O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – VI Niedziela Wielkanocna (C) ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

VI Niedziela Wielkanocna (rok C)
26 maja 2019 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie»”.

(J 14, 23-29 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Gdyby tak po prostu zapytać o adres Pana Boga, gdzie mieszaka, gdzie jest na stałe zameldowany, to odpowiadając na te pytania wskazalibyśmy na niebo, dom Boga i nasz ostateczny dom. Pan Jezus przypomina nam o jeszcze innym adresie, pod którym można zastać Pana Boga, spotkać Go tam. To jest moje, Twoje życie, serce. Aby tak się stało, trzeba stworzyć odpowiednie warunki dla Bożego zamieszkania czyli zadbać o miłość do Jezusa i zachowywanie Jego nauki.

Niekiedy mówi się, że ktoś ma dobrą pamięć, ale krótką. Sprawnie coś zapamiętuje, jednak szybko to zapomina. Pan Jezus, jak słyszymy w Ewangelii, liczy się z tym, z zawodnością ludzkiej pamięci. Dlatego obiecał uczniom pomoc Parakleta, Ducha Świętego. On w Kościele czuwa i ciągle przypomina naukę Jezusa, uczy jej i pomaga nią żyć, ją wypełniać każdego dnia. Odwołując się do Ducha Świętego, Kościół ma zawsze dobrą pamięć i siły, aby wypełnić wskazania Ewangelii. Kiedy Ducha Świętego pomija w swym życiu i działaniu, wówczas często traci pamięć o Ewangelii i brakuje mu też sił, aby nią żyć. Kościół się gubi, błądzi, ulega wpływom tego świata.

Czy ja pamiętam o Bożej nauce? Czy kiedy się łapie na tym, że czegoś nie pamiętam, że coś zapomniałem, to szybko staram się sobie to przypomnieć? Czy w zapamiętywaniu Bożej nauki, życia nią ściśle współpracuję z Duchem Świętym, wzywając Jego pomocy i wsparcia? Czy w moim życiu inni mogą zastać, spotkać żywego Pana Boga. Czy moje serce, życie jest aktualnym adresem Pana Boga? A może to adres od dawna nie aktualny, dawno Pan Bóg się ode mnie wyprowadził lub nawet został wyrzucony?

Pomodlę się o dar żywej obecności Pana Boga w moim życiu, łaskę ścisłej współpracy z Duchem Świętym, abym nie tylko pamiętał o Bożej nauce, ale też nią żył i ją wypełniał.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów…
(Ps 67, 2-3)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże!

 

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Zachęcamy do skorzystania z nagrań!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

Polecamy materiały „Nowa Jakość Życia” na rok liturgiczny C – 2018/2019

  

 


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2019

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl