O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Ćwiczenia Ignacjańskie 18-26 czerwca 2019 - info i homilie cz ...


Ćwiczenia Ignacjańskie
18-26 czerwca 2019

 

W dniach 18-26 czerwca 2019 r. przeżywaliśmy Ćwiczenia Duchowne św. Ignacego Loyoli. W rekolekcjach wzięły udział 72 osoby, którym towarzyszyło 8 kierowników duchowych. W towarzyszenie byli zaangażowani duszpasterze CFD, dwóch innych kapłanów zakonnych (misjonarz św. Wincentego a Paulo i salwatorianin) oraz siostra zakonna (urszulanka Unii Rzymskiej).

Dziękujemy za modlitwę w intencji
uczestników i prowadzących oraz kierowników duchowych !

 

homilie – część druga
23-26 czerwca 2019 >>>
.

---------------------------------------------------------------------

 NAGRANIA HOMILII
wygłoszonych w czasie rekolekcji
- CZĘŚĆ PIERWSZA -
18-22 czerwca 2019

---------------------------------------------------------------------

………
homilia – wtorek 11. tygodnia okresu zwykłego (rok I), 18 czerwca 2019
2 Kor 8, 1-9; Ps 146, 1b-2. 5-6b. 6c-7. 8-9a; Mt 5, 43-48

NAGRANIE HOMILII Z 18 CZERWCA 2019
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Ryszard Stankiewicz SDS

---------------------------------------------------------------------

W ukryciu… przed światem, ale nie przed Bogiem
homilia – środa 11. tygodnia okresu zwykłego (rok I), 19 czerwca 2019
2 Kor 9, 6-11; Ps 112, 1b-2. 3-4. 9; Mt 6, 1-6. 16-18

 

Dziś w Ewangelii jak refren wraca określenie „w ukryciu”. Jezus zachęca na przykład: „niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu”. Ale przede wszystkim, aż pięciokrotnie, to wyrażenie „w ukryciu” Jezus łączy z Ojcem. Objawia nam naszego Ojca, który „jest w ukryciu” i który „widzi w ukryciu”.

Sprowokowany tym określeniem sięgnąłem do książeczki ćwiczeń duchownych. W uwadze dwudziestej św. Ignacy Loyola mówi, że „normalnie” pragnący odprawić ćwiczenia duchowne: „postąpi w nich tym więcej, im bardziej odłączy się od wszystkich przyjaciół i znajomych i od wszelkiej troski doczesnej, opuszczając np. dom, w którym mieszka, a udając się do innego domu czy choćby do innego pokoju, aby tam żyć w jak największym odosobnieniu i ukryciu tak, by mógł codziennie iść na mszę i na nieszpory bez obawy przeszkód ze strony znajomych” (ĆD 20a).

Odosobnienie, dystans są dla nas pomocą. Nie są formą ucieczki roślinki do szklarni czy pielgrzyma do schroniska przed szalejącym na zewnątrz wiatrem, ale formą pomocy dla pielgrzyma, by w klimacie bezpieczeństwa zobaczył swój aktualny stan, by zobaczył swoje poranione nie tylko nogi, ale i serce, by spotkał się z Bogiem – Lekarzem, który w trakcie rehabilitacji w bezpiecznym odosobnieniu przygotowuje go do powrotu i życia na zewnątrz.

W ubiegłą niedzielę, 16 czerwca, przypadła kolejna rocznica urodzin naszego założyciela. A w ostatnich dniach poruszyło mnie zdanie, które w miejscowości rodzinnej O. Jordana wypowiedział tamtejszy biskup pomocniczy we wrześniu ubiegłego roku przy okazji obchodów setnej rocznicy śmierci O. Jordana. Bp Michael Gerber mówił: „Dzień dzisiejszy napełnia nas wielką wdzięcznością. (…). Wdzięcznością za to, co wzrastało w ukryciu tutaj, w Gurtweil. (…). Możemy powiedzieć, że tutaj, w Gurtweil, ponownie się urzeczywistniło to, co zawsze było fundamentalnym elementem w historii relacji Boga z nami, ludźmi. Kiedy Bóg podejmuje inicjatywę, kiedy pragnie rozpocząć coś nowego, ten początek ma miejsce często w całkowitym ukryciu”. W ostatnim z cytowanych zdań uderzyło mnie i to, że mowa nie o sytuacji, gdy Bóg chce zacząć coś wielkiego, ale gdy chce zacząć coś nowego.

Do kontemplacji Boga, naszego Ojca, który „jest w ukryciu” zachęca św. Ignacy proponując nam w drugim tygodniu ćwiczeń towarzyszenie Synowi Bożemu, najpierw w tajemnicy Jego Wcielenia i życia ukrytego w Nazarecie; a wcześniej, można by dodać, jako dziecka poczętego życia ukrytego przez dziewięć miesięcy w łonie Maryi. Potem, uczestników trzeciego tygodnia św. Ignacy zachęca, by rozważali „jak Bóstwo się ukrywa”, by zastanawiali się nad tym, że chociaż Bóg w swojej Wszechmocy mógłby pokonać, a nawet „zniszczyć” swoich nieprzyjaciół, On tego nie czyni, pozwalając, by Jezus jako Człowiek cierpiał tak okrutnie (por. ĆD 196). Tych natomiast, którzy są już na czwartym tygodniu Inigo zaprasza, by rozważali „jak Bóstwo, które w Męce zdawało się ukrywać, teraz objawia się i ukazuje tak cudownie w najświętszym Zmartwychwstaniu przez swoje prawdziwe i najświętsze skutki” (ĆD 223).

I życie ukryte Syna Bożego, zarówno to dziewięciomiesięczne w łonie Maryi, jak i to trzydziestoletnie w Nazarecie, nie jest ukryciem dla ukrycia. Po życiu ukrytym następuje życie publiczne, ujawnienie się, rozkwit także zgodny z wolą Ojca. Podobnie ukrycie w Męce nie jest celem samym w sobie, ale po nim następuje również upragniony przez Ojca, który jest w niebie, rozkwit życia. Mówi o tym sam Jezus w kontekście swego odejścia: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24). Powtórzmy więc, że i nasze rekolekcyjne odejście na bok nie jest celem samym w sobie, ale służy mocniejszemu zakorzenieniu się w Bogu. To odosobnienie, językiem św. Ignacego Loyoli, pomaga nam przybliżeniu się do Stwórcy i Pana, i usposabia duszę „do przyjmowania łask i darów od Jego Boskiej i najwyższej Dobroci” (ĆD 20b), które to łaski i dary będą owocować po rekolekcjach. W adhortacji do młodych i do całego Ludu Bożego papież Franciszek cytuje poetę: „Bo po tym wszystkim pojąłem, że to, co kwitnie na drzewie, żyje z tego, co zagrzebane w ziemi”.

Mistrz duchowy, z którego doświadczenia chcemy skorzystać, przestrzega nas również przed takim pozostawaniem w ukryciu, które mogłoby się okazać szkodliwe. W regułach rozeznawania św. Ignacy przestrzega przed szatanem, który zachowuje się jak uwodziciel, który chce pozostać w ukryciu i nie być ujawnionym. Mówi, że człowiek przewrotny, który chce uwieść żonę dobrego męża czy córkę dobrego ojca, kusi je do tego, by oczywiście nic nie mówiły mężowi czy ojcu, bo wtedy ów uwodziciel będzie mógł przeprowadzić swój przewrotny plan. Gdy jednak żona dobremu mężowi lub córka dobremu ojcu opowie o propozycji, którą otrzymała, może nawet sama albo z pomocą męża czy ojca lub zorientuje się co do podstępu, że propozycja, którą otrzymała, prowadzi ją ku złu. Dlatego św. Ignacy zachęca, by ujawniać pokusy – czy generalnie, ujawniać by myśli i rozeznawać je – „przed dobrym spowiednikiem lub inną osobą duchowną”, a więc przed kimś, kto zna podstępy nieprzyjaciela natury ludzkiej.

Podobny akcent pojawia się w regułach rozeznawania dla drugiego tygodnia, kiedy św. Ignacy rozwija intuicję św. Pawła, że anioł ciemności podszywa się czasem pod anioła światłości (por. 2 Kor 11, 14) i „idzie najpierw zgodnie z duszą wierną, a potem stawia na swoim; a mianowicie podsuwa jej myśli pobożne i święte, dostrojone do takiej duszy sprawiedliwej, a potem powoli stara się ją doprowadzić do swoich celów, wciągając duszę w ukryte swe podstępy i przewrotne zamiary” (ĆD 332). Bądźmy więc uważni na łaski, które Bóg, pokorny w swojej Wszechmocy, chce nam udzielać w czasie naszego rekolekcyjnego bycia „w ukryciu” i uważni na podstępy naszego nieprzyjaciela, który może nas kusić do ukrywania się przed Bogiem, do zamykania się w sobie przed Jego łaską.

Piotr Szyrszeń SDS

---------------------------------------------------------------------

………
homilia – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (rok C), 20 czerwca 2019
Rdz 14, 18-20; Ps 110, 1b-2. 3-4; 1 Kor 11, 23-26; Łk 9, 11b-17

NAGRANIE HOMILII Z 20 CZERWCA 2019
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Joachim Stencel SDS

---------------------------------------------------------------------

………
homilia – sobota 11. tygodnia okresu zwykłego (rok I), 22 czerwca 2019
2 Kor 12, 1-10; Ps 34, 8-9. 10-11. 12-13; Mt 6, 24-34

NAGRANIE HOMILII Z 22 CZERWCA 2019
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Krzysztof Wons SDS

---------------------------------------------------------------------

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl