O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  PROGRAM BIEŻĄCY ...


Centrum
Formacji
Duchowej

Salwatorianie Kraków

   
  
 

PROGRAM

ROK 2019

 

 

 

===   ===   === 

Możliwość nadsyłania zgłoszeń: 
na spotkania organizowane w I. półroczu 2019 - od 3 września 2018,
na spotkania organizowane w II. półroczu 2019 - od 2 stycznia 2019.

UWAGA!

W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, na które już ktoś został przyjęty, prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji. Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny (dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje).

===  ===  ===

>>> SPOTKANIA  I KWARTALE 2019 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA  II KWARTALE 2019 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA  III KWARTALE 2019 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA  IV KWARTALE 2019 ROKU - ARCHIWUM <<<.

  

  

  

LISTOPAD

  

Dziesięć przykazań Bożych
DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ
8-11 listopada 2019
PROWADZILI: s. Joanna Nowińska SM,
ks. Dariusz Dziadosz, Krzysztof Wons SDS.
- zapowiedź >>>. - relacja cz. I >>>. - nagrania >>>.

  

Jak radzić sobie z gniewem?
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
15-17 listopada 2019
PROWADZI: bp Janusz Mastalski - biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, familiolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, wykładowca pedagogiki na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie; rektor WSD Archidiecezji Krakowskiej (2017-), biskupem pomocniczym mianowany - 3 XII 2018, sakrę biskupią przyjął 5 I 2019.
- zapowiedź >>>. - relacja >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

  

Budzenie się nowej wiosny w Kościele.
Sesja dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach ld
SZKOŁA LECTIO DIVINA
20-22 listopada 2019
Kościół potrzebuje duchowych przewodników, świadków nowej jakości życia opartej na przeżywaniu codzienności w rytmie Słowa. Potrzebujemy powrotu do wiernego praktykowania lectio divina, która może obudzić w Kościele nową duchową wiosnę (Benedykt XVI). Od blisko dwudziestu lat CFD realizuje projekt ewangelizacyjny: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy życia chrześcijańskiego”, który przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem oraz animatorów grup biblijnych. Sesja przeznaczona jest dla księży, osób konsekrowanych oraz świeckich, którzy mają za sobą doświadczenie rekolekcji lectio divina według programu formacyjnego CFD.
PROWADZĄ: Innocenzo Gargano OSB Cam. - kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina; Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, wykładowca teologii duchowości, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

  

listopad / GRUDZIEŃ

  

Na głębinach Słowa:
Bóg obietnicy.
Lectio divina z Abrahamem
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
29 listopada - 1 grudnia 2019
Czy Bóg dotrzyma swoich obietnic? Dlaczego każe mi wyjść z „ziemi moich gwarancji” (Rdz 12)? Dlaczego zwleka z wypełnieniem tego, co obiecał (Rdz 15)? Dlaczego mam Mu ofiarować „Izaaka mojego serca” (Rdz 22)? Pójdziemy drogą pytań Abrahama, by razem z nim przeżyć próbę wiary, gdy nadchodzi noc zwątpienia, aby przekonać się, że Bóg zawsze spełnia swoje obietnice, choć nie zawsze według naszych oczekiwań. Lectio divina z Abrahamem pomoże nam przeczytać osobistą historię w świetle Słowa i uczyć się powierzania się Bogu - Miłośnikowi życia.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
BRAK MIEJSC [aktualizacja: 06-10-2019]
- o możliwość udziału można dopytywać po 07-11-2019 -

  

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
4-12 grudnia 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
BRAK MIEJSC [aktualizacja: 29-10-2019]

  

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja III
16-20 grudnia 2019

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2019 - 5 stycznia 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

 

===   ===   === 

 

Centrum
Formacji
Duchowej

Salwatorianie Kraków

   
  
 

PROGRAM

ROK 2020

 

 

 

===   ===   === 

Możliwość nadsyłania zgłoszeń: 
na spotkania organizowane w I. półroczu 2020 - od 2 września 2019,
na spotkania organizowane w II. półroczu 2020 - od 2 stycznia 2020.

  

STYCZEŃ

  

Rekolekcje Lectio Divina
dla Szkoły Wychowawców WSD
8-16 stycznia 2020

  

„Czy chcesz być zdrowy?”
BIBLIODRAMA – WARSZTATY
17-19 stycznia 2020
Co dobrego może być w trwaniu w chorobie? Czy mogę mieć z tego tytułu jakieś profity? Takie pytania mogą wydawać się absurdalne. Ale czy na pewno? Jezus przychodzi leczyć chorych, nie ich choroby. To, co pochodzi z ciała, jest jedynie wskazówką do odkrywania głębi drugiego człowieka. Dlatego Jezus pyta chorych: „Czy chcesz być zdrowy?”. Na to pytanie i jemu podobne będziemy starali się odpowiedzieć, rozważając historię człowieka uzdrowionego nad sadzawką Betesda.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista; Katarzyna Kamińska – nauczyciel akademicki, muzyk, lider bibliodramy; doskonali także swoje umiejętności prowadzenia warsztatów w Polskim Instytucie Psychodramy.
Uwaga! Przyjęcia na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary opłaconego przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP/O Kraków PL 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.
możliwość zgłoszeń – od 2 IX 2019

  

Jak żyć słowem Bożym na co dzień?
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
24-26 stycznia 2020
Sesja przeznaczona jest dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy słowem Bożym. Uczestnicy będą w prowadzeni w metodę modlitwy słowem Bożym w codzienności. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej w świetle słowa Bożego.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość zgłoszeń – od 2 IX 2019

  

LUTY

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
29 stycznia - 6 lutego 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 IX 2019

  

Synod Prowincjalny
Polskiej Prowincji Salwatorianów
10-12 lutego 2020
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

„W zwoju Księgi o mnie napisano” (Ps 40, 8).
Moje życie w Księdze Psalmów.
Dni pustyni z kardynałem Luisem Tagle
FORMACJA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH
14-16 lutego 2020
Wersety psalmów oddychają ludzkimi historiami i modlitwami. Słychać w nich radosne głosy uwielbienia, dziękczynienia, ale także szloch i krzyk wydobywający się z głębokości człowieczego cierpienia. Jest w nich ludzki pokój i gniew, radość i złość, błaganie i przepraszanie. Na wszystkich stronicach psałterza utkanych z ludzkich losów niezmiennie obecny jest Bóg. Słucha naszych psalmowych modlitw i jęków. Dni pustyni będą pomagały w odkrywaniu własnego życia we wnętrznościach natchnionych psalmów: „W zwoju Księgi jest o mnie napisane”. W programie: konferencje biblijne, konwersacje z prowadzącym, wprowadzenia do osobistej modlitwy psalmami. Zostanie zaproponowany czas pełnego skupienia i medytacji w przestrzeni pustyni. Sesja w klimacie pustyni, ciszy i modlitwy osobistej.

[foto: Archdiocese of Manila - Office of Communications]
PROWADZI: kard. Luis Antonio Tagle – arcybiskup Manili (Filipiny), przewodniczący Caritas Internationalis, rekolekcjonista.
możliwość udziału już tylko jako osoba dochodząca [aktualizacja: 18-10-2019]

  

Pokuta i przebaczenie.
Czytanie Księgi Joela przed Wielkim Postem
SZKOŁA BIBLIJNA
21-23 lutego 2020
Wielki Post rozpoczyna się od czytania z Księgi Joela: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament” (Jl 2, 12). Celem sesji biblijnej będzie lektura całej Księgi Joela, tak by uchwycić zasadnicze elementy grzechu, pokuty, przebaczenia i nawrócenia. Ponadto sesja ta będzie próbą odpowiedzi na pytanie o związek katastrof globalnych i indywidualnych z grzechem.
PROWADZI: ks. Wojciech Węgrzyniak
– wykładowca Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, pisarz, kaznodzieja, rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 2 IX 2019

 

luty / MARZEC

  

Miłość, wolność, dyscyplina myśli i uczuć
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
28 lutego – 1 marca 2020
Miłość, która jest hojnym darem Ducha Świętego, wymaga z naszej strony postawy czystości serca. Tę zdobywamy poprzez samozaparcie i trud, przez dążenie do wewnętrznej wolności oraz dzięki dyscyplinie myśli i uczuć.
PROWADZI: Józef Augustyn SJ – rekolekcjonista, kierownik duchowy, pisarz, autor licznych publikacji poświęconych formacji ludzkiej i duchowej.
możliwość zgłoszeń – od 2 IX 2019

  

Jak towarzyszyć w formacji dzisiaj?
SESJA DLA REKTORÓW, WYCHOWAWCÓW I OJCÓW DUCHOWNYCH WYŻSZYCH SEMINARIÓW DUCHOWNYCH
3-5 marca 2020
Celem formacji jest kształtowanie w wychowanku wewnętrznego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Nie wystarczy zewnętrzna poprawność zachowań i postaw. Konieczna jest praca nad wewnętrznym światem wychowanka, nad wewnętrznymi mechanizmami, także nad tymi, których nie jest świadomy zarówno na poziomie zmysłów, doznań, emocji, jak i uczuć, pragnień, namiętności. Towarzyszenie wychowankowi ma prowadzić od edukacji do formacji. W edukacji chodzi o uświadomienie własnych zasobów i niespójności, a także wychowanie do czujności i do rozeznawania. Formacja ma prowadzić do wewnętrznego ukształtowania w wychowanku usposobienia i uczuć Dobrego Pasterza. Chodzi więc o wychowanie integralne, które docierać będzie do wszystkich zasobów i ran osoby, do wszystkich sfer jej osobowości, bez pominięcia obszaru jej seksualności. Tym wszystkim zagadnieniom poświęcona będzie sesja formacyjno-modlitewna przeznaczona dla rektorów, ojców duchownych, wychowawców seminaryjnych.
PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC – kapłan zakonny, ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 2 IX 2019

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja V
9-13 marca 2020

  

Historia przebaczonej krzywdy. Józef Egipski i jego rodzina
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
20-22 marca 2020
Najwięcej cierpienia w ludzkich historiach pochodzi nie z doznanej krzywdy, ale z braku przebaczenia. Gdy grzech krzywdy zostaje pochłonięty przez miłość, goją się nawet największe i długoletnie rany. Przekonuje o tym historia Józefa Egipskiego. Uczestnicy sesji zostaną zaproszeni do podjęcia w świetle Słowa drogi, którą Józef Egipski przeszedł wraz ze swoją rodziną: od uwolnienia z poczucia krzywdy do podarowania i przyjęcia przebaczenia.
PROWADZI: Joachim Stencel SDS
– duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 2 IX 2019

  

marzec / KWIECIEŃ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
24 marca – 1 kwietnia 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 IX 2019

  

Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
3-5 kwietnia 2020
Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę słowem Bożym i kontemplację Ojca Miłosiernego uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość zgłoszeń – od 2 IX 2019

  

Kurs jurysdykcyjny
i dni formacyjne dla salwatorianów
14-18 kwietnia 2020
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

kwiecień / MAJ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie: Lectio divina ze św. Piotrem. Dzieje Apostolskie - prowadzi: Krzysztof Wons SDS)
25 kwietnia – 3 maja 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 IX 2019

  

Jak modlić się liturgią?
SZKOŁA WIARY
8-10 maja 2020
Duch liturgii cechuje się autentyczną pobożnością, oddawaniem chwały Bogu czy dziękczynieniem. By to odkryć, trzeba wniknąć w konkretne gesty rytualne i słowa modlitw. Temu właśnie będzie służyła ta sesja. Chodzi nie tylko o to, aby modlić się w czasie liturgii, ale żeby modlić się liturgią: wszystkimi słowami modlitw, śpiewami, wszystkimi zmysłami, gestami i postawami ciała. W czasie sesji będziemy uczyli się praktykować to, co Kościół od starożytności nazywa mistagogią: będziemy wchodzić coraz głębiej w celebrowane misterium przez odkrywanie znaczenia i symboliki rytuału.
PROWADZI: ks. Krzysztof Porosło – kapłan archidiecezji krakowskiej,
dogmatyk i teolog liturgii, autor wielu publikacji o liturgii
i organizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”.
możliwość zgłoszeń – od 2 IX 2019

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja VI
18-22 maja 2020

  

maj / CZERWIEC

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV i Pogłębienie: Lectio divina z Maryją - prowadzi: Joachim Stencel SDS)
25 maja – 2 czerwca 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 IX 2019

  

Opatrzność Boża stworzyła mnie
SZKOŁA DUCHOWOŚCI OJCA JORDANA
12-14 czerwca 2020
Stworzenie nie wyszło całkowicie wykończone z rąk Stwórcy. Jest w drodze do doskonałości, a Stwórca z miłością i mądrością prowadzi je, podtrzymuje i… pozwala mu działać, bo w realizacji swego zamysłu posługuje się współudziałem stworzeń. Może też wyprowadzić dobro ze skutków zła, fizycznego czy moralnego, spowodowanego przez nie. Prowadzeni słowem Bożym z Pisma Świętego i Katechizmu, także od czcigodnego sługi Bożego o. Franciszka Jordana, pragnącego być „tak dobrym, jak można, narzędziem Bożej Opatrzności”, będziemy uczyć się ufności i cierpliwości, by dojść do celu, a nie zatrzymać się w połowie drogi.
PROWADZI: Piotr Szyrszeń SDS
– duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 2 IX 2019

  

Rekolekcje dla rodziców
i rodzin salwatorianów
18-21 czerwca 2020
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
22-30 czerwca 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 IX 2019

  

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl