O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – XXI Niedziela Zwykła (C) R ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

XXI Niedziela Zwykła (rok C)
25 sierpnia 2019 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Zapomnieliście o upomnieniu, które się zwraca do was, jako do synów: «Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo tego Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje». Trwajcież w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Czyńcie proste ślady nogami waszymi, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony”

(Hbr 12, 5-7. 11-13 – drugie czytanie)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Z tekstu drugiego, niedzielnego czytania wynika, że Boże karcenie, karanie jest wyrazem Jego miłości wobec człowieka, człowieka, który w życiu się pogubił, w życiu nabroił, z tym życiem sobie nie radzi. To Boże karcenie, karanie nie jest więc wyrazem zemsty, ale kolejną szansą na życiowy wzrost, rozwój, progresję. Człowiek skarcony jest wezwany do nawrócenia, naprawienia zła i powrót na drogę dobra, współpracy z Bożą łaską. Autor natchniony sugeruje, że nawet to Boże karcenie z miłości w początkowej fazie nie wydaje się czymś przyjemnym, wręcz przeciwnie, napełnia serce smutkiem, ale jeżeli człowiek je przyjmie, okaże wobec niego cierpliwość, to w dalszej perspektywie może liczyć na błogi plon sprawiedliwości.

Czy jestem gotowy na przyjęcie Bożego skarcenia, poprzez które Pan wzywa mnie do poprawy, nawrócenia, zaniechania drogi zła? Czy mam świadomość tego, że Boże karanie jest też wyrazem Jego miłości i troski o mnie a nie wyrazem zemsty, chęci odwetu, pogrążenia mnie czy odrzucenia? Pan mnie karci, ponieważ uznaje mnie za swego syna, córkę, za swoje dziecko, którego los, postępowanie nie jest Mu obojętne? Czy mam doświadczenie smutku, kiedy doświadczałem Bożego karcenia, ale też i radości, kiedy ostatecznie wyszło ono mi na dobre, przyniosło piękne owoce? Czy ja, kiedy w życiu odwołuje się do karcenia, to pamiętam o tym, aby bliźniego jeszcze bardziej nie pogrążyć, ale mu autentycznie i skutecznie pomóc?

Poproszę w modlitwie o dar umiejętności rozeznania Bożego karcenia i przyjęcia go, o świadomość tego, że wszelkie karcenie, karanie w początkowej fazie do przyjemnych nie należy, ale przyjęte w pewnej perspektywie przynosi dobre owoce. Pragnę też pamiętać, że Pan nie tylko karci czy też karze, on także nagradza, daje potrzebne do życia i jego rozwoju łaski. Podziękuję Panu za wychowawcze karcenie i otrzymywane łaski.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Obejdźcie dokoła Syjon,
policzcie jego wieże.
By powiedzieć przyszłym pokoleniom,
że Bóg jest naszym Bogiem na wieki…
(Ps 48, 13-15)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Wszystkim życzę udanego, wakacyjnego odpoczynku! Pamiętajcie! Udany odpoczynek, tak jak udane życie czy praca, może być tylko z Bogiem w sercu.

ks. Ryszard SDS

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach i sesjach formacyjnych!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2019

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl