O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  PROGRAM BIEŻĄCY ...


Centrum
Formacji
Duchowej

Salwatorianie Kraków

   
  
 

PROGRAM

ROK 2020

 

 

 

===   ===   === 

===   ===   === 

>>> SPOTKANIA  I KWARTALE 2020 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA  II KWARTALE 2020 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA  III KWARTALE 2020 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA  IV KWARTALE 2020 ROKU - ARCHIWUM <<<.

  

LISTOPAD

  

Na głębinach Słowa.
Dotykanie zranionego Boga.
Lectio divina z apostołem Tomaszem
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
27-29 listopada 2020 - ONLINE
- zapowiedź sesji online i program >>>. - wszystkie materiały >>>.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE [aktualizacja: 23-11-2020]

  

GRUDZIEŃ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-II, IV i Pogłębienie: Dawid – pasterz i król „według Bożego serca”. 1 i 2 Księga Samuela - prowadzi: Piotr Szyrszeń SDS)
2-10 grudnia 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
BRAK MIEJSC [aktualizacja: 18-11-2020]

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja IX
14-18 grudnia 2020

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2020 – 5 stycznia 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2020

  

Centrum
Formacji
Duchowej

Salwatorianie Kraków

   
  
 

PROGRAM

ROK 2021

 

 

 

===   ===   === 

Możliwość nadsyłania zgłoszeń: 
na spotkania organizowane w I. półroczu 2021 - od 3 września 2020,
na spotkania organizowane w II. półroczu 2021 - od 2 stycznia 2021.

W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, na które już ktoś został przyjęty, prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji. Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny (dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje).

===  ===  ===

  

STYCZEŃ

 

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – zaległe sesje IVb i V
8-15 stycznia 2021

  

Spragnieni miłości
BIBLIODRAMA – WARSZTATY
18-20 stycznia 2021
O tym, czym jest miłość. Jak ją rozumieć i przeżywać? O pragnieniu i spełnieniu się w niej. O tęsknotach oraz obawach dotyczących bliskości, a także o tym, dlaczego pragnienie intymnych i głębokich relacji budzi lęk? Zapraszamy do niezwykłej muzycznej przygody z Pieśnią nad pieśniami. Przeplatać się będą: słowo i dźwięk, rytm i ruch, melodia i taniec. Słowo Boże o miłości będzie usłyszane, wyśpiewane i zatańczone. Przeżywać je będziemy całym sobą: w umyśle, emocjach i ciele.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista; Agnieszka Fiuk – pianistka, wokalistka, kompozytorka, autorka projektów muzycznych opartych na księgach Pisma Świętego (Psalmy, Pieśń nad pieśniami), żona i mama trójki dzieci.
Uwaga! Przyjęcia na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary opłaconego przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

  

Jak żyć słowem Bożym na co dzień?
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
22-24 stycznia 2020
Sesja przeznaczona dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy słowem Bożym. Uczestnicy będą wprowadzeni w metodę modlitwy słowem Bożym w codzienności. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej w świetle słowa Bożego.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

  

styczeń / LUTY

 

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
27 stycznia – 4 lutego 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

  

Kapituła Prowincjalna
Polskiej Prowincji Salwatorianów
8-12 lutego 2021
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

Spotkanie Wolontariatu Misyjnego Salvator
Polskiej Prowincji Salwatorianów
12-14 lutego 2021
ZOB. WWW.WMS.SDS.PL.

  

Wybierz życie!
Dni Pustyni z Timothym Radcliffe’em OP
FORMACJA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH
19-21 lutego 2021
Ojciec Timothy będzie zgłębiał z uczestnikami prawdę, w jaki sposób wszystko w naszej wierze jest zaproszeniem do pełnego życia. „Przyszedłem, aby mieli życie i mieli je obficie” (J 10, 10). Tylko takie zaproszenie do życia może poruszyć do głębi wyobraźnię naszych współczesnych.
PROWADZI: Timothy Radcliffe OP
– dominikanin, wieloletni profesor Nowego Testamentu na Uniwersytecie Londyńskim. W latach 1992-2001 przełożony generalny Zakonu Kaznodziejskiego.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

  

Rozeznawanie w procesie dojrzewania wychowanka
SESJA FORMACYJNO-MODLITEWNA DLA REKTORÓW, OJCÓW DUCHOWNYCH I INNYCH WYCHOWAWCÓW SEMINARYJNYCH
24-26 lutego 2021
Rozeznawanie w procesie formacji wychowanka dokonuje się nade wszystko, opierając się na duchowej wrażliwości formatora, jego wsłuchiwaniu się w natchnienia Ducha. Ważne jest, aby uchwycić najpierw faktyczny stan dojrzałości wychowanka, aby następnie pomóc mu wzrastać we wszystkich wymiarach jego życia: ludzkim, psychicznym, moralnym i duchowym. Formacja seminarzysty ma zmierzać do tego, aby ostatecznie on sam podjął twórczą odpowiedzialność za własne życie, relacje z Bogiem i ludźmi, i aby nauczył się wybierać to, co służy wzrastaniu w powołaniu. Dlatego niezbędne jest w formacji towarzyszenie indywidualne, zwłaszcza kierownictwo duchowe, połączone z towarzyszeniem wspólnotowym, z ewangelicznym życiem wspólnoty seminaryjnej, z adekwatnym wyborem dróg i środków formacji oraz z etapowymi weryfikacjami i kanonicznymi skrutyniami. Sesja dla wychowawców seminaryjnych i zakonnych: rektorów, ojców duchownych prefektów, mistrzów nowicjatu i postulatu.
PROWADZĄ: abp Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista; Amedeo Cencini FdCC – ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista; bp Damian Bryl i członkowie Zespołu ds. wprowadzenia Ratio pro Polonia.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

 

MARZEC

 

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja XI
1-5 marca 2021

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
8-16 marca 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

  

Jezus w Jerozolimie
w dniach męki i śmierci
SZKOŁA BIBLIJNA
19-21 marca 2021
Mękę i śmierć Jezusa Chrystusa można rozważać zarówno w perspektywie historyczno-topograficzno-geograficznej, jak i teologicznej. Obydwie dotyczą Jerozolimy i konkretnych miejsc, o których pamięć zachowała się i trwa do dzisiaj. Przedmiotem sesji będzie wskazanie tych miejsc oraz pogłębiona refleksja nad tym, co się w nich dokonało. Celem jest przybliżenie realiów i znaczenia najważniejszego etapu biblijnej historii zbawienia. Uczestnicy będą także zaproszeni, aby na drodze modlitwy Słowem towarzyszyć Jezusowi w dniach Jego męki i śmierci.
PROWADZI: ks. Waldemar Chrostowski
– kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

 

Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
26-28 marca 2021
Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę słowem Bożym i kontemplację Ojca Miłosiernego uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

 

KWIECIEŃ

 

Kurs jurysdykcyjny
i dni formacyjne dla salwatorianów
6-10 kwietnia 2021
ZOB. WWW.SDS.PL.

 

Spotkania z Jezusem przy stole
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
16-18 kwietnia 2021
Jezus kocha każdy dom i spotkania przy stole: te codzienne skromne w zaciszu Nazaretu czy te, których doświadczył na swojej ziemskiej drodze do Domu Boga Ojca. Nie czyni żadnych różnic i nikomu na zaproszenie nie odmawia. Spotykamy Go u celnika Lewiego, u przywódcy faryzeuszów, w domu Marty, Marii i Łazarza. Widzimy Go, jak organizuje ucztę dla kilku tysięcy osób. Przed świętem Paschy On sam zaprosi uczniów na Wieczerzę Paschalną, a potem na „śniadanie wielkanocne” po cudownym połowie ryb. On też czeka na każdego z ucztą w domu Boga Ojca. Uczestnicy sesji będą zaproszeni do modlitwy wersetami Ewangelii, aby przy stole Słowa przeżyć swoje osobiste spotkanie z Jezusem i przemodlić wartość i głębię spotkań z drugim człowiekiem przy rodzinnym, wspólnotowym stole.
PROWADZI: Joachim Stencel SDS
– duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

 

kwiecień / MAJ

 

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie:
Lectio divina ze św. Piotrem. Dzieje Apostolskie)
24 kwietnia – 2 maja 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-III] i współpracownicy
oraz Krzysztof Wons SDS [Pogł.]
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

 

Uświęć je rosą Twojego Ducha…
Duch Święty i sakramenty
SZKOŁA WIARY
7-9 maja 2021
To, czego dotknie Duch Święty, zostaje przemienione. W każdym sakramencie dokonuje się takie przyjście i uświęcające dotknięcie Świętego Ducha, które nazywamy epiklezą. W czasie tej sesji będziemy starać się czytać sakramenty – rytuał i teksty modlitw – w kluczu działania Ducha Świętego, odkrywając, że bez Niego nie istnieje żadna celebracja, że On jest duszą liturgii i że w liturgii aktualizuje się nieustannie wydarzenie Pięćdziesiątnicy.
PROWADZI: ks. Krzysztof Porosło – kapłan archidiecezji krakowskiej,
wykładowca teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz akademicki i teolog liturgii, autor wielu publikacji o liturgii i organizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

 

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja XII i uroczyste zakończenie
17-21 maja 2021

 

maj / CZERWIEC

 

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV i Pogłębienie: Lectio divina z Maryją)
24 maja – 1 czerwca 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-IV] i współpracownicy
oraz Joachim Stencel SDS [Pogł.]
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

 

Dufny czy ufny?
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
4-6 czerwca 2021
Z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy? Z wyniosłości naszej pychy i własnej woli czy też „z głębokości” (Ps 130, 1) pokornego i skruszonego serca? Do pytań z Katechizmu Kościoła katolickiego (2559) można dodać inne: sprawiedliwi czy usprawiedliwieni, dufni czy ufni? Sięgając po przypowieść o faryzeuszu i celniku (Łk 18, 9-14), poddamy się diagnozie i leczeniu przez najlepszego Lekarza. Sesja może być okazją do uczenia się modlitwy słowem Bożym w dynamice lectio divina pośród codzienności.
PROWADZI: Piotr Szyrszeń SDS
– duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

 

Rekolekcje dla rodziców
i rodzin salwatorianów
17-20 czerwca 2021
ZOB. WWW.SDS.PL.

 

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
22-30 czerwca 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

 

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl