O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – V Niedziela Zwykła – 10 ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

V Niedziela Zwykła (rok C)
10 lutego 2019 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim”.

(Łk 5, 1-11 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Czytamy w Ewangelii z dzisiejszej niedzieli, że tłumy aż się cisnęły, aby z ust Pana Jezusa słuchać Bożego słowa. Domyślamy się, że większość z tego tłumu była złakniona Bożego słowa i to słowa z mocą. Pan Jezus odpowiedział na potrzeby cisnącego się tłumu. Aby być lepiej widocznym i słyszalnym przez wszystkich, wynajął dla siebie nadzwyczajną mównicę, czyli łódź rybacką. Jak czytamy, z tej łodzi, nieco oddalonej od brzegu, nauczał.

Jakie łaknienie Bożego słowa odnajduję w swoim sercu? Jakie jest jego natężenie? Czy jest ono na tyle mocne, że gotowy jestem przeciskać się przez różne życiowe problemy i ograniczenia, aby słuchać Pana Jezusa, słuchać Jego słowa? Czy nie dziwię się, kiedy Pan Jezus kieruje do mnie z słowo niekoniecznie z kościelnej ambony?

Szymon choć z pewną dozą wątpliwości na słowo Pana wypływa na głębię i zarzuca sieć w jezioro, łamiąc wszelkie prawidła sztuki rybackiej. Cudowny połów wprawia go w zdziwienie, a wobec osoby Pana Jezusa uruchamia w nim poczucie grzeszności. Pan Jezus nie zostawia go z jego zdumieniem i poczuciem grzeszności. On zaskakuje go jeszcze raz. Zaprasza, by dołączył do Niego i łowił ludzi. Szymon podejmuje wyzwanie, przyjmując niejako ofertę pracy dla Jezusa.

Być może nie jestem tym, który z Jezusem łowi ludzi w sieci Ewangelii, ale czy jestem tym, który w te sieci został złowiony? Czy czasami ciągle tym sieciom umykam, nie daje się złowić, bo jestem życiową grubą „rybą” a to dobre jest dla „ płotek”? Czy może nie wpadłem w jakieś inne sieci, które nie są sieciami Zbawiciela i do tego są złote? Może nie łowię dla Jezusa, ale w modlitwie wspomagam tych, którzy to czynią, modlę się, aby nie zabrakło Bożych rybaków, takich z powołania? Czy nie ulegam pokusie, aby łowić ludzi nie dla Jezusa, ale dla siebie?

Pomodlę się o dar nowych głosicieli Ewangelii, nowych Bożych rybaków i za tych, którzy przyjęli Jego ofertę pracy i trudzą się dla Niego, aby nie ustali w trudzie i gorliwości.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Wybawiła mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich…
(Ps 138, 7-8)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

  

Polecamy materiały „Nowa Jakość Życia” na rok liturgiczny C – 2018/2019

  

 

Skorzystaj z rekolekcje prowadzonych przez kard. Roberta Saraha

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2019

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl