O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – XVI Niedziela Zwykła (B) R ...


 I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Pan mówi: «Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja się zajmę nieprawością waszych uczynków. Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek. Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”». Jr 23,1-6

 

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

 

Słowa z pierwszego, niedzielnego czytania zaczerpnięte z księgi proroka Jeremiasza w pierwszym rzędzie są skierowane do pasterzy czyli odpowiedzialnych za religijne i polityczne przywództwo nad narodem izraelskim. Ale  w szerszej perspektywie można je odnieść do rodziców odpowiedzialnych za swoje dzieci, do nauczycieli, wychowawców odpowiedzialnych za uczniów, do trenerów odpowiedzialnych za powierzonych im sportowców, do dyrektorów, kierowników odpowiedzialnych za pracowników, do duszpasterzy odpowiedzialnych za powierzonych ich trosce duszpasterskiej parafian itd. Bardzo często ci, którym powierzono troskę, opiekę nad konkretnymi grupami osób zaniedbują swoje obowiązki, wykonują je niewłaściwie, ze szkodą dla osób powierzonych ich pieczy czy trosce. Mimo tych ewidentnych zaniedbań, nieprawidłowości nie ponoszą żadnych konsekwencji, unikają wszelkich kar, pociągnięcia do odpowiedzialności. Pan słowami proroka przypomina, że to on zajmie się nieprawością ich uczynków. On wyciągnie konsekwencje. On nie jest obojętny wobec tego, że źle, niewłaściwie sprawują swoją pieczę. To w pewnym sensie obciąża też Jego Osobę, Pasterza Pasterzy. 

Czy jeśli mojej trosce powierzono konkretnych ludzi, jestem na kierowniczym stanowisku, to z całą gorliwością, zaangażowaniem wypełniam swoje obowiązki? Czy nie nadużywam piastowanej funkcji, urzędu, posługi z myślą o swoich prywatnych korzyściach i profitach? Czy dbam o dobro powierzonych mi osób, jestem zainteresowany, aby wzrastali duchowo i materialnie? Czy zdaję sobie sprawę, że postępując źle, wprawdzie mogę uniknąć ludzkiej sprawiedliwości, ale nigdy Bożej? Czy w porę naprawiam wszelkie nieprawidłowości w sprawowaniu powierzonej mi posługi, urzędu, funkcji jeżeli je dostrzegę czy zostaną one mi wskazane?

Pomodlę się za wszystkich sprawujących jakiekolwiek funkcję o ducha służby, troski o innych, unikania wszelkiej prywaty. Będę prosił o ustanie pandemii, zdrowie dla chorych. O dobry czas dla wypoczywających. 

 

 

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną,

przez wszystkie dni mego życia

i zamieszkam w domu Pana

            po najdłuższe czasy... Ps 23,6

 

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

opracował: ks. Ryszard SDS

 

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl