BUDUJEMY DOM SŁOWA

„Twoje Słowo daje mi życie” (Psalm 119,50) – to przesłanie dzieła rozbudowy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Wyraża ono głęboką prawdę, jakiej doświadczają osoby, które przybywają tutaj - do Domu Słowa. W tym domu człowiek ma możliwość spotkania żywego Słowa, doświadczenia nowej jakości życia, którego fundamentem jest Bóg. Dom Słowa służy ożywianiu miłości w człowieku.

Dlaczego rozbudowujemy?

W ostatnich latach doświadczamy w CFD coraz większego zapotrzebowania na modlitwę Słowem Bożym i rekolekcje w milczeniu. Coraz więcej osób zgłasza chęć uczestniczenia w weekendowych sesjach rekolekcyjno-formacyjnych.

 

Jednak ze względu na niewystarczające zasoby infrastrukturalne, działalność ta jest w znaczącym stopniu utrudniona, a w dłuższej perspektywie czasu, przy braku inwestycji w infrastrukturę, zostanie ograniczona. Główny powód to ciasnota, niezadowalające warunki pobytu dla gości – uczestników rekolekcji.

 

Brakuje pokoi, zwłaszcza jednoosobowych. Słuchacze nie mieszczą się w auli konferencyjnej i często siedzą na korytarzu. Są sesje, na które zgłosiłoby się co najmniej 100 osób więcej, gdyby były miejsca w auli i wolne pokoje. Z powodu braku miejsc, trzeba odmówić nieraz kilkudziesięciu osobom, które w danym terminie chciałyby odprawić rekolekcje. Brakuje również odpowiedniej recepcji, holu i biur. Dlatego niezbędna jest rozbudowa.

 

Działalność CFD nie będzie przerywana na czas budowy. Będzie kontynuowana tak jak zawsze, bez zmian w programie.

Szczegóły techniczne

rozbudowa cfd

Chcemy wybudować obiekt, który będzie miał trzy kondygnacje o łącznej powierzchni użytkowej 2717,3 m2. Budynek został zaprojektowany na rzucie litery omega, w symetrycznym układzie. W drugim etapie rozbudowy będzie on połączony przez oszklone łączniki z domem św. Józefa i głównym domem CFD. W nowym domu miejsce znajdą następujące pomieszczenia:

• W centralnym punkcie na parterze – aula (przez dwie kondygnacje) dla 260 osób wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, czyli: pomieszczenie na materiały książkowe i foniczne, oratorium, recepcja z zapleczem magazynowym. Na drugiej i trzeciej kondygnacji zaprojektowane zostały rozmównice, kawiarenka, archiwum i świetlica.

• W skrzydle lewym będą pokoje dla uczestników rekolekcji

• W skrzydle prawym będą pomieszczenia biurowe, techniczne, pokoje dla gości oraz pomieszczenia dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za funkcjonowanie CFD. Będzie to budynek energooszczędny, cichy, o wysokiej izolacyjności akustycznej, ma być dostosowany także dla osób niepełnosprawnych.

KTO ODPOWIADA ZA PRZEDSIĘWZIĘCIE?

Za całe przedsięwzięcie odpowiada dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie ks. Krzysztof Wons SDS
wraz z ekipą CFD oraz inżynierami, ekspertami, fachowcami, którzy będą realizować projekt budowlany.

ks Krzysztof Wons list rozbudowa CFD

Co robimy?

Prowadzimy wiele projektów i działań. Oto niektóre z nich.

Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych

Przygotowuje do pracy w formacji seminaryjnej i zakonnej. Jedyna taka szkoła w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rekolekcje Lectio Divina

Ośmiodniowe rekolekcje w klimacie pełnego milczenia z indywidualnym kierownictwem duchowym dla świeckich, duchownych i osób zakonnych.

Ćwiczenia Ignacjańskie

Ośmiodniowe rekolekcje połączone z rozeznaniem duchowym w charyzmacie św. Ignacego.

Szkoła Modlitwy Słowem Bożym

Weekendowe sesje dla wszystkich, którzy pragną praktykować modlitwę Słowem Bożym na co dzień.

Szkoła Biblijna

Weekendowe sesje i coroczne Dni Duchowości Biblijnej. Szkoła uczy nie tylko intelektualnego poznawania Biblii ale wprowadza w zgłębianie jej duchowego sensu i w modlitwę tekstem biblijnym.

Szkoła Lectio Divina

Przygotowuje rekolekcjonistów, kierowników duchowych, świeckich animatorów do prowadzenia rekolekcji Lectio Divina.

Szkoła Kierownictwa Duchowego

Podejmuje tematy z zakresu antropologii i duchowości, pomaga uczestnikom w głębszym poznawaniu i rozumieniu siebie samych. Jest pomocą dla kierowników duchowych i stałych spowiedników.

Szkoła Wiary

Prowadzona jest wspólnie z CFD i Centro Alletti z Rzymu. Podejmuje dialog pomiędzy teologią wschodu i zachodu. Program formacyjny poświęcony jest Symbolowi Credo oraz życiu w Duchu Świętym i pogłębianiu życia sakramentalnego.

Szkoła duchowości Ojca Jordana

Pomaga w poznawaniu spuścizny o. Jordana zwłaszcza Jego Dziennika Duchowego i konferencji.

Warsztaty z bibliodramy

Trzydniowe spotkania warsztatowe, których celem jest pogłębione rozumienie Biblii oraz doświadczenie religijne na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi.

Duchowa Wiosna Kościoła

Projekt tworzenia środowisk ewangelizacyjnych na drodze Lectio Divina, który poza Polską obejmuje Słowację, Ukrainę, Niemcy, Litwę, Anglię, Chorwację i USA.

Nowa Jakość Życia

Seria filmowa dostępna na DVD. która zawiera filmowe komentarze biblijne na wszystkie niedziele roku liturgicznego A,B i C. Filmy wykorzystywane są w rodzinach, w parafiach, na katechezach , w seminariach i wspólnotach zakonnych, grupach biblijnych.

Biblioteka, fonoteka i filmoteka CFD

To publikacje książkowe, nagrania audio na żywo sesji i rekolekcji, filmy ewangelizacyjne, które stanowią dużą pomoc w rozpowszechnianiu treści spotkań formacyjnych w CFD.

Zeszyty Formacji Duchowej

Kwartalnik  formacyjno- praktycznym, który służy jako materiał do przeprowadzenia spotkań formacyjnych. (kursy, rekolekcje, skupienia). Zawiera najczęściej zapis konferencji głoszonych podczas weekendowych sesji w  CFD.

Grupy lectio divina "Sychar"

W Krakowie i w innych miejscach z inspiracji CFD tworzą się i działają grupy modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina.

Wspólnota modlitewna Betania

Przy CFD istnieje wspólnota Betania, która gromadzi osoby wspierające modlitwą dzieła apostolskie CFD.

Patronat

Patronat nad rozbudową objęli:

kard. Gianfranco Ravasi

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury

Abp Wojciech Polak

Prymas Polski

Przewodniczący
Komisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Duchowieństwa

Abp Stanisław Gądecki

Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski

metropolita krakowski abp Marek Jedraszewski

Abp Marek Jędraszewski

Metropolita Krakowski

Bp Ryś

Abp Grzegorz Ryś

Metropolita Łódzki

Abp Mieczysław Mokrzycki

Abp Mieczysław Mokrzycki

Metropolita Lwowski

Cegiełki

Wesprzyj nasze działania

rozbudowa cfd krakow cegielka 20zl
cegiełka na rozbudowę CFD 50zł
cegiełka na rozbudowę CFD 200zł
cegiełka na rozbudowę CFD 500zł

KRUCJATA MODLITWY

Obejmujemy modlitwą dzieło rozbudowy CFD. Za wszystkich trudzących się przy budowie, za dobrodziejów duchowych i materialnych w każdy pierwszy piątek miesiąca odprawiana jest Msza Święta. Ze szczególną prośbą o modlitwę zwracamy się do sióstr klauzurowych i chorych.

Codziennie w intencji CFD ofiaruję:

 

1. Jeden dziesiątek różańca świętego do Matki Słowa Bożego.

 

2. Modlitwę do św. Józefa:

Święty Józefie, wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo rozbudowę Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie i wszystkich, którzy się przy niej trudzą. Niech podjęty trud i jego owoce będą na większą chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Niech dzieło materialnej rozbudowy przyczyni się do jeszcze większego rozwoju duchowego wszystkich uczestników spotkań w CFD. Amen.

Aktualności

Bądź na bieżąco

Wizualizacja rozbudowy CFD w Krakowie

Tak ma wyglądać nowy budynek DOM SŁOWA, wkomponowany w obecne zabudowania Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Msza w I piątek miesiąca

Od 7 grudnia 2018 w każdy I piątek miesiąca jest odprawiana Msza Święta za wszystkich trudzących się przy budowie i za ofiarodawców.

Spotkanie robocze

3 grudnia 2018 odbyło się kolejne ze spotkań roboczych projektantów i inżynierów w Biurze Projektowym MSW STUDIO w Mielcu.

Napisz do nas

Jeśli masz pytania dotyczące rozbudowy CFD skorzystaj z formularza poniżej.

Nasz adres:

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Dom Zakonny
Centrum Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 (12) 269 2397
+48 (12) 254 6060
kom.: +48 694 448 170
cfd.rozbudowa@sds.pl

KONTO PLN

 

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Dom Zakonny
Centrum Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16
30-364 Kraków

Nr rach.: 40 85910007 0020 0094 8780 0001

KONTO DOLAROWE

 

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Dom Zakonny
Centrum Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16
30-364 Kraków

Nr IBAN.: PL 83 85910007 0020 0094 8780 0003

BIC/SWIFT: KRSPPLPK

KONTO EURO

 

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Dom Zakonny
Centrum Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16
30-364 Kraków

Nr IBAN: PL 56 85910007 0020 0094 8780 0004

BIC/SWIFT: KRSPPLPK