Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Program na rok 2025

GRUDZIEŃ 2024 / STYCZEŃ 2025

28 grudnia 2024 r. - 5 stycznia 2025 r. (tygodnie: I-IV)
Ćwiczenia ignacjańskie

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie

S T Y C Z E Ń   2 0 2 5

8-16 stycznia 2025 r.
Szkoła Wychowawców WSD
Rekolekcje lectio divina - etap ze św. Markiem

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Brak możliowści zgłoszenia

18 stycznia 2025 r.
Od zniewolenia do ocalenia
Lectio divina do: Hbr 4, 12-16; Ps 19; Mk 2, 13-17

Dzień pustyni dla Krakowa
Jest to jednodniowe spotkanie w CFD, w Domu Słowa, dla pragnących uczyć się przeżywania codzienności w rytmie słowa Bożego. Uczestnicy będą prowadzeni do zasłuchania w Słowo w klimacie pustyni, ciszy, w dynamice wielowiekowej tradycji lectio divina. Dni pustyni dla osób wszystkich stanów: świeckich, duchownych i konsekrowanych. 

Prowadzi: Joachim Stencel SDS - duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

20-22 stycznia 2025 r.
O kryzysach. Historia Mojżesza

Kryzysy są ważną częścią ludzkiej egzystencji. Tak bardzo, że można zaryzykować stwierdzenie, iż są ludzie, którzy od czasu do czasu mają kryzys, i ludzie, którzy od czasu do czasu kryzysu nie mają. Do tych drugich należał Mojżesz. Rozważając jego historię, będziemy starali się znaleźć światło dla naszego życia w przeżywaniu kryzysów.

PROWADZI: ks. Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, trener psychodramy, lider bibliodramy, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

Uwaga! Przyjęcia na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 150 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 80 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

Bibliodrama jest procesem interakcji między słowem Bożym a grupą osób, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest pogłębione rozumienie Biblii oraz doświadczenie religijne na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

24-26 stycznia 2025 r.
Jak żyć słowem Bożym na co dzień?

Sesja przeznaczona jest dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy słowem Bożym. Uczestnicy będą wprowadzeni w metodę modlitwy Słowem w codzienności: dowiedzą się, jak wchodzić w ciszę i przygotować się do słuchania Słowa, jak medytować nad nim, jak zachowywać je w sercu i modlić się nim w środku dnia, jak rozeznawać pod koniec dnia stan swego wnętrza w świetle Słowa. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej.

Prowadzi: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, teolog duchowości

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

STYCZEŃ / LUTY   2 0 2 5

31 stycznia - 2 lutego 2025 r.
„Starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór” (2 P 1, 10)
Lectio divina do Drugiego Listu św. Piotra

Co zrobić ze swoim życiem? Jakie jest moje powołanie? Czy mam na ten temat coś do powiedzenia? Jak odnaleźć się we współczesnym świecie i czy warto w ogóle przyznawać się do wiary? Gdzie szukać oparcia, wskazówek i skąd brać siłę do codziennego życia? Uczestnicy, modląc się wersetami z 2 P, spróbują odkryć ten tekst jako cenne źródło odpowiedzi na powyższe pytania.

Prowadzi: Maciej Dalibor SDS – duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, opiekun duchowy modlitewnego ruchu "Tak na Serio" - dla powołanych do małżeństwa.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

L U T Y   2 0 2 5

5 - 13 lutego 2025 r. (tygodnie: I-IV)
Ćwiczenia ignacjańskie

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

5-13 lutego 2025 r. (etapy: I-II)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

24-26 lutego 2025 r.
Biskupi i prezbiterzy

Sesja jest zaproszeniem na spotkanie biskupów i prezbiterów, na wspólne zasłuchanie w Słowo, na zamyślenie i rozmowy o posłudze w Kościele, o wzajemnych relacjach: o prowadzeniu prezbiterów przez biskupów, o czci i posłuszeństwie prezbiterów. Wszystko to w świetle konkretnych wskazań Listu do Tytusa: o ustanawianiu prezbiterów, o pasterskim zarządzaniu i należytym załatwianiu spraw, o pożądanych cechach biskupów i prezbiterów, o ich obowiązkach, o trwaniu w zdrowej nauce i prawości w czasach zamętu, o umiejętnym udzielaniu upomnień, o przekonywaniu opornych.

Prowadzą:
kard. Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, członek Kongregacji Biskupów oraz Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, rekolekcjonista;
o. Timothy Radcliffe OP – dominikanin, wieloletni profesor Nowego Testamentu w Blackfriars na Uniwersytecie Oxford oraz kapelan uniwersytecki w Londynie. W latach 1992-2001 przełożony generalny Zakonu Kaznodziejskiego; rekolekcjonista.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

LUTY / MARZEC  2 0 2 5

28 lutego - 2 marca 2025 r.
Czytanie własnego życia jako historii zbawienia

Każda ludzka historia jest święta, także ta naznaczona pasmem cierpienia, która wydaje się historią przeklętą. Jest święta, ponieważ została skąpana we krwi Zbawiciela. Jezus osobiście wszedł w naszą historię, aby przemienić ją w historię zbawioną. Cała nasza historia jest cenna w Jego oczach. On jeden potrafi przemienić w błogosławieństwo nawet to, co po ludzku jawi się jako przekleństwo. Uczestnicy będą zaproszeni do czytania własnej historii życia jako historii zbawienia. Zostanie zaproponowana konkretna pomoc ludzka i duchowa do czytania własnego życia oczami Zbawiciela.

Prowadzi: Amedeo Cencini FdCC – kapłan zakonny, ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

M A R Z E C  2 0 2 5

5 -13 marca 2025 r. (etapy: I-IV oraz Pogłębienie: Serce Jezusa Prowadzi: Piotr Stawarz SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

17 - 21 marca 2025 r.
Szkoła Wychowawców WSD

Prowadzą: 
duszpasterze CFD i współpracownicy

Brak możliwości zgłoszenia.

22 marca 2025 r.
Sponiewierany człowiek i wzruszony Bóg
Lectio divina do: Mi 7, 14-15.18-20; Ps 103; Łk 15, 1-3.11-32

Dzień pustyni dla Krakowa.
Jest to cykl jednodniowych spotkań w CFD, w Domu Słowa, dla pragnących uczyć się przeżywania codzienności w rytmie słowa Bożego. Uczestnicy będą prowadzeni do zasłuchania w Słowo w klimacie pustyni, ciszy, w dynamice wielowiekowej tradycji lectio divina. Dni pustyni dla osób wszystkich stanów: świeckich, duchownych i konsekrowanych. 

Prowadzi: 
Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, teolog duchowości

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

28 - 30 marca 2025 r.
Dojrzałość i dojrzałe wybory życiowe

Sesja proponuje pogłębione i szersze spojrzenie na proces dojrzewania i samą dojrzałość człowieka, na dary Boga – jeśli je poznamy i przyjmiemy, wówczas możemy osiągnąć to, do czego Bóg nas powołał, a więc i wolność dzieci Bożych, i wolność oraz dojrzałość wyborów.

Prowadzą: Mateusz Roman Hinc OFMCap – psycholog, psychoterapeuta; wykładowca psychologii; zaangażowany głównie w psychoterapię osób duchownych, duszpasterz i rekolekcjonista.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

K W I E C I E Ń   2 0 2 5

4 - 6 kwietnia 2025 r.
„Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i Żyjący” (Ap 1, 17-18). Jezus – nasza nadzieja

Rok Jubileuszowy pod hasłem „Pielgrzymi nadziei” to szczególna okazja, by uważniej przypatrzeć się naszej nadziei. W świecie chaosu i zamętu coraz więcej jest chrześcijan zdezorientowanych, niepewnych, pozbawionych nadziei, zapadających się w lęku. Jezus niezależnie od czasu historii, sytuacji osobistej, rodzinnej, społecznej mówi z mocą: „Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i Żyjący” (Ap 1, 17-18). Sesja będzie okazją, aby w świetle księgi Apokalipsy przemodlić kondycję naszej nadziei. Czy jest ona dla mnie pewnością w Jezusie?

Prowadzi: kard. Luis Antonio Tagle – członek Kongregacji dla Kościołów Wschodnich oraz Dykasterii ds. Ewangelizacji, rekolekcjonista.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

11 - 13 kwietnia 2025 r.
Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego

Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę słowem Bożym i kontemplację miłosiernego Ojca uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.

PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, teolog duchowości.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

KWIECIEŃ / MAJ  2 0 2 5

26 kwietnia - 4 maja 2025 r. (etapy: I-IV oraz Pogłębienie: "Niech idą do Galilei tam Mnie zobaczą" - lectio divina paschalna Prowadzi: Krzysztof Wons SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

M A J   2 0 2 5

12 - 16 maja 2025 r. 
Szkoła Wychowawców

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Brak możliwości zgłoszeń

17 maja 2025 r.
(Nie)godni życia wiecznego
Lectio divina do: Dz 13, 44-52; Ps 98; J 14, 7-14

Dzień Pustyni dla Krakowa
Jest to cykl jednodniowych spotkań w CFD, w Domu Słowa, dla pragnących uczyć się przeżywania codzienności w rytmie słowa Bożego. Uczestnicy będą prowadzeni do zasłuchania w Słowo w klimacie pustyni, ciszy, w dynamice wielowiekowej tradycji lectio divina. Dni pustyni dla osób wszystkich stanów: świeckich, duchownych i konsekrowanych.

Prowadzi: Ryszard Stankiewicz SDS - duszpasterz CFD, rekolekcjonista, kierownik duchowy.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

19 - 26 maja 2025 r. (etapy: I-IV oraz Pogłębienie: "Duch przychodzi..." - lectio divina do czytań Wigilii Zesłania Ducha Świętego Prowadzi: Maciej Dalibor SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

MAJ / CZERWIEC   2 0 2 5

30 maja - 1 czerwca 2025 r.
Razem

Spodobało się Bogu zbawiać nas nie pojedynczo... Jednomyślność i jedność w różnorodności jest szczególnym darem Ducha w Kościele. Jest też zadaniem. Sesja o tym, w jaki sposób troszczyć się o wspólnotę zbawionych, wsłuchując się razem w Ducha, który mówi do Kościoła.

Prowadzą:
kard. Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, członek Kongregacji ds. Biskupów oraz Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, rekolekcjonista. 

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

C Z E R W I E C   2 0 2 5

6 - 8 czerwca 2024 r.
Święta codzienność

Mało kto w wyrażeniu „święta codzienność” widzi kryjącą się tam językową sprzeczność, choć raczej powszechnym doświadczeniem jest trud walki o to uświęcanie codzienności. W języku biblijnym przeciwieństwem słowa „święty” (hebr. kadosz) nie jest „zły” albo „grzeszny”, ale właśnie „codzienny”, „powszechny”, „zwyczajny”. Czy zatem codzienność i zwyczajność faktycznie mogą być święte? W sesji „święta codzienność” będziemy odkrywali biblijny koncept świętości oraz liturgię jako źródło uświęcenia naszego życia w każdym z jego wymiarów.

Prowadzi: ks. Krzysztof Porosło – kapłan archidiecezji krakowskiej, dogmatyk i teolog liturgii, autor wielu publikacji o liturgii i organizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

20 - 28 czerwca 2025 r.  (tygodnie: I-IV)
Ćwiczenia ignacjańskie

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

20 - 28 czerwca 2025 r.  (etap: I)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 6.09.2024 r.

LIPIEC   2 0 2 5

1 - 9 lipca 2025 r. (etapy: I-IV i Pogłębienie: Kim jesteś o Panie! Lectio divina o Osobie Jezusa Chrystusa Prowadzi: Jacek Nowak SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

25 - 29 lipca 2025 r.
Wprowadzenie w modlitwę słowem Bożym. Rekolekcje lectio divina dla początkujących

Pięciodniowe rekolekcje lectio divina dla początkujących, w pełnej ciszy, z indywidualnym towarzyszeniem kierownika duchowego. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w praktykowanie ciszy, słuchanie Słowa, medytację, modlitwę serca i kontemplację zgodnie z wielowiekową praktyką lectio divina. Wprowadzenia do poszczególnych etapów modlitwy Słowem przygotują do osobistego modlitewnego czytania wybranych tekstów biblijnych.

Prowadzi: Piotr Stawarz SDS - duszpasterz CFD, rekolekcjonista, kierownik duchowy.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

S I E R P I E Ń   2 0 2 5

2 - 10 sierpnia 2025 r. (etapy: I-IV i Pogłębienie: Nawrócony Prześladowca. Lecio divina ze św. Pawłem Prowadzi: Joachim Stencel SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 


Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

13 - 21 sierpnia 2025 r. (tygodnie: I-IV)
Ćwiczenia ignacjańskie

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

29 - 31 sierpnia 2025 r.
Badanie duchów w stanach ciemności i lęku. Sztuka rozeznawania

Nikomu nie są obce stany psychicznej i duchowej ciemności oraz lęku. U jednych mają łagodniejszy, u innych ostrzejszy przebieg. Dla każdego bez wyjątku są stanami próby i walki duchowej. Dobre duchy pomagają przemienić je w stany życiodajne, złe duchy chcą nas w tych stanach zamknąć i pogrążyć. Nie należy pozostawać w nich samemu. Nieocenioną pomocą jest towarzyszenie duchowe, które pomaga rozeznawać i obiektywizować przeżycia w świetle Słowa. Uczestnicy będą prowadzeni drogą uczniów idących do Emaus – od stanu rozczarowania i duchowych ciemności do odnalezienia życia na nowo.

PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, teolog duchowości.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

W R Z E S I E Ń   2 0 2 5

3 - 11 września 2025 r. (etapy: I-IV i Pogłębienie: "Łaski pełnia" - o łasce Bożej w życiu moim i Kościoła Prowadzi: Jacek Nowak SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

13 września 2025 r.
Paweł – największy z grzeszników
Lectio divina do: 1 Tm 1, 15-17; Ps 113; Łk 6, 43-49

Dzień Pustyni dla Krakowa
Jest to cykl jednodniowych spotkań w CFD, w Domu Słowa, dla pragnących uczyć się przeżywania codzienności w rytmie słowa Bożego. Uczestnicy będą prowadzeni do zasłuchania w Słowo w klimacie pustyni, ciszy, w dynamice wielowiekowej tradycji lectio divina. Dni pustyni dla osób wszystkich stanów: świeckich, duchownych i konsekrowanych.

Prowadzi: Jacek Nowak SDS - duszpasterz CFD, rekolekcjonista, kierownik duchowy.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

15 - 19 września 2025 r.
Szkoła Wychowawców

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy 

Brak możliwości zgłoszeń

26 - 28 września 2025 r.
O poczuciu zagubienia „Ja jestem z tobą i będę cię strzegł...”

Bóg jest. Bóg jest z Tobą. Niezwykle inspirująca jest historia Jakuba, człowieka zagubionego, który poszukuje prawdy o sobie, a znajduje Boga. Właściwie, uściślając: to Bóg znajduje Jakuba i pomaga mu odnaleźć się w relacji z Nim, sobą samym i innymi ludźmi. Będziemy poszukiwać i próbować dawać się znaleźć. Wchodząc w doświadczenie zagubienia, będziemy ćwiczyć pamięć o tym, że: Bóg jest, Bóg jest z człowiekiem, nie przestaje do niego mówić i strzeże go.

PROWADZI: ks. Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, trener psychodramy, lider bibliodramy, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

Uwaga! Przyjęcia na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 150 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 80 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

Bibliodrama jest procesem interakcji między słowem Bożym a grupą osób, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest pogłębione rozumienie Biblii oraz doświadczenie religijne na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

P A Ź D Z I E R N I K   2 0 2 5

3 - 5 października 2025 r.
Dotyk

Dotyk, pierwszy język, jakiego uczymy się w życiu, pozostaje najbogatszym narzędziem wyrażania uczuć przez całe nasze życie. Pragnienie dotyku, karmione ludzką zmysłowością, rodzi się z tęsknoty za szczerym, radosnym przyjęciem i spełnieniem w relacji. W dotyku mogą spotykać się różne doświadczenia: połączenie się, zatarcie granic, poczucie winy, lęk, a także oddanie i miłość. Uczestnicy sesji będą zaproszeni do refleksji w świetle Słowa nad osobistym doświadczeniem dotyku i jego rolą w rozwoju ludzkim i duchowym.

Prowadzą:
Beata Zarzycka – albertynka, psycholog, nauczyciel akademicki w Instytucie Psychologii KUL;
Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, teolog duchowości.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

8 - 16 października 2025 r. (tygodnie: I-IV)
Ćwiczenia ignacjańskie

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

8 - 16 października 2025 r. (Pogłębienie: "Ty wiesz, że Cię kocham" Lectio divina z Piotrem w Ewangeliach)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzi:
Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, teolog duchowości.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

20 - 24 października 2025 r.
Szkoła Wychowawców

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy 

Brak możliwości zgłoszeń

25 października 2025 r.
„...jeśli tylko...” (Rz 8, 9). Sympatycy czy chrześcijanie?
Lectio divina ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim
Lectio divina do: Rz 8, 1-11; Ps 24; Łk 13, 1-9

Dzień Pustyni dla Krakowa
Jest to cykl jednodniowych spotkań w CFD, w Domu Słowa, dla pragnących uczyć się przeżywania codzienności w rytmie słowa Bożego. Uczestnicy będą prowadzeni do zasłuchania w Słowo w klimacie pustyni, ciszy, w dynamice wielowiekowej tradycji lectio divina. Dni pustyni dla osób wszystkich stanów: świeckich, duchownych i konsekrowanych.

Prowadzi: Maciej Dalibor SDS – duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, opiekun duchowy modlitewnego ruchu "Tak na Serio" - dla powołanych do małżeństwa.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

28 - 30 października 2025 r.
Badanie znaków życia i śmierci we wspólnocie. Kryteria rozeznawania

Coraz więcej wspólnot życia konsekrowanego, także świeckich wspólnot kościelnych, z niepokojem spogląda w przyszłość i pyta: co będzie z nami za kilkadziesiąt lat? Nie chodzi jedynie o liczbę powołań i członków zapewniającą przetrwanie, ale o jakość życia gwarantującą wierność ewangelicznej tożsamości i wizji charyzmatycznej wspólnoty. Potrzebne jest pogłębione rozeznanie: co przyczynia się do rozwoju życia wspólnoty, a co do jego zamierania? Dlaczego próby odnowy nierzadko okazują się nietrwałe, a nawet nieskuteczne? Podczas sesji zostaną zaproponowane kryteria rozeznawania znaków życia i śmierci we wspólnocie ewangelicznej. Sesja przeznaczona jest dla osób konsekrowanych na urzędach i bez urzędów, zatroskanych o ewangeliczne życie swoich wspólnot, a także dla liderów kościelnych wspólnot świeckich.

PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, teolog duchowości.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

L I S T O P A D  2 0 2 5

3 - 5 listopada 2025 r.
Życie aktywne i kontemplatywne

Dzisiejszy świat wymaga osobowości kontemplatywnych, czujnych, krytycznych, odważnych, aktywnych. Potrzebuje osób, których wybory nie wypływają z przyzwyczajenia czy obiegowych opinii, lecz ze słuchania słowa Bożego. Podczas sesji zostanie ukazane uczestnikom, w jaki sposób droga lectio divina przygotowuje do kontemplacji, a kontemplacja do życia aktywnego w codzienności. Tradycja lectio divina na Wschodzie i Zachodzie przekonuje, że kontemplatywna bliskość z Bogiem integruje nas wewnętrznie i wychowuje do dojrzałej bliskości ze światem. Sprawia, że stajemy się dla świata żywą stronicą słowa Bożego.

Prowadzi:Innocenzo Gargano OSB Cam – kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

8 - 11 listopada 2025 r.
„Twoim Małżonkiem jest twój Stwórca” (Iz 54, 5). Bóg Oblubieniec
DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ

Aby wyrazić więź łączącą Boga z Jego ludem, autorzy biblijni lubią porównywać relację przymierza z relacją małżeńską. Bóg jest Oblubieńcem Izraela, a w Nowym Testamencie czytamy o Godach Baranka – zaślubinach Chrystusa z Kościołem. Ten piękny obraz służy podkreśleniu, że nie chodzi tu tylko o posłuszeństwo prawu, ale o miłość i wzajemne oddanie. Możemy osobiście rozpoznać się w tych obrazach biblijnych: w chrzcie św. każdy z nas zostaje niejako poślubiony Bogu, oddany Jemu na zawsze, złączony wieczną miłością, która przynajmniej z Jego strony nigdy nie zawodzi.

PROWADZĄ:
ks. Dariusz Dziadosz – wykładowca Starego Testamentu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu;
s. Judyta Pudełko – uczennica Boskiego Mistrza, wykładowca Pisma Świętego na Akademii Katolickiej w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina;
Danuta Piekarz – wykładowca Nowego Testamentu i teologii biblijnej na Uniwersytecie Jana Pawła II.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

17 - 21 listopada 2025 r.
Szkoła Wychowawców

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy 

Brak możliwości zgłoszeń

22 listopada 2025 r.
Łaska życiowego bilansu
Lectio divina do: 1 Mch 6, 1-13; Ps 9; Łk 20, 27-40

Dzień Pustyni dla Krakowa
Jest to cykl jednodniowych spotkań w CFD, w Domu Słowa, dla pragnących uczyć się przeżywania codzienności w rytmie słowa Bożego. Uczestnicy będą prowadzeni do zasłuchania w Słowo w klimacie pustyni, ciszy, w dynamice wielowiekowej tradycji lectio divina. Dni pustyni dla osób wszystkich stanów: świeckich, duchownych i konsekrowanych.

Prowadzi: Piotr Stawarz SDS - duszpasterz CFD, rekolekcjonista, kierownik duchowy.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

28 - 30 listopada 2025 r.
Na głębinach Słowa. Tęsknota za Przychodzącym

Ostatnia stronica Biblii jest wołaniem z tęsknoty za Erchomenos – Przychodzącym: „Przyjdź!”. On odpowiada: „Przychodzę!”. Żyjemy w czasach ostatecznych. Jezus jest u drzwi. Tęskni za nami. Kto usłyszy Jego tęsknotę i Mu otworzy, będzie z Nim ucztował wiecznie. Cokolwiek wydarza się w nas i dookoła nas, możemy z nadzieją wyglądać Przychodzącego. Przychodzi codziennie, a kiedyś przyjdzie raz ostatni. To sesja o tęsknocie za Erchomenos – Przychodzącym – i o Jego tęsknocie za nami. Uczestnicy będą zaproszeni, aby na głębinach stronic Ewangelii i Apokalipsy spotkać się z Przychodzącym, który wszystko czyni nowe.

PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, teolog duchowości.

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

G R U D Z I E Ń   2 0 2 5

3 - 11 grudnia 2025 r. (etapy: I-IV i Pogłębienie: Z Jozuem zdobywamy Ziemię Obiecaną Prowadzi: Ryszard Stankiewicz SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

GRUDZIEŃ 2025 / STYCZEŃ 2026

28 grudnia 2025 r. - 5 stycznia 2026 r. (tygodnie: I-IV)
Ćwiczenia ignacjańskie

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie
Możliwość zgłoszeń od 3.01.2025 r.

Kalendarz wydarzeń

kliknij na pierwszym dniu wydarzenia,
aby zobaczyć szczegóły