O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – Zesłanie Ducha Świętego (C) ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

Zesłanie Ducha Świętego (rok C)
9 czerwca 2019 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale”.

(Rz 8, 8-17 – drugie czytanie)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

o jest silna pokusa kierowana pod adresem współczesnego człowieka, pokusa, aby podobać się temu światu, o względy tego świata zabiegać, temu światu schlebiać, bić przed nim pokłony. Człowiek ulegając tej pokusie z upływem czasu coraz bardziej zamyka się na Pana Boga, nie pozwala prowadzić się Bożemu Duchowi, nie słucha Jego natchnień. Taki człowiek – jak pisze Apostoł – nie może podobać się Bogu. On Bogu podobać się nie pragnie, nie chce, nie zależy mu na tym.

Komu ja pragnę się podobać? O czyje względy zabiegam? Czy nie podejmuję wysiłków, aby Pan Bóg stracił we mnie upodobanie, aby Pana Boga do siebie zniechęcić? Czy też wręcz przeciwnie jestem świadom tego upodobania, Bożego upodobania, czynię wszystko, aby je umocnić, pogłębić? Czy pragnę podobać się Bogu w całokształcie życia, słowach, uczynkach, myślach?

Dać się prowadzić Duchowi Świętemu – pisze Apostoł – to mieć silne poczucie Bożego synostwa, świadomość wezwania do wolności dzieci Bożych. To w mocy Ducha przezwyciężać wszelkie przejawy zniewolenia i niewoli. To codzienne odkrywanie w Bogu Ojca i wołanie „Abba” Ojcze. To zdolność dzielenia Chrystusowych cierpień i Jego chwały.

Czy daję się prowadzić Duchowi Świętemu i dlatego pewnym krokiem za Chrystusem podążam do ojcowskiego domu w niebie, pewnie też i mądrze przemierzam drogi mojej codzienności? Czy w mocy Ducha przezwyciężam moje niewole czy zniewolenia, cieszę się wolnością Bożego dziecka? Czy dzięki współpracy z Duchem Świętym nie marudzę, nie narzekam, nie jęczę, nie straszę, że porzucę życie wiarą, kiedy na mojej drodze dopadają mnie cierpienia, trudności, przeszkody? Czy w mocy Ducha podejmuję je i przezwyciężam w nadziei przyszłej chwały?

Poproszę, aby Duch Święty napełnił cały Kościół i moje serce mocą swej Obecności, szczególnie w chwilach różnorakich kryzysów i słabości, zwłaszcza w przestrzeni mojej modlitwy.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi…
(Ps 104, 29-30)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię!

 

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Zachęcamy do skorzystania z nagrań!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

Polecamy materiały „Nowa Jakość Życia” na rok liturgiczny C – 2018/2019

  

 


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2019

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl