O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – XXXI Niedziela Zwykła – ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

XXXI Niedziela Zwykła (rok B)
4 listopada 2018 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?». Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać”.

(Mk 12, 28-34 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Z dzisiejszej Ewangelii jasno i jednoznacznie wynika, że nie wystarczy kochać Pana Boga. Ważna jest też jakość, intensywność, zaangażowanie w tej miłości. Tak jak w jednym z teleturniejów widzowie zachęcali grającego, aby zaryzykował i szedł na całość, tak w miłowaniu Pana Boga też chodzi o całe serce, umysł, duszę, wszystkie siły, chodzi o 100 %. W tym przypadku ryzykuje ten, kto nie stara się tak kochać Pana Boga; ryzykuje życiową powierzchownością, letniością, ciągłym niezadowoleniem z siebie, z życia.

Czy kocham Pana Boga? Czy staram się kochać na 100%, całym sobą, idę na całość? Czy pomimo tego, że do tych 100 % ciągle mi brakuje, to się nie poddaję, nie załamuję, ale staram się? Czy z dnia na dzień w miłości Pana Boga czynię wyraźne postępy?

W życiu, choć mamy przełożonych (kierowników, dyrektorów i innych), to Ewangelia nam przypomina, że jest tylko jeden Pan, Bóg nasz. Przełożonych darzymy większą lub mniejszą sympatią, życzliwością, szacunkiem. W relacji do Pana Boga sympatia, życzliwość, szacunek nie wystarczą. Tu ważna jest miłość i dobry słuch, aby usłyszeć i wypełnić Jego wolę. Kiedy kończymy pracę i wracamy do domu, nasza relacja z przełożonymi ulega jakby zawieszeniu do następnego dnia. Relacja z Panem Bogiem jest relacją ciągłą, obejmującą cały nasz dzień, całe życie. On jest naszym Panem jedynym i w pracy, i w domu, i kiedy się trudzimy, i kiedy odpoczywamy, i kiedy jesteśmy czynni zawodowo, i kiedy cieszymy się czasem zasłużonej emerytury. Ta relacja nie ulega zawieszeniu.

Czy Bóg jest moim Panem jedynym? Czy memu Panu okazuję posłuszeństwo (uważnie wsłuchuję się w Jego głos), szacunek, miłość? Czy z moim Panem łączą mnie relacje głębokie i mocne a nie płytkie i powierzchowne? Czy szanuję moich przełożonych? Jeśli jestem przełożonym, to jakim?

Pomodlę się o dar miłości Pana Boga, siebie i bliźniego, o ciągły rozwój tego daru w moim życiu. Pomodlę się też za zmarłych oraz o łaskę dobrego życia i dobrej śmierci dla siebie i moich bliskich.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Boże, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół…
(Ps 18, 3-4)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

  

Polecamy materiały „Nowa Jakość Życia” na rok liturgiczny C – 2018/2019

  

Polecamy nowe dwutomowe wydanie publikacji Krzysztofa Wonsa SDS
„Modlitwa Ewangelią na każdy dzień”
- Wydawnictwo Salwator, Kraków 2018

 

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2018

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl