O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – I Niedziela Adwentu – 2 ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

I Niedziela Adwentu (rok C)
2 grudnia 2018 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu - jak już postępujecie - stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa”.

(1 Tes 3, 12 - 4, 2 – drugie czytanie)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Apostoł Paweł ufa, że wspólnota Kościoła w Tesalonikach będzie wzrastała w liczbę. Apostoł zdaje sobie sprawę, że to nie wystarczy, czyli wzrost liczbowy, ważna jest też jakość życia kościelnej wspólnoty. Dlatego ufa on, że jak już obecni w Kościele, tak i ci, którzy zasilą jego szeregi, będą wzrastać w miłości.

Czy ta miłość wzrasta w moim sercu, życiu? Czy należę do Kościoła tylko niejako statystycznie, liczbowo? Czy też dbam o jakość mojej w nim obecności? Czy martwię się nie tylko wówczas, kiedy maleje liczba wiernych Kościoła, ale jeszcze bardziej, kiedy obniża się jakość życia kościelnej wspólnoty?

Apostoł przypomina Tesaloniczanom, że to co najlepsze, to czym będą mogli powitać powracającego u kresu czasów Pana i Jego świętych, jest życie naznaczone, wypełnione świętością.

Czy dbając o coraz większą jakość mojej obecności w Kościele, staram się, aby było ona naznaczona pragnieniem świętości? Czy pamiętam, że jest to także pragnienie Pana Jezusa? Czy tego zmagania o świętość życia ciągle nie odkładam na później?

Apostoł jest przekonany, że Tesaloniczanie wykorzystując otrzymane od niego sposoby postępowania i podobania się Bogu, będą stawali się coraz doskonalsi, że nigdy nie osiądą na laurach.

Czy staram się być coraz lepszym człowiekiem, mężem, żoną, ojcem, matką, przełożonym czy podwładnym itd.? Czy w tym stawaniu się coraz lepszym, doskonalszym wykorzystuje wskazówki zawarte w Ewangelii, nauczaniu Kościoła?

Pomodlę się o owocne przeżycie czasu adwentu dla Kościoła świętego, mojej wspólnoty parafialnej, rodzinnej czy zakonnej, dla siebie.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornym uczy dróg swoich...
(Ps 25, 8-9)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

  

Polecamy materiały „Nowa Jakość Życia” na rok liturgiczny C – 2018/2019

  

 

Polecamy nagrania z Dni Duchowości Biblijnej
i innych spotkań formacyjnych w krakowskim CFD

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2018

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl