O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – Uroczystość Objawienia Pański ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego (rok C)
6 stycznia 2019 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». (...). Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny”.

(Mt 2, 1-2.9-12 – fragm. Ewangelii)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

W wigilijny wieczór, szczególnie dzieci, ale i dorośli też, wypatrują na niebie pierwszej gwiazdy. Jej obecność to znak, że czas rozpocząć Wigilijną wieczerzę. Inni na bieżąco śledzą informacje na temat współczesnych gwiazd show biznesu, pragną o nich, o ich życiu wiedzieć jak najwięcej, niemal wszystko. Bohaterzy naszej dzisiejszej Ewangelii obserwowali niebo, w tym gwiazdy. Czynili to z uwagą, której nie umknął widok gwiazdy wyjątkowej, jedynej w swoim rodzaju, oznajmiającej narodziny nowego Króla Izraela. Długo się nie namyślając, udali się w drogę, aby Go odnaleźć, zabierając ze sobą hojne dary.

Może nie jestem miłośnikiem gwiazd, rzadko wypatruję ich na niebie, nie znam się na gwiazdozbiorach, ale czy jestem miłośnikiem Jezusa Chrystusa i to z dnia na dzień coraz większym, gorliwszym? Czy dziękuję Panu Bogu za tych ludzi, którzy jako żywe gwiazdy pomogli mi czy też pomagają odnaleźć drogę do Zbawiciela? Czy sam pomagam innym w odnalezieniu Jezusa, szczególnie tym, którym przydarzył się dramat Jego zagubienia? Czy unikam tych, którzy drogi do Jezusa nie wskazują, więcej, proponują mi, najczęściej bardzo atrakcyjną drogę i życie bez Jezusa, a nawet wbrew czy przeciw Jezusowi? Mędrcy po ujrzeniu gwiazdy, czym prędzej udali się do Palestyny, aby odnaleźć Nowonarodzonego. Czy ja na co dzień odnajduje Go w mojej modlitwie, w sakramentach, Bożym słowie, drugim człowieku? Czy pamiętam, że najważniejszym darem dla Jezusa jestem ja sam, moje serce i życie? Czy zdaję sobie sprawę, że najważniejszym darem dla mnie każdego dnia jest Pan Jezus? Czy w hojności darów nie próbuję być lepszy od Pana Jezusa? Czy pamiętam, że On cieszy się z moich darów, a jeszcze bardziej, kiedy ja przyjmuję Jego dary i owocnie je wykorzystuję?

Uroczystość Objawienia Pańskiego to w Kościele szczególna pamięć o misjach. W tej intencji, misji i misjonarzy się pomodlę. Jeżeli będzie taka możliwość złożę na rzecz misji jakiś dar materialny.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary,
Królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą Mu służyły...
(Ps 72, 10-11)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

  

Polecamy materiały „Nowa Jakość Życia” na rok liturgiczny C – 2018/2019

  

 

Polecamy nagrania ze spotkań formacyjnych

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2018

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl