, doświadczając działania Bożej mądrości w Jezusie? Cieszę się widząc cuda, których dokonuje Jezus także w moich czasach?

„Dziwił się też ich niedowiarstwu”. Czy pamiętam, że niedowiarstwo niejako krępuje ręce Panu Bogu, osłabia Jego moc działania, czy wręcz ją paraliżuje? Czy zdaję sobie sprawę, że najlepszym lekarstwem na niedowiarstwo jest głęboka wiara, która wręcz prowokuje Pana Boga do działania, do dokonywania znaków i cudów? Co pogłębia się we mnie, wiara czy niedowiarstwo?

„Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał”. Do dziś Pan obchodzi już nie tyle okoliczne, ale bardzo liczne wsie, miasta i naucza. Zapewne naucza też w mojej wsi czy w moim mieście. Czy jestem wśród słuchających uczniów? Czy słucham pilnie i uważnie, z zaangażowaniem?

Pomodlę się za odpoczywających na wakacjach, organizatorów wakacyjnego wypoczynku, za tych, którzy w czas wakacyjny ciężko pracują. Może przeczytam fragment Pisma św., katechizmu czy innej religijnej książki.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Jak oczy służebnicy na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
dopóki nie zmiłuje się nad nami...
(Ps 123, 2)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Polecamy nagrania sesji z CFD!

 

Centrum Formacji Duchowej poleca:

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2018

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl