Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 01-01-2023 r.

I. Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”.

Łk 2, 16

 

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Betlejem znaczy Dom Chleba. Betlejem miejsce pochodzenia Dawida, a więc królewskiego rodu. Znalezione Niemowlę to prawdziwy Król, to Chleb na życie wieczne.

Pamiętaj, kiedy w Nowym Roku będzie brakowało Ci sił, że jest Chleb, który pomoże Ci je odzyskać, odnowić, uzupełnić, pomnożyć. Pamiętaj i pożywaj. Czyń to systematycznie. Może nie płynie w Tobie królewska, książęca krew, szlachecka krew, ale przez chrzest jesteś z Jego rodu, Bożego rodu. To zobowiązuje do odpowiedniego, Bożego stylu życia. Sam też często w modlitwie zginaj kolana przed Swoim Królem i otwieraj swoje serce. Nich On wypełnia je swoimi darami.

Maryja to umiłowana przez Boga, cała piękna. Józef znaczy „niech Bóg pomnoży dobra”.

Pamiętaj w Nowym Roku, że i Ciebie On miłuje. To Jego miłość sprawia, że mimo upływu lat ciągle jesteś piękny, piękna. Pozwól Mu pomnażać stan dobra, łaski, miłości w Twoim sercu, Twojego wewnętrznego piękna. Pozwól, nie przeszkadzaj, nie utrudniaj. Codziennie znajduj Maryję i Józefa, Twoich wielkich Orędowników przed Panem i wzywaj ich pomocy i wsparcia w ufnej modlitwie. Sam też bądź wsparciem i pomocą dla słabszych od siebie. Pomagaj szczególnie tym, którzy utracili Boże piękno w sobie, aby w nich zajaśniało na nowo. Wypracowanym i pomnożonym dobrem dziel się z tymi, którym go brakuje, dziel się na miarę swoich możliwości.

Dobremu Bogu w modlitwie polecę Nowy, 2023 rok, prosząc o obfitość Bożych darów dla siebie, najbliższych, ojczyzny, całego świata, w tym dar pokoju. Wśród postanowień noworocznych niech nie zabraknie tego: Być wiernym Panu Bogu na każdy dzień w modlitwie, miłowaniu, nawracaniu się.

 

III Oratio: Teraz ty mów do Boga.

Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
Niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów...

Ps 67, 2 - 3

IV Contemplatio:

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Bóg miłosierny niech nam błogosławi

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS