Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Wniebowstąpienie Pańskie, rok B

W uroczystość Wniebowstąpienia słyszymy zachętę: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”. Jezus powierza głoszenie Ewangelii wszędzie, wszelkiemu s(...)

VI niedziela wielkanocna, rok B

Ewangelia na niedzielę: jesteśmy umiłowani - podstawowa prawda naszego życia Jezus mówi o sobie „Ojciec mnie umiłował”. Doświadczen(...)

V niedziela wielkanocna, rok B

Alegorię o winnym krzewie Jezus opowiedział w Wieczerniku tuż przed swoją męką. Dlaczego właśnie w tym miejscu i w tym czasie? Jan Ewangelista napisał(...)

IV niedziela wielkanocna, rok B

Tylko pozornie porównanie nas do owiec, a Jezusa do Pasterza wydaje się dziś archaiczne i odległe od naszego świata, którym rządzi biznes, a nie paste(...)

III niedziela wielkanocna, rok B

Zmartwychwstanie „nie oczyściło" ciała Jezusa ze śladów Jego męki. Na rękach i nogach widać ślady gwoździ, w boku bliznę, do której można było włożyć (...)

II niedziela wielkanocna, rok B

Tomasza nie było podczas pierwszego objawienia się Jezusa uczniom. Po ośmiu dniach znów są w Wieczerniku i jest z nimi Tomasz. Co przeżywał przez cały(...)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rok B

Ewangelia na niedzielę: Jaką drogę mam do przebycia, by spotkać Zmartwychwstałego? Maria Magdalena idzie do grobu Jezusa zdruzgotana. I oto niespodzie(...)

Niedziela Palmowa, rok B

Przed nami Wielki Tydzień. Jezus podejmuje drogę zbawienia przez krzyż. Stopniowo doświadcza coraz większego osamotnienia. Odrzucają Go wszystkie auto(...)

V niedziela Wielkiego Postu, rok B

Obraz obumierającego ziarna, które się rozwija w roślinę, napawa optymizmem. Nie chcemy umierać, bo jesteśmy stworzeni do życia. Bóg jest jego dawcą. (...)

IV niedziela Wielkiego Postu, rok B

Nikodem to postać historyczna. Cieszył się autorytetem jako członek Sanhedrynu – Najwyższej Rady kierującej życiem religijnym narodu żydowskiego. Z no(...)

III niedziela Wielkiego Postu, rok B

Jezus udał się do Jerozolimy na święto Paschy. W świątyni zastał stragany, handlarzy, zgiełk, bydło. Chrystus rozgniewał się i z pomocą bicza wypędził(...)

II niedziela Wielkiego Postu, rok B

Jezus wyprowadził trzech swoich uczniów na górę. Niektórzy mówią, że to Hermon, inni wskazują na Tabor, jednak nie chodzi o geografię. Ważna jest prze(...)