O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – Niedziela Palmowa – 14 ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej (rok C)
14 kwietnia 2019 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u stołu i apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Nie będę już jej spożywać, aż się spełni w królestwie Bożym». (…). Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». (…). A był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Pochodził z miasta żydowskiego, Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień Przygotowania i szabat zaczynał jaśnieć”.

(Łk 22, 14-16.39-40; 23, 50-54 – fragm. Ewangelii)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Pragniemy zwrócić naszą uwagę na trzy pragnienia Pana Jezusa, które odnajdujemy w opisie Męki Pańskiej według św. Łukasza. Pierwsze to gorące pragnienie spożycia Paschy z uczniami, nowej Paschy, przejścia z grzechu ku łasce, z krainy śmierci do krainy życia. Drugie, to prośba, zachęta do modlitwy skierowania do uczniów w obliczu tego, co miało się wydarzyć. Trzecie pragnienie, choć nie wyrażone wprost, to pragnienie godnego pochówku, o który ostatecznie zadbał Józef z Arymatei. Dwa pragnienia Pana z tych trzech dalej są aktualne. On dalej liczy na naszą, moją modlitwę. Każda zaś Msza święta to okazja, aby odpowiedzieć na pragnienie Pana spożywania Paschy z uczniami. Tylko to trzecie pragnienie jest już nie aktualne. Pan Jezus grób zamienił na niebo i liczy też na miejsce w moim sercu.

Czy odpowiadam na pragnienia Pana Jezusa? A może Jego pragnienia są mi obojętne, nie myślę o nich ani ich nie spełniam? Czy jestem człowiekiem rozmodlonym? Czy modlę się gorliwie i w czasach pomyślności, i w czasach życiowych kryzysów i trudności? Czy zdaję sobie sprawę, że zaniedbania w modlitwie mogą skutkować duchowym osłabieniem i większą podatnością na uległość wobec pokus, na wpadanie w grzechowe tarapaty? Czy uczestniczę we Mszy świętej, czyli spożywam Paschę z Jezusem z musu czy wiedziony pragnieniem serca, kierowany miłością do Zbawiciela? Czy dbam, aby uczestniczyć w Eucharystii z gorącym sercem? Czy ten, który przeszedł ze śmierci do życia ma w moim sercu należne Mu miejsce? A może moje serce jest grobem dla Jezusa i Jego łaski i potrzebuje interwencji Bożego miłosierdzia?

Zatroszczę się o to, aby owocnie przeżyć czas Wielkiego Tygodnia, a szczególnie Triduum Paschalnego. Na te dni ustalę sobie w miarę realny plan moich zajęć, uwzględniający moje potrzeby duchowe. Pomogę też na miarę moich możliwości w zewnętrznych przygotowaniach do świąt.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Dzielą między siebie moje szaty
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka:
pomocy moja, spiesz mi na ratunek…
(Ps 22, 19-20)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

W Panu, Bogu moim wybrałem sobie schronienie!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

  

Polecamy materiały „Nowa Jakość Życia” na rok liturgiczny C – 2018/2019

  

 

Zachęcamy do skorzystania z nagrań!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2019

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl