O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – IV Niedziela Wielkanocna (C) ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

IV Niedziela Wielkanocna (rok C)
12 maja 2019 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„A po zakończeniu zebrania, wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi». Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty”.

(Dz 13, 43-52 – pierwsze czytanie)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Zapewne było to bardzo przykre dla Pawła Apostoła, kiedy zdecydowana większość jego rodaków, Żydów zamknęła swe serce na Ewangelię. Z drugiej strony serce Apostoła wypełniała radość z faktu, że poganie na słowo Boże się otworzyli, słowo Ewangelii chłonęli, pragnęli je poznawać i nim żyć.

Moje serce na Ewangelie jest otwarte czy zamknięte? Jeżeli otwarte, to czy na oścież a nie tylko tak trochę, tyci, tyci? Co najbardziej mnie na Ewangelie zamyka, do życia Ewangelią zniechęca? Czy wiem, co to jest i staram się temu skutecznie przeciwdziałać? Czy robię wszystko, aby moje życie nie znalazło się poza Ewangelią? Czy raduję się, kiedy widzę jak inni na Ewangelię się otwierają, do życia Ewangelią wracają, niekiedy po czasie nawet długiego z nią rozstania?

To jest trudne, niepokojące, budzące strach i lęk, kiedy dowiadujemy się, że pojawił się jakiś groźny wirus a do tego jego działanie się rozszerza, obejmując coraz to nowe terytoria i zaraża nowych ludzi. Głoszona przez Pawła Apostoła Ewangelia też się rozszerzała, obejmowała coraz nowe terytoria. W przeciwieństwie do wirusa jej pojawienie się budziło radość, wzywało pogan do wielbienia Pana Boga. Lęk i zazdrość, co najwyżej pojawiał się u Żydów z zamkniętym przed nią sercem.

Czy ja groźnym wirusom staram się przeciwstawić, na nie zaszczepić i uodpornić na ich działanie? Czy inaczej jest z Ewangelią? Temu „wirusowi” chętnie pozwalam zainfekować swoje życie i serce? Na tego „wirusa” nie biorę szczepionek i nie chce się na niego uodpornić? Czy nie tylko pragnę dać się „zarazić” temu „wirusowi”, „wirusowi” Ewangelii, ale też w tym zarażeniu się pomóc innym? Czy zdaję sobie sprawę, że ten „wirus” paradoksalnie niesie ludziom(i mnie też) szansę nowego życia? Czy dziękuje Panu Bogu za dar Ewangelii? Czy nie tylko dziękuje, ale też żyję Ewangelią? Czy wspieram modlitwą mi współczesnych głosicieli Bożego Słowa i proszę dobrego Pasterza, aby ich nie zabrakło?

Pomodlę się o nowe, dobre i liczne powołania do służby Bożej. Za tych, którzy już kroczą drogą powołania o wierność, gorliwe naśladowanie Jezusa, dobrego Pasterza. Za powołanych będących w kryzysie o jego skuteczne przezwyciężenie.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył.
Jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska…
(Ps 100, 3)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

My ludem Pana i Jego owcami!

 

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Zachęcamy do skorzystania z nagrań!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

Polecamy materiały „Nowa Jakość Życia” na rok liturgiczny C – 2018/2019

  

 


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2019

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl