O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  „Wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny…̶ ...


„Wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny…”.
Księga Jonasza

SZKOŁA BIBLIJNA
31 maja - 2 czerwca 2019

 

W dniach 31 maja - 2 czerwca 2019 roku trwa sesja rekolekcyjna „‘Wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny…’. Księga Jonasza”. Spotkanie w ramach Szkoły Biblijnej prowadzi abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista.

Jonasz, choć posłuchał Boga, idzie do Niniwy, „bo musi”. Nie jest przekonany, czy to, co robi, jest słuszne. Idzie wewnętrznie zbuntowany. Dlaczego Bóg przebacza łajdakom? Jonasz jest rozgniewany na Niniwitów... i na Boga. Bóg uczy go cierpliwie nowego patrzenia na świat, na ludzi i na siebie. Jest łagodny i miłosierny i może zbudować nowe życie nawet „na popiele”. Sprawił, że miasto grzechu zamieniło się w miasto nawrócenia i przebaczenia. Bóg marzy, że uda Mu się zmienić także moje serce, jak zmienił Niniwę.

 

=== === ===

www.cfd.sds.pl/szkola-biblijna

Sesje Szkoły Biblijnej proponowane są w klimacie pustyni, ciszy i modlitwy osobistej. Uczestnicy są wprowadzani w teologiczne bogactwo i medytację wybranej księgi biblijnej w kontekście własnej historii życia. Mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

=== === ===

 

W naszym domu abp Grzegorz Ryś kilkakrotnie podejmował wykłady w ramach Szkoły Wychowawców WSD. W ramach Szkoły Biblijnej prowadził sesje „Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty” (3-5 X 2014), „Siedem Listów do Kościołów. Księga Apokalipsy” (17-19 IV 2015), „Hiob - Księga nadziei” (30 IX - 2 X 2016), „Paweł i Tymoteusz: wychowanie do dojrzałej wiary. 2 List do Tymoteusza” (1-3 IX 2017), a poprowadzi „Wielkie pytania Kościoła. Pierwszy List do Koryntian” (31 VIII - 2 IX 2018). W ramach Szkoły Lectio Divina bp Grzegorz Ryś przewodniczył spotkaniu dla prowadzących rekolekcje lectio divina i kierowników duchowych (16-18 XI 2016). Prowadził również rekolekcje dla duchownych i osób konsekrowanych „Jedność działania Ducha. Charyzmat i sakrament” (2-4 II 2018).

  

0  
  
  

 

 

0 0

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl