O CFD ARCHIWUM PROGRAM Dziedziniec Mistrzów Duchowych DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Co słychać u nas dzisiaj?

Szkoła Wychowawców WSD
- inauguracja II roku zajęć
15 września 2014 - zapowiedź
>>>.

   

Prosimy o modlitwę w intencji
uczestników Szkoły i prowadzących !

Modlitwa Słowem wg lectio divina
Święto Podwyższenia Krzyża - 14 IX 2014
Lb 21, 4b-9
- pierwsze czytanie
>>>.

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?
Carlsberg (DE), 12-14 IX 2014 - info
>>>.

Rekolekcje Lectio Divina
3-11 września 2014 - info i homilie
>>>.

   

Rekolekcje Lectio Divina
po raz drugi na Ukrainie
Jazłowiec, 25 VIII - 2 IX 2014 - info 
>>>.

 
  Witamy w progach Domu CFD

Jesteś w progach Domu, w którym pielęgnujemy zażyłą więź ze Słowem Bożym czerpiąc z wielowiekowej tradycji lectio divina. Znajdziesz u nas przestrzeń pustyni, ciszę, warunki potrzebne dla pogłębionych spotkań z Bogiem. Zapraszamy >>>
   
Informację o naszych
propozycjach formacyjnych - 2014/2015
znajdziesz w dziale
"PROGRAM"
.

 

  Świadectwa

Bóg czekał. Nie wchodził
na siłę do mojego życia
  

(...) Te rekolekcje zamknęły pewien etap mego życia. Przebaczyłam sobie. Widzę się w innym świetle: w świetle miłości Boga i Jego Miłosierdzia. Wiem, że Bóg każdemu chce dać taki sam ogrom łask. Wystarczy tylko wpuścić Go do swojego serca, (...). >>>.

W Biblii nie ma
„wyślizganych” tekstów
  

Niektóre wersety Pisma Św. znamy na pamięć. Szczególnie często słyszymy je w liturgii, wchodzą w skład najpopularniejszych modlitw. Są tak ważne, (...) >>>.

Taka pustynia raz w roku
to dar niebios
  

To cudowne miejsce przepełnione modlitwą ludzi. Najbardziej urzeka mnie cisza (...) >>>.

Zaczynam rozpakowywać to,
co przeżyłam na rekolekcjach
  

Dwa lata temu mój mąż zostawił mnie dla innej kobiety po 28 latach małżeństwa... >>>.

Jezus pozwolił mi doświadczyć,
co znaczy życie w rytmie Słowa
  

Przyjeżdżam do domu salwatorianów w Krakowie na rekolekcje już od 4 lat (...). >>>.

 
  Co czeka nas w najbliższej przyszłości?

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
15-23 października 2014

Dni Duchowości Biblijnej
Biblia - Księga nadziei
8-11 listopada 2014
PROWADZĄ:
ks. Andre Wénin (Belgia)
St. Witkowski MS (Kraków)
K. Wons SDS (Kraków)

Sesja dla prowadzących
rekolekcje lectio divina
i kierowników duchowych
19-21 listopada 2014

PROWADZĄ: Innocenzo Gargano OSBCam. (Rzym)
i duszpasterze CFD (Kraków)


Zeszyty Formacji Duchowej - 2014

jesień * 65/ 2014
Prorok, który nie zgadzał się z Bogiem. Księga Jonasza
ks. Alessandro Pronzato

WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2014 

  z Dziennika O. Jordana - Założyciela Salwatorianów

"Zanim podejmiesz znaczące dzieło, które wydaje ci się najbardziej pożyteczne i dobre, zanim poświęcisz się temu zadaniu z całą mocą, zbadaj je jeszcze, przebywając przynajmniej kilka godzin na modlitwie przed Bogiem!

Choćby nie wiem jak liczne były twoje prace dla dobra, spędź codziennie z dobrym Bogiem kilka godzin na skupionej modlitwie i rozmyślaniu albo na kontemplacji, aby zachować należne skupienie i ciszę lub je odzyskać".

KONTAKT ZGŁOSZENIE