Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Czyj jest Kościół? - nowy numer Pastores

Drodzy Czytelnicy!

Czyj jest Kościół? Pytanie nie jest czysto teoretyczne i nie jest łatwe. Jednak niejednoznaczna odpowiedź lub jej brak sprawia, że dyskusje o Kościele przeradzają się w spory takich rozmiarów, że niszczą relacje i stanowią zgorszenie dla świata (J. Kupczak OP).

W obecnym numerze kwartalnika proponujemy drogę namysłu nad udzieleniem odpowiedzi na postawione pytanie. Inspiracją stała się jedna z konferencji Benedykta XVI, którego Pan niedawno odwołał do siebie. Mówił do duchownych diecezji rzymskiej. Zwrócił uwagę na znaczenie katechumenalnego zmysłu pasterzy i wiernych świeckich. Pozwala to wracać do „ja” w Chrystusie i „my” w Kościele.

1. Kościół jest Ojca i Syna, i Ducha. Wśród wielu słów Jezusa są takie, które jednoznacznie wskazują, czyj jest Kościół: „zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18). Zrozumienie tej wypowiedzi, wbrew pozorom, nie zależy od tego, co zostało powiedziane, ale raczej od tego, jak postrzega się Autora tych słów. Z kolei od tego, jak postrzega się Jezusa, zależy obraz Kościoła. Można to zobaczyć na przykładzie, uzasadnionego biblijnie i nieco zapomnianego współcześnie, tytułu Christus Servator. Wskazuje on, że Syn Boży w odniesieniu do ludzi jest tym, który zachowuje i strzeże, zaś w odniesieniu do Ojca jest sługą zbawienia (W. Skóra MIC). Jeśli weźmie się pod uwagę jeszcze inną obietnicę Jezusa: „Duch Prawdy (...) doprowadzi was do całej prawdy” (J 16,13), to można powiedzieć, że Kościół swój początek ma w Trójjedynym i do Niego należy. Wciąż kształtuje On swój Kościół przez Słowo (S. Zatwardnicki) i Ducha (K. Guzowski SPr). Dzieje się tak mimo wielorakich form odrzucenia Bożego królowania (ks. W. Janyga). Nie można jednak nie zauważać zwycięstw Bożej sprawiedliwości (K. Pek MIC) i przykładów tęsknoty za życiem z Jezusem w roli głównej (M. Kotyński CSsR).

2. Kościół jest pasterzy i wiernych świeckich. Nie jest przesadą, gdy oni powiedzą „mój Kościół”, mając na uwadze świat relacji małych i większych wspólnot, poczynając od Kościoła domowego, parafii czy diecezji (rozmowa z D. Kowalczykiem SJ). Żylibyśmy jednak w błędzie, gdybyśmy nie widzieli nieudanych prób budowania grup na wymyśloną przez ludzi modłę (R. Broniek OP) bez jakiejkolwiek zależności od następców Apostołów (ks. W. Nowacki). Św. Piotr otrzymał obietnicę i zadanie: „tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16,19), które – wyjęte z kontekstu – brzmiało tak, jakby już wszystko od niego zależało (G. Ginter SJ). W pierwszym przymierzu Bóg także niektórym dał podobne obietnice i zadania. Realizowały się one na drogach i bezdrożach (ks. K. Chmielewski). „Mój Kościół” jest także wtedy, gdy proboszcz wycofa się z powołania i inny musi zająć jego miejsce (ks. J. Chyła) lub gdy trwa wojna (G. Górny), albo gdy kilka czy kilkanaście lat po święceniach przychodzi doświadczenie niespełnienia (Ł. Mazurek MIC). W takich i podobnych okolicznościach szansą są rekolekcje, czas na nawrócenie do miłości Ojca oraz służby dla sióstr i braci (rozmowa z ks. W. Chrostowskim).

Kościół jest Boga i ludzi. Uzasadnienie tkwi w misterium Jezusa Chrystusa – Boga i Człowieka. Dlatego postrzega się Kościół jako misterium, bo jest złączone miłością Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

KAZIMIERZ PEK MIC

Spis treści:

Od Redakcji

KAZIMIERZ PEK MIC

 

Artykuły

BENEDYKT XVI, Iść za Chrystusem drogą pokory

KRZYSZTOF GUZOWSKI SPr, Kościół Ducha Świętego

  1. WOJCIECH JANYGA, Zanim Chrystus zakróluje
  2. KRYSTIAN CHMIELEWSKI, Drogi i bezdroża pasterzowania króla Dawida

RADOSŁAW BRONIEK OP, Wspólnota czy sekta?

JAROSŁAW KUPCZAK OP, O podziałach w Kościele: groźnych i niegroźnych

 

Nasza rozmowa

Chrystusowy, a nie nasz.

Rozmowa z DARIUSZEM KOWALCZYKIEM SJ

Nie chodzi o „zaliczenie” rekolekcji.

Rozmowa z KS. WALDEMAREM CHROSTOWSKIM

 

Nasza modlitwa

GRZEGORZ GINTER SJ, Tobie dam klucze...

WOJCIECH SKÓRA MIC, Misericordissimus Servator

 

Z życia Kościoła

  1. JANUSZ CHYŁA, Parafia proboszcza i wikarego?

GRZEGORZ GÓRNY, Biskupi w obliczu wojny

SŁAWOMIR ZATWARDNICKI, Sola Scriptura w katolickim duszpasterstwie?

KAZIMIERZ PEK MIC, Sprawiedliwa Rodzina Ulmów

 

Pytania i odpowiedzi

  1. WOJCIECH NOWACKI, Niezależni od biskupa?

 

Świadectwa

Bóg nam ich dał na ten czas

Uczymy się Ukrainy

W Duchu żyjemy

Doświadczenie niespełnienia

Wyzwoleńcy

 

Lektury

Kultura

Ogłoszenia

To Our Readers

Contents