O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – I Niedziela Wielkiego Postu & ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

I Niedziela Wielkiego Postu (rok C)
10 marca 2019 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: «Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga ojców naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie». Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu”.

(Pwt 26, 4-10 – pierwsze czytanie)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Plony ziemi, którą uprawiał Izraelita, były czymś więcej niż tylko gwarantem tego, że będzie co jeść, że nie grozi mu, ani jego bliskim śmierć głodowa. To była okazja, aby z pierwocinami plonów ziemi pokazać się przed Panem Bogiem, złożyć je w darze i podziękowaniu. Ale to jeszcze nie wszystko. To był doskonały moment, aby przypomnieć sobie to, co Pan Bóg uczynił dla Izraela, przypomnieć sobie, że może on ofiarować pierwociny plonów, które zrodziła ojczysta ziemia, dzięki temu, że Pan wyprowadził naród z ziemi egipskiej, z ziemi niewoli i przyprowadził, wśród znaków i cudów, do kraju mlekiem i miodem płynącym. Nim więc Izraelita napełnił żołądek, najpierw otworzył serce i złożył dziękczynienie. Jaka z tego nauka płynie dla mnie?

Ja też nie powinienem być bezmyślnym i bezdusznym konsumentem plonów ziemi. Trzymając w ręce kromkę świeżego chleba, bułkę czy jakiś owoc nim włożę je do ust, powinienem otworzyć usta i w modlitwie za nie podziękować Panu Bogu. Podziękować za ziemię, która je zrodziła, za ludzi, którzy ją uprawiają. Ja też powinienem sobie uświadomić, że Bóg wyprowadził mnie z niewoli grzechu ku krainie Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Nim będą się nią cieszył w pełni, nim dotrę do Domu Ojca w niebie potrzebuję pokarmu dla duszy i ciała, potrzebuję sił do codziennej wędrówki, potrzebuję sił, aby pomagać innym, duchowo słabszym w tym wędrowaniu, potrzebuję dobrej pamięci, abym nie zapomniał o Jego dobrodziejstwach i był wdzięczny.

Pomyślę o postanowieniu na czas Wielkiego Postu. Pomodlę się za wszystkich, którzy będą mi pomagali owocnie przeżyć ten czas, w tym za rekolekcjonistów, spowiedników.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i mieszka w cieniu Wszechmogącego,
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam”…
(Ps 91, 1-2)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

  

Polecamy materiały „Nowa Jakość Życia” na rok liturgiczny C – 2018/2019

  

 

Materiały z rekolekcji prowadzonych przez kard. Roberta Saraha

 

Zachęcamy do skorzystania z nagrań!


 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2019

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl