Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Kościół bez księży? - nowy numer Pastores

Najnowszy numer Pastores stał się przyczynkiem do przeprowadzenia debaty, na którą Redkacja zaprasza. Poniżej informacje ze strony organizatorów:

Zapraszamy na debatę KOŚCIÓŁ BEZ KSIĘŻY? Co możemy zrobić my, świeccy i duchowni, aby powyższe pytanie nie stało się stwierdzeniem?

W rozmowie udział wezmą:

bp Michał Janocha, prof. UW
dr Dariusz Cupiał, założyciel Fundacji Cyryla i Metodego
ks. dr Mirosław Cholewa, redaktor naczelny kwartalnika „Pastores”
Kazimierz Pek MIC, prof. KUL

Moderatorem debaty będzie dr Piotr Kopszak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

 

Spotkanie odbędzie się 21 października (sobota) br. w godzinach 14.00-16.00, w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ul. Dziekania 1 (Stare Miasto).

Do udziału zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych, którzy poszukują odpowiedzi na powyższe zapytanie.

Organizatorzy spotkania: PASTORES oraz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

 

Tymczasem publikujemy Wstęp do najnowszego numeru Kwartalnika oraz jego spis treści:

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy do Waszych rąk jubileuszowy, 100. numer naszego pisma. Dziękujemy Panu Bogu za 25 lat kwartalnika „Pastores”, a kolejnym pokoleniom duchownych i seminarzystów za podążanie drogą powołania razem z nami. Jesteśmy też wdzięczni osobom świeckim, które współtworzą pismo i po nie sięgają. Pytanie zawarte w tytule obecnego numeru obejmuje szereg szczegółowych kwestii, choćby: co oznacza spadek powołań w Polsce? co mamy robić, aby w Kościele nie zabrakło księży?

Najważniejsza jest pamięć o tym, że jako prezbiterzy jesteśmy powołani do ścisłego zjednoczenia z sercem Jezusa (kard. A. Vanhoye SJ), jedynego kapłana Nowego Przymierza. Chodzi też o troskę o rodzinę – pierwsze seminarium (M. Michasiów OFMConv), w którym młodzi wzrastają w wierze i odkrywają swoje życiowe powołanie. Kapłaństwo służebne jest wprawdzie wtórne wobec kapłaństwa wspólnego wszystkich chrześcijan, ale niezbędne, by to pierwotne mogło dojrzewać (ks. K. Porosło), tylko bowiem biskup i prezbiter mogą sprawować Eucharystię oraz sakrament pokuty i pojednania. Tak dziś nieodzowne ojcowskie wsparcie biskupa dodaje odwagi i chęci prezbiterom w ich życiu i posłudze (bp A. Przybylski). Natomiast brak duchownych we wspólnocie powoduje, że Kościół jest niejako okaleczony, czego przykład mamy choćby w Kościele Albańskim na Kaukazie, bez księdza od 100 lat (bp M. Janocha).

Gdy wszystko wokół nas zmienia się jak w kalejdoskopie, towarzysząc młodym, koniecznie mamy zwracać uwagę na ich dojrzewanie do wierności (M. Kożuch SJ), także w aspekcie czystości w celibacie (M. Rondet SJ). W przestrzeni publicznej ścierają się różne prądy i poglądy, niektóre z nich wręcz wieszczą bliski koniec Kościoła i chrześcijaństwa (M. Zioło OCSO). Owszem, szklanka jest do połowy pusta, ale jednak do połowy pełna, co pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją, że Pan nie opuści swego Kościoła (rozmowa z ks. W. Węgrzyniakiem). Otrzymujemy jednak wielką przestrogę przed pokusą robienia kariery i mentalnością korporacyjną, która może również wdzierać się w szeregi duchowieństwa (K. Symonds).

Ważne, by Kościół i chrześcijaństwo nie przestały być „solą ziemi” i „światłem świata”, ulegając jego świeckiej wizji, przez co same skazują się na stopniowy upadek (ks. P. Mazurkiewicz). Dostrzegamy, że „kryzys tożsamości, który zmącił cały zachodni świat, wniknął także do wnętrza Kościoła” (M. Eberstadt). Zarazem wiemy, że nigdy nie brakowało prawdziwych świadków wiary w zwycięstwo życia nad śmiercią (K. Pek MIC) i nie brakuje ich też dzisiaj. Nawet najbardziej dramatyczne wydarzenia, jak wojna domowa i ludobójstwo w Rwandzie, nie muszą oznaczać beznadziei i sytuacji bez wyjścia (rozmowa z Z. Żywicą MIC). Nawrócenie i pokuta są lekarstwem wówczas, gdy już doszło do grzechu (ks. K. Chmielewski), gdyż zawsze jest możliwy nowy początek. Co więcej, moment kryzysu okazuje się „szansą na pójście do przodu, na pogłębienie relacji z jedynym Zbawicielem” (P. Szyrszeń SDS).

Kościół i służebne kapłaństwo są dziełem Bożym i przede wszystkim Duch Pana prowadzi do królestwa Ojca. I to głównie budzi naszą nadzieję na przyszłość.[1]

 

  1. MIROSŁAW CHOLEWA

redaktor naczelny

 

[1] W całym numerze stosujemy następujące skróty: ĆD – św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne; ChL – Jan Paweł II, adhortacja Christifideles laici; EG – Franciszek, adhortacja Evangelii gaudium; EiE – Jan Paweł II, adhortacja Ecclesia in Europa; KDK – Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes; KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego; KL – Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium; KO – Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum; RH – Jan Paweł II, encyklika Redemptor hominis; SSa – Benedykt XVI, encyklika Spe salvi.

 

Spis treści numeru:

Od Redakcji

  1. MIROSŁAW CHOLEWA

 

Artykuły

KARD. ALBERT VANHOYE SJ, Serce Chrystusa i kapłaństwo służebne

MARIAN MICHASIÓW OFMConv, Bez rodziny nie ma księdza

  1. KRZYSZTOF POROSŁO, Uświęceni kapłaństwem Jezusa Chrystusa

MICHEL RONDET SJ, Celibat ewangeliczny a świat ludzkich relacji

MIECZYSŁAW KOŻUCH SJ, Wychowanie i formacja do wierności

KEVIN SYMONDS, Mentalność korporacyjna

MICHAŁ ZIOŁO OCSO, Requiem dla Oblubienicy?

 

Nasza rozmowa

Mogę spokojnie umierać...

Rozmowa z KS. WOJCIECHEM WĘGRZYNIAKIEM

Nowy dom na ruinach starego.

Rozmowa ze ZDZISŁAWEM ŻYWICĄ MIC

 

Nasza modlitwa

PIOTR SZYRSZEŃ SDS, Do kogóż pójdziemy?

  1. KRYSTIAN CHMIELEWSKI, Psalmy skruchy

 

Z życia Kościoła

BP MICHAŁ JANOCHA, Kościół Albański na Kaukazie. Sto lat bez księży

  1. PIOTR MAZURKIEWICZ, Teologia służebniczką nauk społecznych?

MARY EBERSTADT, Ludzie na wojnie z Bogiem

KAZIMIERZ PEK MIC, Ulmowie – świadkowie prawa do życia

 

Pytania i odpowiedzi

BP ANDRZEJ PRZYBYLSKI, Biskup wobec swojego prezbitera

 

Świadectwa

Zostać czy wyjechać?

Tato.net na Ukrainie

Klęcznik, który uratował życie

Zaprzyjaźniłam się z nimi

 

Lektury

Kultura

Ogłoszenia

To Our Readers

Contents